Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закону України «Про засади запобігання І протидії корупції»

Закону України «Про засади запобігання І протидії корупції»

Сторінка1/3
  1   2   3
Додаток

до Закону України «Про засади запобігання
і протидії корупції»
від 7 квітня 2011 року № 3206-VI

ДЕКЛАРАЦІЯ
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
за 20__ рік
Розділ І. Загальні відомості1.(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України — декларанта)2.

Місце
проживання:
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)3.

Посада:


4.

Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку

Прізвище, ініціали

Реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія
та номер паспорта громадянина України

Розділ ІІ. Відомості про доходи


А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в УкраїніПерелік доходів

Сума одержаного (нарахованого) доходудекларанта

членів сім’ї

5

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.:6

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)7

дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту


(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)

8

авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності9

дивіденди, проценти10

матеріальна допомога11

дарунки, призи, виграші12

допомога по безробіттю13

аліменти14

спадщина15

страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу16

дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна17

дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності18

дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав19

дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна20

інші види доходів (не зазначені у позиціях 6—19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантомРозмір доходу
Назва країни

в іноземній валюті

перерахованого у гривні

21В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларантаРозмір доходу
Назва країни

в іноземній валюті

перерахованого у гривні

22


  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання І протидії...
Протидії корупції спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики, яким тимчасово визначено Міністерство юстиції...

Інформація про стан роботи з питань запобігання та протидії корупції...
України від 21 жовтня 2011 року №1001/2011 «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки», від 5 жовтня 2011 року №964/2011...

До засідання колегії відділу освіти
Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» в І півріччі 2013 року

Рішення від 24. 02. 2016 №41
Про стан дотримання у виконавчих органах Святогірської міської ради Законів України "Про засади запобігання І протидії корупції",...

Закону України "Про засади запобігання І протидії корупції"
Декларація про майно, доходи, витрати І зобов’язання фінансового характеру за 20 рік

Закону України "Про засади запобігання І протидії корупції"
Декларація про майно, доходи, витрати І зобов’язання фінансового характеру за 20 рік

Закону України "Про засади запобігання І протидії корупції"
Декларація про майно, доходи, витрати І зобов’язання фінансового характеру за 20 рік

Закону України "Про засади запобігання І протидії корупції"
Декларація про майно, доходи, витрати І зобов’язання фінансового характеру за 20 рік

Методичні рекомендації на тему
Декларування доходів, витрат І зобов’язань фінансового характеру відповідно до Закону України «Про засади запобігання І протидії...

Проблемні питання правового захисту діяльності приватного нотаріуса...
Набрав чинності Закон України «Про засади запобігання І протидію корупції» від 07. 04. 2011 №3206-vі, згідно з підпунктом «б» п....

Закону України "Про засади запобігання І протидії корупції"
Декларація про майно, доходи, витрати І зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Закону України "Про засади запобігання І протидії корупції"
Реєстраційний номер облікової картки платника податків/ серія та номер паспорта громадянина України

Закону України «Про запобігання корупції»
Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» (щодо удосконалення...

Закону України «Про запобігання корупції»
Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції №3 роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про...

Закон України «Про засади запобігання І протидії корупції»
Затверджую голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Прес-служба конституційного суду україни
Рішення у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності)...

Про державну службу”, “Про засади запобігання І протидії корупції...

Закону України «Про засади запобігання І протидії корупції»
Декларація, зокрема для державних службовців, є заповнення Декларації. При цьому щоразу виникає ряд питань, з якими до юристів та...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт