Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закон України від 16. 07. 1999 №996 ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Закон України від 16. 07. 1999 №996 ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Сторінка1/13
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Міністерство транспорту та зв’язку УкраїниА К Т № 35
ревізії фінансово-господарської діяльності Інспекції Головного державного реєстратора флоту, код ЄДРПОУ 2398964
«06» квітня 2010 м. Київ
На виконання наказу Державної адміністрації морського і річкового транспорту Міністерства транспорту та зв’язку України від 22.02.2010 року
№ 26 „Щодо проведення комплексної ревізії фінансово-господарської діяльності Інспекції Головного державного реєстратора флоту та згідно додатку № 2 до наказу від 22.02.2010 року № 26, наказом від 19.03.2010 № 48 комісією у складі:

- Шалагін О.В. – головний спеціаліст сектору контрольно-ревізійної роботи Укрморрічфлоту – Голова комісії;

- Істомін О.В. – в.о. заступника голови правління – президента ВАТ «УДП» – заступник Голови комісії;

- Шабанова Н.С. – бухгалтер-ревізор Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків;

- Карпова Ю.А. – фахівець з фінансово – економічної безпеки та контролю Іллічівського МТП;

- Діхтяр В.В. – ревізор ІІ кат. Херсонського МТП;

- Куракіна Г.Г. – старший ревізор Керченського МТП;

- Нічіпоренко Г.В.- начальник міжнародно-правої служби Регістру Судноплавства України;

- Тимощук Л.С. – начальник відділу кадрів Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків.

Залучені фахівці:

- Ус Л.А. – начальник КРВ ВАТ «УДП», -

проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Інспекції Головного державного реєстратора флоту, згідно переліку питань перевірки наведеного у додатку № 1 до наказу від 22.02.2010 року № 26 за період діяльності з 01.01.2008 по 31.12.2009.

Перевірку проведено з відома Головного державного реєстратора флоту Крижановського С.В. у присутності в.о. головного бухгалтера Лебедіської О.О.

Перевірка проведена відповідно до Законів України:

   • Конституція України;

   • Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV;

   • Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991
    № 1789-ХІІ;

   • Земельний кодекс України;

   • Закон України від 16.07.1999 № 996 – ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зі змінами;

   • Закон України „Про власність” від 07.02.1991 № 697- XII (зі змінами і доповненнями);

   • Закон України „Про оренду державного та комунального майна” (зі змінами і доповненнями);

   • Законом України „Про управління об’єктами державної власності”;

   • Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджене наказами Міністерства фінансів України;

   • Наказ Мінтрансзв’язку від 20.11.2006 № 1095 «Про затвердження Порядку розгляду звернень підприємств, установ та організацій, які входять до сфери управління Міністерства транспорту та зв’язку України, щодо розпорядження майном»;

   • Статут;

   • Фінансові плани Інспекції на 2008 – 2009 роки та пояснювальні записки до них;

   • Показники виконання фінансових планів;

   • Пояснювальні записки до фінансових планів;

   • Баланс (далі – форма № 1), передбачений Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 21.06.1999 № 396/3689;

   • Звіт про фінансові результати (далі – форма № 2), передбачений Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.06.1999 № 397/3690;

   • Звіт про рух грошових коштів (далі – форма № 3), передбачений Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.06.1999 № 397/3691;

   • Звіт про власний капітал (далі – форма № 4), передбачений Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.06.1999 № 397/3692;

   • Примітки до річної фінансової звітності (далі – форма № 5), затверджена наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 № 302.

   • Положення про Інспекцію головного державного реєстратора флоту, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20.10.1997 р. № 369,

   • Порядок ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.1997 р. № 1069

   • Положення про збір за реєстрацію суден у державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України, затверджене наказом Міністерства транспорту України від 27.03.1998 р.№ 93

   • Наказ Міністерства транспорту та зв’язку від 13.12.2006 р. №1151 «Про затвердження бланків типових реєстраційних документів», реєстраційних справ з окремих суден та судновласників, інших документів, копій актів перевірок Інспекції наглядовими та контролюючими органами, положень, інструкції, планів-заходів тощо.

   • “Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” № 22 від 21.01.2004, затверджена постановою Нацбанку України зареєстрована у Мінюсті за № 377/8976 від 29.03.2004 (зі змінами та доповненнями);

   • “Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку”, затверджене наказом Мінфіну України № 88 від 24.05.1995;

   • Положення «Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затверджене постановою Нацбанку України № 637 від 15.12.2004, зі змінами та доповненнями;

   • Постанова Держкомстату від 28.12.89 № 241 «Про затвердження форм первинної документації для підприємств та організації»;

   • Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Мінфіну України від 13.03.98 р. № 59;

   • Інші Накази Міністерству транспорту та зв’язку України;

   • Інші законодавчі, нормативно-правові документи та також накази, методичні інструкції та положення;


Дані наданих документів та інформації прийняті за достовірні.
Метою проведення аналізу є оцінка ефективності використання активів, доходів, витрат та результатів діяльності підприємства за період з 01.01.2008 по 31.12.2009, виявлення факторів, які позитивно або негативно вплинули на кінцеві фінансові результати.

Контрольні заходи розпочато 22.02.2010 та закінчено 02.04.2010.

Інспекція Головного державного реєстратору флоту самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на свої послуги та роботи, самостійно визначає структуру і чисельність працівників, вибирає форми і системи оплати праці, визначає розмір фонду оплати праці і фонду споживання.

Метою діяльності Інспекції є організація і координація роботи по державній реєстрації суден, здійснення контролю і державного нагляду за виконанням правил реєстрації суден, одержання права плавання під Державним прапором України.

Основними напрямками діяльності Інспекції є:

 • здійснення державного нагляду за виконанням вимог законодавства по реєстрації та ведення обліку суден, що мають право плавання під Державним прапором України;

 • організація розробки проектів нормативних актів з питань реєстрації та ведення обліку суден відповідно до вимог міжнародних морських та річкових угод (конвенцій) і законодавства України;

 • ведення загального обліку суден, що мають право плавання під Державним прапором України;

 • здійснення безпосереднього обліку суден, що перебувають у державній власності та тимчасово втратили право плавання під Державним прапором України;

 • здійснення представництва та захисту у міжнародних організаціях інтересів України, що стосуються державної реєстрації та обліку суден, які мають право плавання під Державним прапором України (за дорученням Міністерства транспорту та зв’язку України);

 • розробка та здійснення заходів, організації навчань та семінарів, спрямованих на підвищення кваліфікації і професійної підготовки працівників, які здійснюють державну реєстрацію та облік суден, що мають право плавання під Державним прапором України.

Відповідно до п. 7.3 Статуту, Інспекція самостійно складає річний фінансовий план, який затверджується Органом управління майном. Порядок складання річного фінансового плану Інспекції встановлює Орган управління майном.

Фінансові плани Інспекції затверджені Міністерством транспорту та зв’язку України, на 2008 – заступником міністра Фоменко К.О., на 2009 – Міністром транспорту та зв’язку України Вінським Й.В.
Дотримання законодавства при проведені готівково-розрахункових операцій в національній валюті в Україні.
Перевірка даного питання проведено вибірковим способом за період з 01.01.2008 по 31.12.2009.

Приміщення, яке виділене під касу Інспекції Головного державного реєстратора флоту (далі по тексту ІГДРФ), розміщене на першому поверсі адміністративної будівлі підприємства. Матеріально-відповідальною особою є заступник головного бухгалтера Усачова Анастасія Олександрівна, на яку адміністрацією ІГДРФ покладені обов’язки касира та укладено договір про повну матеріальну відповідальність в серпні 2008 року.

В порушення п. 4.1 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою Національного банку України від 15.12.2004 № 637 (далі по тексту Положення № 637) для касира не створені відповідні умови для забезпечення схоронності коштів під час зберігання, відсутнє вікно для видачі (приймання) коштів.

Проведеною інвентаризацією наявних коштів в касі в національній валюті в Україні, цінностей, бланків документів суворої звітності, станом на 03.03.2010, на підставі наказу № 51 від 03.03.2010 в присутності членів ревізійної комісії Державної Адміністрації морського і річкового транспорту Міністерства транспорту та зв’язку України, розбіжностей між фактичною наявністю та даними бухгалтерського обліку не встановлено (копія акту інвентаризації каси додається).

Вибірковою перевіркою касових документів, за період який ревізувався, встановлено перевищення ліміту залишку готівки у касі, встановленого по підприємству, згідно розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі від 08.01.2008 та від 08.01.2009 в сумі 17 грн. 00коп.

Установлений ліміт каси не затверджений внутрішнім наказом (розпорядженням), що є порушенням п. 5.2. Положення № 637.

Перевищення ліміту залишку готівки в касі є порушення п. 2.10. Положення № 637, згідно якого, підприємства мають право зберігати у своїй касі готівку, одержану в банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, а також пенсій, стипендій, дивідендів (доходу), понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку. Готівка, що одержана в банку на інші виплати, має видаватися підприємством своїм працівникам у той самий день. Суми готівки, що одержані в банку і не використані за призначенням протягом установлених вище строків, повертаються підприємством до банку не пізніше наступного робочого дня банку або можуть лишатися в його касі (у межах установленого ліміту), зокрема:

-18 червня 2009 року переліміт залишку готівки у касі 209,30грн. (вкладний аркуш касової книги лист № 14);

-03 липня 2009 року переліміт залишку готівки у касі 2011,73грн. (вкладний лист касової книги № 15);

-30 липня 2009 року переліміт залишку готівки у касі 229,40грн. (вкладний лист касової книги № 18);

-05 серпня 2009 року переліміт залишку готівки у касі 3,10грн. (вкладний лист касової книги № 19);

-20 серпня 2009 року переліміт залишку готівки у касі 288,10грн. (вкладний лист касової книги № 24);

-25 серпня 2009 року переліміт залишку готівки у касі 288,10грн. (вкладний лист касової книги № 25);

-28 вересня 2009 року переліміт залишку готівки у касі 186,37грн. (вкладний лист касової книги № 33);

-21 жовтня 2009 року переліміт залишку готівки у касі 368,05грн. (вкладний лист касової книги № 35);

-05 листопада 2009 року переліміт залишку готівки у касі 2137,59грн. (вкладний лист касової книги № 37);

Інвентаризація наявності коштів, що знаходяться в касі бухгалтерії підприємства проводиться один раз на місяць як визначено обліковою політикою підприємства. Наказ про періодичність перевірок схоронності коштів в касі, як передбачено п. 4.10. Положення № 637, відсутній.

Перевіривши копії наданих актів про інвентаризацію наявних коштів, що зберігаються в касі Інспекції встановлено, що інвентаризація наявності коштів, що знаходяться в касі проводиться формально, без перевірки відповідності встановленого ліміту залишку коштів в касі (17 грн.) з фактичною наявністю грошових коштів, зокрема:

-Акт про інвентаризацію наявних коштів від 01 липня 2009р.- під час інвентаризації комісією у складі: голови комісії – в.о. Головного державного реєстратора флоту Крижанівського С.В., членів комісії: начальника відділу ідентифікації та контролю Ворони Ю.М., заступника ГДРФ з адміністративної роботи у Південному регіоні Федорова В.Б., в.о. головного бухгалтера Лебединської О.О., інспектора відділу ідентифікації та контролю Боднарчук І.В., встановлено фактична наявність коштів 226грн.30коп., надлишок не виявлено.

Згідно даних касової книги надлишок коштів в період з 18.06.2009 по 07.07.2009 складав 209грн.30коп.;

-Акт про інвентаризацію наявних коштів від 01 серпня 2009р.- під час інвентаризації комісією у складі: голови комісії – заступника Головного державного реєстратора флоту Костюк І.В., членів комісії:, в.о. головного бухгалтера Лебединської О.О., заступника начальника АГВ Лебедєва С.В. встановлено фактична наявність коштів 246грн.40коп., надлишок не виявлено.

Згідно даних касової книги надлишок коштів в період з 30.07.2009 по 05.08.2009 складав 229грн.40коп.
Вибірковою перевіркою касових операцій за період з 01.01.2008 по 31.12.2009 встановлені порушення Наказу Мінстату України від 15.02.1996 № 51, а саме:

- заповнення видаткових касових ордерів ведеться з порушенням вимог типової форми № КО-2, затвердженої наказом Мінстату України від 15.02.1996 № 51, яку використовує підприємство – бухгалтером не заповнюється ім’я, по батькові одержувача коштів, а саме:

- ВКО від 05.12.2008 № 34;

- ВКО від 17.08.2009 № 21.

Порушення Положення № 637, а саме:

- заповнення платіжних відомостей у деяких випадках ведеться з порушенням вимог типової форми, яку використовує підприємство, та типової форми передбаченої Положенням № 637 (відомість на виплату грошей) - бухгалтером після прізвища не записується ім’я, по батькові одержувача, зокрема:

- платіжна відомість за липень 2008 № 0008;

- платіжна відомість за липень 2009 № 0013;

- платіжна відомість за травень 2009 № 0009;

- платіжна відомість за березень 2009 № 0004;

- платіжна відомість за січень 2009 № 0002;

- платіжна відомість за січень 2009 № 0001;

- платіжна відомість за грудень 2008 № 0014;

Встановлено порушення «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, а саме:

п.4.2. – помилки в первинних документах виправляються не коректурним способом, тобто неправильний текст або цифри не закреслюються однією рискою так, щоб можна було прочитати виправлене, а замальовується коректором, зокрема:

-звіт про використання коштів від 21.09.2009 № 166;

-звіт про використання коштів від 25.08.2009 № 150;

-звіт про використання коштів від 03.09.2009 № 154;
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Липоводолинська районна рада
Україні», на підставі Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16. 07. 1999р. №996-хіv та з...

Наказ №
Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 року №996-хіу наказую встановити такі...

Ват «Зорі» Тел. (-044) 000-00-00
Відповідно до норм частини 5 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16. 07. 1999...

Царичанської районної державної адміністрації
Положення про облікову політику (далі – Положення) визначає методи оцінки, обліку, процедури та основні принципи бухгалтерського...

Наказ n 1 про організацію бухгалтерського обліку й облікову політику підприємства
На підставі Закону України від 16. 07. 99 р. N 996-xiv "Про бухгалтерський облік І фінансову звітність в Україні", Положень (стандартів)...

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Звітність підприємств // Методичні вказівки та завдання для виконання індивідуальної роботи студентів. Львів : фуфб. – 2017. – 11...

Рішення від 01. 12. 2016 №7/13-896
...

Рішення від 23. 12. 2016 №7/14-1056
Кодексу законів про працю України, ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік І фінансову звітність в Україні», ст. 25,26,59...

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів
Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" наказую

Відображаємо додаток 8 у звітності з пдв
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг

Розпорядження
Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік...

Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності
Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" наказую

Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання

Наказ
...

Наказ
Бюджетного кодексу України, частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", підпункту...

Тести першого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката серії "А" аудитора України
Згідно Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” підприємства, визначені цим

Тести першого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката серії "А" аудитора України
Згідно Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” підприємства, які мають дочірні

Тести першого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката серії "А" аудитора України
Згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", чи може власник або керівникБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт