Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звітний період

Звітний період

Сторінка1/3
  1   2   3
Закарпатське обласне управління юстиції

Закарпатське обласне відділення УНП

Відділ нотаріату та контролю

за наданням правничих послуг

Засвідчення вірності копій документів
у нотаріальному процесі1


Копія (лат. соріа – запас, чисельність, велика кількість) – точне відтворення предмета або тексту документа, яке при належному порядку засвідчення має таку саму юридичну силу, що й оригінал.

Статтями 34–36 Закону України «Про нотаріат» визначено види нотаріальних дій, які вчиняються державними нотаріусами в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах та приватними нотаріусами. Серед інших передбачено і таку нотаріальну дію, як засвідчення вірності копій документів і виписок із них. Хоча Інструкцією про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (затвердженою наказом Міністерства юстиції України 03.03.2004 р. № 20/5) вказану дію названо «засвідчення правильності копій (фотокопій) документів і виписок з них», вважаємо більш правильною назву, яка дана нормативним актом, що має вище юридичне значення – Законом України «Про нотаріат».

Більшістю нотаріусів засвідчення вірності копій документів сприймається як елементарна нотаріальна дія, яка не потребує спеціальних фахових знань і полягає у візуальному звіренні копій з оригіналом документа та проставлені посвідчувального напису. Проте, навіть така, на перший погляд проста, нотаріальна дія потребує не тільки пильної уваги нотаріуса, але й знання багатьох нормативних актів.

Засвідчення вірності копій з документів і виписок із них є найбільш поширеною нотаріальною дією і становить біля 50 % усіх нотаріальних дій, вчинених нотаріусами області. При цьому приватні нотаріуси засвідчують значно більшу кількість копій документів, ніж державні.

Кількісні показники наведено в таблиці

Звітний період


Всього нотаріальних дій


Всього засвідчених копій


Із засвідчених копій оформленоПриватними нотаріусами


Державними нотаріусами


2001 рік


282214


135647


79480


56167


2002 рік


301228


147035


106152


40883


2003 рік


350229


177846


139099


38747


2004 рік


374130


177774


146756


31018


2005 рік


427829


212943


180715


32228Прослідковується загальна тенденція до збільшення кількості нотаріально засвідчуваних копій документів. В основному це копії з документів, виданих органами РАЦС (свідоцтва про народження, про смерть, про шлюб тощо), дипломів, атестатів, виданих навчальними закладами, трудових книжок, довідок та інше. Засвідчуються також копії з нотаріально оформлених документів: правочинів, свідоцтв, засновницьких документів. Незначну кількість із загальної маси складає засвідчення копії з копії (засвідченої нотаріусом чи установою, яка видала оригінал).

Відповідно до ст. 75 Закону України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року нотаріуси, посадові особи виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів, які вчиняють нотаріальні дії, засвідчують вірність копій документів, виданих підприємствами, установами і організаціями за умови, що ці документи не суперечать законові, мають юридичне значення і засвідчення вірності їх копій не заборонено законом.

Вірність копії документа, виданого громадянином, засвідчується у тих випадках, коли справжність підпису громадянина на оригіналі цього документа засвідчена нотаріусом або посадовою особою виконавчого комітету сільської, селищної, міської Ради народних депутатів чи підприємством, установою, організацією за місцем роботи, навчання, проживання чи лікування громадянина.

Практично кожен документ, що торкається прав та законних інтересів громадян, може мати юридичне значення. Тому обов’язковою умовою засвідчення копій є відповідність змісту документа вимогам закону і відсутність в законі заборони щодо вчинення такої нотаріальної дії. Крім цього, документ повинен містити ряд реквізитів, як-от: зазначення назви установи, яка видала документ (може відтворюватися на бланку чи проставлятися кутовим штампом установи), дата видачі документа, його вид, підписання, проставлення печатки тощо. Документ може містити відбиток гербової печатки, якщо це передбачено нормативним актом (наприклад, трудова книжка), або відбиток печатки, що містить назву установи чи її структурного відділу (довідка про місце роботи, про заробітну плату).

Відповідно до п. 255 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 3 березня 2004 року № 20/5 забороняється засвідчувати вірність копій паспорта, документів, що його замінюють, військового квитка, депутатського посвідчення, службових посвідчень та інших документів, знімання копій з яких не допускається.

Очевидно, що заборона стосується не тільки паспорта громадянина України, а й дипломатичного, консульського, службового паспорта та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, проїзних документів дитини для виїзду за кордон.

До документів, що замінюють паспорт, відноситься, наприклад, тимчасове посвідчення особи громадянина України, яке видається строком на три місяці. Форма посвідчення затверджена наказом МВС України № 316 від 17.08.1994 р. «Про затвердження Інструкції щодо правил та порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України».

Не допускається посвідчення вірності копії (фотокопії) з документа, на підставі якого відповідні установи видають оригінал документа. Наприклад, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України № 124 від 03.07.1995 р. «Про вдосконалення ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті» медичне свідоцтво про народження, лікарське свідоцтво про смерть, фельдшерська довідка про смерть, лікарське свідоцтво про перинатальну смерть, медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу є підставою для видачі відповідних документів органами РАЦС і для інших цілей не використовуються.

Пунктом 255 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України заборонено також засвідчення вірності копії (фотокопії) з додатку без пред’явлення основного документа.

Не приймаються для засвідчення вірності копії документи, що мають підчистки або дописки, закреслені слова чи інші незастережні виправлення, документи, текст яких неможливо прочитати внаслідок пошкодження, а також які написані олівцем (п. 22 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України).

Порушення цих вимог є підставою для відмови в засвідченні вірності копій документа.

Не підлягають засвідченню вірності копії газет, журнальних статей, книг та виписок з них, як такі, що не відповідають вимогам статей 75, 77 Закону України «Про нотаріат».

Слід зауважити, що неправильною є відмова засвідчувати вірність копії з документа, строк дії якого закінчився (довіреність, деякі види договорів), оскільки для особи, яка звертається за засвідченням цієї копії, цей документ може мати юридичне значення, наприклад, як доказ в суді.

Засвідчення вірності копій документів, які видаються органами РАЦС

У відповідності до вимог Кодексу про шлюб і сім’ю України та Сімейного кодексу України народження, смерть, одруження, розірвання шлюбу, усиновлення, зміна імені підлягають реєстрації в державних органах реєстрації актів цивільного стану. Про реєстрацію акта цивільного стану видається свідоцтво. Тому нотаріуси не вправі засвідчувати копії документів (довідки про народження, смерть тощо), на підставі яких видаються свідоцтва.

Визнаються дійсними церковні та релігійні шлюби, укладені на території України до 20 лютого 1919 року (Декрет РНК УРСР «Про цивільні шлюби та про введення книг актів громадянського стану»). У відповідності до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 16.04.1940 р. на території західних областей України вважаються дійсними акти громадянського стану, зареєстровані служителями релігійних культів, єврейськими общинами та метрикальними конторами до 5 травня 1940 року.

Не може бути засвідчена вірність копії запису актів цивільного стану, оскільки відповідно до п. 7.18 Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України 18.10.2000 р. № 52/5 видача громадянам копій записів актів цивільного стану забороняється. Такі копії видаються тільки на запити Міністерства юстиції України, відділів РАЦС України, суду, державного нотаріуса, а також слідчих органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки України та консульських установ України із зазначенням мети їх витребування.

Вимоги до документів, що видаються органами РАЦС:

Відповідно до Правил заповнення бланків актових записів цивільного стану та свідоцтв, що видаються на підставі вчинених актових записів, у державних органах реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України 01.12.2003 року № 148/5 бланки актових записів та свідоцтв заповнюються українською мовою, тільки друкарським способом без скорочень слів. Виправлення, підчистки, внесення додаткових записів не допускається.

Повторні свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану видаються відділами реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції та Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, а також консульськими установами та дипломатичними представництвами України на підставі актового запису цивільного стану за заявами громадян, щодо яких складено запис. Тобто, якщо повторне свідоцтво видане сільською, селищною радою, то воно вважається недійсним.

Якщо документи іноземців, осіб без громадянства, які є підставою для реєстрації шлюбу, складені іноземною мовою, до них обов’язково додається переклад тексту на українську мову, достовірність якого засвідчується консульською установою або дипломатичним представником України за кордоном, посольством (консульством) держави, громадянином якої є іноземець (країни постійного проживання особи без громадянства), Міністерством закордонних справ, іншим відповідним органом цієї держави або нотаріусом.

Переклад паспорта або паспортного документа вищезазначених категорій осіб може бути зроблений також позаштатним перекладачем органів юстиції, у цьому разі його достовірність засвідчує керівник відділу реєстрації актів цивільного стану.

При цьому, як уже зазначалося раніше, вірність копії паспорта або документа, що його заміняє, не засвідчується.

Засвідчення копій документів
про освіту


Відповідно до Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженої Міністерством освіти і науки України № 44 від 05.02.2001 року видаються такі документи про освіту:

1. учням, які закінчили основну школу (9 клас):

– свідоцтво про базову загальну середню освіту;

– свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

2. учням, які закінчили 11 (12) -ий клас:

– атестат про повну загальну середню освіту;

– атестат про повну загальну середню освіту особливого зразка (особам, які нагороджені медаллю).

Разом із свідоцтвом, атестатом видаються додатки до них, де зазначаються досягнення учнів у навчанні в балах, що записуються тільки словами (дванадцять, одинадцять, десять і т. д.).

Записи в додатку до свідоцтв про базову загальну середню освіту та атестата про повну загальну середню освіту робляться розбірливо чорною тушшю чи пастою або в комп’ютерному (друкованому) варіанті. Будь-які виправлення в документах про освіту не допускаються. Документи, оформлені з порушенням зазначених вимог, вважаються недійсними. Додатки до документів про освіту підписуються директором загальноосвітнього навчального закладу і завіряються печаткою. Відбиток печатки повинен мати чітке відображення повної назви загальноосвітнього навчального закладу.

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.1997 р. № 1260 «Про документи про освіту та вчені звання» затверджено перелік і зразки документів про освіту та вчені звання. Це такі документи:

– Свідоцтво про базову загальну середню освіту;

– Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

– Додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту;

– Свідоцтво про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи (для дітей, що мають вади у фізичному чи розумовому розвитку);

– Атестат про повну загальну середню освіту;

– Атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту (для випускників, нагороджених срібною медаллю "За досягнення у навчанні");

– Атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту (для випускників, нагороджених золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні");

– Додаток до атестата про повну загальну середню освіту;

– Похвальний лист;

– Похвальна грамота;

– Диплом кваліфікованого робітника;

– Диплом кваліфікованого робітника з відзнакою;

– Додаток до диплома кваліфікованого робітника;

– Диплом молодшого спеціаліста;

– Диплом молодшого спеціаліста з відзнакою;

– Диплом молодшого спеціаліста (для іноземних громадян, які закінчили вищий заклад освіти України);

– Диплом молодшого спеціаліста з відзнакою (для іноземних громадян, які закінчили вищий заклад освіти України);

– Диплом молодшого спеціаліста (про перепідготовку без присвоєння кваліфікації);

– Диплом молодшого спеціаліста (про перепідготовку з присвоєнням кваліфікації);

– Диплом бакалавра;

– Диплом бакалавра з відзнакою;

– Диплом бакалавра (для іноземних громадян, які закінчили вищий заклад освіти України);

– Диплом бакалавра з відзнакою (для іноземних громадян, які закінчили вищий заклад освіти України);

– Диплом спеціаліста;

– Диплом спеціаліста з відзнакою;

– Диплом спеціаліста (для іноземних громадян, які закінчили вищий заклад освіти України);

– Диплом спеціаліста з відзнакою (для іноземних громадян, які закінчили вищий заклад освіти України);

– Диплом спеціаліста (про перепідготовку без присвоєння кваліфікації);

– Диплом спеціаліста (про перепідготовку з присвоєнням кваліфікації);

– Диплом магістра;

– Диплом магістра з відзнакою;

– Диплом магістра (для іноземних громадян, які закінчили вищий заклад освіти України);

– Диплом магістра з відзнакою (для іноземних громадян, які закінчили вищий заклад освіти України);

– Додаток до диплома про вищу освіту;

– Академічна довідка;

– Свідоцтво про підвищення кваліфікації;

– Свідоцтво про закінчення аспірантури;

– Свідоцтво про закінчення докторантури;

– Атестат доцента;

– Атестат професора;

– Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;

– Додаток до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;

– Диплом кваліфікованого робітника (випускникам, які направляються для роботи на морському (річковому) транспорті);

– Диплом кваліфікованого робітника з відзнакою (випускникам, які направляються для роботи на морському (річковому) транспорті);

– Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації (випускникам, які направляються для роботи на морському (річковому) транспорті);

– Додаток до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації (для водіїв транспортних засобів).

Слід враховувати, що до набрання чинності вказаними нормативними актами діяли інші нормативні акти і документи про освіту та вчені звання, видані раніше уповноваженими закладами освіти та органами виконавчої влади, є дійсними і обміну не підлягають.

Цікаво знати, наприклад, що особам, які закінчили вищі учбові заклади в прифронтовій смузі в період з 17 вересня 1941 року по 7 лютого 1942 р., на підставі розпорядження РНК СРСР від 3 листопада 1941 р. № 1040 дипломи видавалися без здачі державних іспитів. Незважаючи на те, що в таких дипломах замість підпису голови екзаменаційної комісії зроблено прочерк, засвідчувати вірність копій таких дипломів можна.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено
Звітний (податковий) період, за який подається або уточнюється податкова декларація

Затверджено
Звітний (податковий) період, за який подається або уточнюється податкова декларація

Звітна дата та звітний період
Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «професійне страхування»

Звітний період один місяць, протягом якого Виконавцем надавались послуги за цим Договором

Звітний (податковий) період
Декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами

Звітний (податковий) період
Декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами

Звітний (податковий) період
Декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами

Звітна дата за звітний період
Повне найменування українською мовою: Публічне акціонерне товариство «радикал банк»

Звітний (податковий) період який уточнюється
Уточнюючої декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами

Звітна дата за звітний період
Банк є універсальною установою, яка згідно з чинним законодавством може надавати широкий спектр банківських послуг

Звітна дата за звітний період
Банк є універсальною установою, яка згідно з чинним законодавством може надавати широкий спектр банківських послуг

За звітний період вибуло 5 дітей
Підсумки діяльності Золочівського дитячого будинку у 2012-2013 н р. І завдання на 2013-2014 н р

Декларування податкових зобов’язань з акцизного податку
Податковим кодексом звітний період по­давати податкові декларації незалежно від того, чи провадили та­кі платники господарську діяльність...

Звітний (податковий) період, який уточнюється
Уточнюючої декларації торговцем цінними паперами тов «тцп» (податковим агентом) щодо операцій з фінансовими інструментами, в тому...

Складання фінансової звітності
Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів...

Звітний (податковий) період, який уточнюється
...

Тип декларації та звітний період
Місце фактичного проживання або поштова адреса, на яку Національне агентство з питань запобігання корупції може надсилати кореспонденцію...

Звітний період: 20. 09. 2012-20. 12. 2012
Проект фінансується бф «Розвиток України» в рамках реалізації Програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» проекту 9 Раунду Глобального...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт