Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Кабінет міністрів україни

Кабінет міністрів україни

Сторінка1/30
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА


від 30 листопада 2011 р. N 1242

Київ

Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади


Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 4 лютого 2013 року N 75,
від 9 липня 2014 року N 249,
від 23 вересня 2014 року N 484

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типову інструкцію з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади (далі - Інструкція), що додається.

2. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим органам виконавчої влади розробити відповідно до Інструкції і затвердити у тримісячний строк за погодженням із державними архівними установами власні інструкції з діловодства та типові інструкції з діловодства для однорідних за характером діяльності підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їх управління.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування розробити і затвердити власні інструкції з діловодства відповідно до Інструкції.

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ


Інд. 70

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2011 р. N 1242


ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ
з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади

I. Загальні положення


1. Ця Інструкція встановлює загальні положення щодо функціонування структурних підрозділів з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади (далі - установи), вимоги до документування управлінської інформації та організації роботи з документами в установах незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, яка міститься в документах, включаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням.

2. Порядок організації електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису, роботи з електронними документами в діловодстві установи, здійснення діловодства стосовно документів, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснення діловодства за зверненнями громадян, запитами на інформацію визначаються окремими нормативно-правовими актами.

3. Установи організовують діловодство на підставі власних інструкцій з діловодства (далі - інструкції установ), що розробляються на підставі цієї Інструкції, а також регламентів та національних стандартів на організаційно-розпорядчу документацію (далі - регламенти та національні стандарти).

Технології автоматизованого опрацювання задокументованої інформації в установі повинні відповідати вимогам інструкції установи.

4. Відповідальність за організацію діловодства в установах несуть їх керівники.

За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні документів, що розробляються на виконання завдань, визначених у законах України, актах Президента України, постановах Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актах Кабінету Міністрів України, дорученнях Прем'єр-міністра України, актах Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, центральних і місцевих органів виконавчої влади (далі - акти органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та доручення вищих посадових осіб), а також відповідей на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, кореспонденцію Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України (далі - запити, звернення, а також кореспонденція Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України), погодження проектів нормативно-правових актів відповідають заступники керівника установи згідно з розподілом функціональних обов'язків.

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 р. N 249)

За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні інших документів, а також організацію діловодства та зберігання документів у структурних підрозділах установи відповідають їх керівники.

5. Організація діловодства в установах покладається на їх структурні підрозділи (департаменти, управління, відділи, сектори) діловодства (документаційного забезпечення), загальні відділи, канцелярії тощо (далі - служба діловодства).

6. Основним завданням служби діловодства є встановлення в установі єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах установи. Служба діловодства відповідно до покладених на неї завдань:

розробляє інструкцію установи з діловодства та номенклатуру справ установи;

здійснює реєстрацію та веде облік документів;

організовує документообіг, формування справ, їх зберігання та підготовку до передачі до архівного підрозділу або особі, відповідальній за ведення архіву установи (далі - архів установи);

забезпечує впровадження та контролює дотримання структурними підрозділами установи вимог інструкцій установ, регламентів та національних стандартів;

вживає заходів до зменшення обсягу службового листування в установі та на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери її управління;

проводить регулярно перевірку стану діловодства в структурних підрозділах установи, а також на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери її управління;

бере участь у впровадженні та використанні інформаційно-телекомунікаційної системи діловодства в установі;

здійснює контроль за своєчасним розглядом та проходженням документів в установі;

забезпечує дотримання єдиних вимог щодо підготовки документів та організації роботи з ними в умовах електронного документообігу;

проводить аналіз інформації про документообіг, необхідної для прийняття управлінських рішень;

організовує збереження документаційного фонду установи та користування ним;

ініціює та бере участь в організації підвищення кваліфікації працівників установи з питань діловодства;

засвідчує гербовою печаткою документи, підписані керівництвом установи.

7. На служби діловодства центральних органів виконавчої влади покладається підготовка типових інструкцій з діловодства, типових (примірних) номенклатур справ для однорідних за характером діяльності підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їх управління, відомчих (галузевих) переліків документів із зазначенням строків зберігання та погодження таких документів із центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.

8. Організація діловодства в структурних підрозділах установ покладається на спеціально призначену для цього особу.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Кабінет міністрів україни постанова від 28 квітня 2009 р. N 422
Відповідно до статті 13 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" ( 375-17 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о...

Регламентам -2 Кабінет Міністрів України
Кабінет Міністрів України; Постанова, Регламент, Форма типового документа, Сертифікат, План, Заходи вiд 28. 12. 2011 №1367

Кабінет міністрів україни
Відповідно до статті 12 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування...

Проект кабінет міністрів україни
З метою здійснення фінансової підтримки програм, проектів (заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками,...

Кабінет міністрів україни постанова від 4 вересня 2013 р. №706
З метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання І протидії корупції Кабінет Міністрів України постановляє

Кабінет міністрів україни київ Про затвердження Правил користування...
На виконання статті 26 Закону України "Про електроенергетику" Кабінет Міністрів України постановляє

Виступ на нараді з питань науково-технічної та інноваційної політики...
Прем’єр-міністра України М. Я. Азарова (Київ, Кабінет Міністрів України, 11. 11. 2010, за участю Державного Комітету України з питань...

Кабінет міністрів україни постанова від 12 листопада 1997 р. N 1260...
Відповідно до Закону України "Про освіту" Кабінет Міністрів України постановляє

Кабінет міністрів україни постанова від 18 липня 2012 р. №650 Київ...
Відповідно до частини восьмої статті 122 Закону України “Про інвестиційну діяльність” Кабінет Міністрів України постановляє

Кабінет міністрів україни постанова від 5 жовтня 2010 р. №1031
України, статті 20 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, статей 44, 45 Закону України “Про безпечність...

Кабінет міністрів україни постанова від 3 грудня 2009 р. N 1317 Київ...
Відповідно до статті 3 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" та статті 7 Закону України "Про реабілітацію...

Кабінет міністрів україни
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. N 423 положення

Кабінет міністрів україни
...

Кабінет міністрів україни постанова від 13 квітня 2011 р. №466
Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно зпереліком, що додається

Кабінет міністрів україни постанова від 13 квітня 2011 р. №466
Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається

Кабінет міністрів україни постанов а від 27 серпня 2010 р. N 778
Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається

Кабінет міністрів україни постанова від 28 жовтня 2015 р. N 878
Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається

Кабінет міністрів україни постанова від 8 липня 2015 р. №533
Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додаєтьсяБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт