Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Інструкція з діловодства в Національному космічному агентстві України

Інструкція з діловодства в Національному космічному агентстві України

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ НКАУ

10.07.2007 № 200


ІНСТРУКЦІЯ


з діловодства в Національному космічному агентстві України


 1. Загальні положення


  1. Інструкція з діловодства (далі Інструкція) в Національному космічному агентстві України (далі НКАУ) встановлює загальні правила документування управлінської діяльності і регламентує порядок роботи з документами з моменту їх створення або надходження до відправлення або передачі в архів НКАУ.

  2. Інструкція визначає порядок ведення загального діловодства і її положення поширюються на всю службову документацію. Комп'ютерні (автоматизовані) технології обробки документної інформації повинні відповідати вимогам державних стандартів та цієї Інструкції.

Порядок ведення діловодства, що містить інформацію з обмеженим доступом та діловодства за зверненнями громадян визначається спеціальними інструкціями.

  1. Викладені в Інструкції правила і рекомендації щодо порядку здійснення діловодних процесів розроблені відповідно до положень Конституції та законів України, що встановлюють порядок організації та діяльності органів виконавчої влади, нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, з питань здійснення контролю за виконанням документів, удосконалення організаційних структур, а також до державних стандартів на організаційно-розпорядчу документацію.

  2. Відповідальність за організацію діловодства несе Генеральний директор НКАУ. Ведення діловодства відповідно до вимог державних стандартів покладається на підрозділи Управління справами (далі - канцелярія).

  3. Загальне керівництво роботою з діловодства здійснюється Генеральним директором, який в межах наданих йому прав зобов`язаний:

здійснювати контроль за дотриманням строків, установлених для виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України;

вживати необхідних заходів щодо скорочення службового листування;

не допускати вимагання від підприємств, установ та організацій (далі організацій), що належать до сфери управління НКАУ, різних відомостей, звітів, зведень та інших не передбачених нормативно-правовими актами документів, яке не викликане необхідністю;

забезпечувати регулярну перевірку стану діловодства в НКАУ та в організаціях, що належать до сфери його управління;

всебічно сприяти раціоналізації, механізації та автоматизації діловодних процесів, вживати необхідних заходів до оснащення канцелярії сучасним обладнанням та автоматизованими робочими місцями і локальними обчислювальними мережами на базі ПК;

забезпечувати організацію навчання з діловодства працівників структурних підрозділів для підвищення кваліфікації;

здійснювати контроль за обов'язковим додержанням в НКАУ та в організаціях, що належать до сфери його управління, вимог щодо складання, оформлення документів і організації діловодних процесів, передбачених державними стандартами на організаційно-розпорядчу документацію та цією Інструкцією.

  1. Визначення порядку документообігу в НКАУ та здійснення контролю за його додержанням покладається на заступника Генерального директора з питань міжнародних відносин.

  2. У разі звільнення працівника, а також у разі його відпустки, відрядження чи тривалої відсутності з інших причин усі неоформлені службові документи за вказівкою керівника підрозділу передаються особі, що його заміщає, з відміткою в реєстраційно-контрольних довідниках.

  3. Діловодство та листування в межах України ведеться державною мовою. Листування з установами, що знаходяться за межами України – українською, російською та англійською мовами.

  4. В структурних підрозділах НКАУ відповідальність за стан діловодства, додержання вимог цієї Інструкції та збереження документів несуть керівники цих підрозділів. У межах наданих їм прав вони зобов`язані:

здійснювати контроль за неухильним дотриманням працівниками підрозділів вимог цієї Інструкції щодо складання та оформлення документів;

не допускати звернень до організацій, що належать до сфери управління НКАУ, з вимогами про подання різних відомостей, звітів, інших документів, якщо це не зумовлене необхідністю та є попереднє узгодження з керівним складом НКАУ;

здійснювати заходи щодо обов’язкового повернення до канцелярії оригіналів документів, які знаходились у структурних підрозділах на опрацюванні;

своєчасно забезпечувати зняття з контролю в службі контролю всіх підконтрольних документів та завчасно приймати заходи щодо клопотань про перенесення термінів виконання документів.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інструкція з діловодства у Національному авіаційному університеті
Національному авіаційному університеті (далі-Університет) незалежно від способу її фіксації та відтворення, що міститься в документах...

Інструкція з діловодства у Львівському національному університеті...
Львівському національному університеті імені Івана Франка (далі Університет) незалежно від способу фіксації та відтворення інформації,...

Інструкція з діловодства у Іллічівській загальноосвітній школі з...
Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за №571/20884 та Наказу мон україни від 28. 03. 2013 №1239 «Про затвердження Типової...

Інструкція з діловодства в загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ...
Запрошуємо до громадського обговорення проекту Інструкції з ведення діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах

Інструкція з діловодства у дошкільних навчальних закладах (далі Інструкція)...
Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах...

Інструкція з діловодства у Маріупольській міській раді та її виконавчих...
Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за №736/27181 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання...

Інструкція з діловодства в Міністерстві юстиції України
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17. 10. 1997 року №1153 "Про затвердження Примірної інструкції з діловодства...

Книга обліку дітей із зазначенням діагнозу
Примірна інструкція з діловодства у дошкільних навчальних закладах (далі — Інструкція), затверджена наказом Міністерства освіти...

Інструкція з діловодства у Рідківській зош І-ІІІ ст
«Лист-роз’яснення щодо застосування окремих положень Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти» та з метою організації...

Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної...
Порядок ведення діловодства за зверненнями громадян, які містять відомості, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється...

Інструкція з діловодства в Головному управлінні юстиції у Черкаській області
Загальне керівництво та контроль за роботою діловодної служби, дотриманням строків, установлених для виконання актів законодавства,...

Інструкція з діловодства у Луганській обласній клінічній лікарні
Сєвєродонецьк, Луганська обл., вул. Сметаніна, 5 (юр адреса), просп. Гвардійський

Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади І місцевого
Затвердити Інструкцію з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади І місцевого самоврядування

Інструкція з діловодства в Павлоградській районній раді та її виконавчому апараті
Положення цієї Інструкції поширюються на всі документи, що містять відкриту інформацію

Інструкція з діловодства у Державній фіскальній службі України
Державної фіскальної служби України (далі – дфс), вимоги до документування управлінської інформації та організації роботи з документами...

Кабінет міністрів україни
Затвердити Типову інструкцію з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих...

Інструкція з діловодства в територіальному управлінні державної судової...
ПК). Комп'ютерні (автоматизовані) технології обробки документної інформації повинні відповідати вимогам державних стандартів та цієї...

Інструкція з діловодства в управлінні інфраструктури
Сумської обласної державної адміністрації (далі – управління) незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, що міститься...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт