Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Якщо ж платник та одержувач коштів обслуговуються однією установою банку, то перший примірник вимоги залишається в документах дня банку, другий видається

Якщо ж платник та одержувач коштів обслуговуються однією установою банку, то перший примірник вимоги залишається в документах дня банку, другий видається

Сторінка1/13
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Якщо ж платник та одержувач коштів обслуговуються однією установою банку, то перший примірник вимоги залишається в документах дня банку, другий — видається платникові, третій — одержувачеві коштів. У цьому разі реєстр подається до банку у двох примірниках, перший залишається в документах дня банку, другий видається як розписка підприємству — одержувачеві коштів.

Суми фінансових санкцій, недоїмок до бюджету за податками, штрафами, нарахованими державними податковими органами України, стягуються в безспірному порядку інкасовим дорученням (розпорядженням). Порядок його заповнення та подання до банку передбачає додержання вимог, описаних щодо оформлення інших розрахункових документів.

Залежно від конкретного випадку безспірного списання (стягнення) коштів у рядку«Призначення платежу» вказується вид фінансових санкцій (неустойка, штраф та порушення, за які вони нараховані).

За відсутності коштів на рахунках платників сума до стягнення обліковується на позабалансовому рахунку № 9803 «Розрахункові документи, не сплачені в строк, через відсутність коштів у платників».

У разі нестачі коштів на основному рахунку підприємства банк здійснює часткову оплату розрахункових документів на безспірне списання (стягнення). Операція оформляється меморіальним ордером за підписом відповідального виконавця, скріпленим відтиском штампа банку.

Якщо на кошти рахунку суб’єкта підприємницької діяльності накладено арешт (за позовом прокуратури, слідчих органів, служ­би безпеки, за порушеними кримінальними справами), банк припиняє списання коштів за розпорядженням власника рахунку за будь-якими платежами. Виняток становлять платежі до бюджету та обов’язкові платежі.

Щоб забезпечити виконання ухвали суду (постанови прокурора, слідчого), на час накладення арешту банк відкриває юридичній або фізичній особі спеціальний рахунок на балансовому рахунку № 2909 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку».

Кошти, які накопичуються на спеціальному рахунку, забороняється використовувати до отримання рішення суду про їх стягнення або ухвали суду про зняття арешту.

Коли на спеціальному рахунку накопичено необхідну суму, банк резервує її на цьому рахунку до одержання відповідних рішень щодо їх стягнення та відновлює проведення операцій за встановленим порядком.

За цим розділом у системі рахунків бухгалтерського обліку відображаються всі процедури процесу розрахунків.

1. Чекодавець придбав у своєму банку чекову книжку, оплатив­ши послуги за даною операцією готівкою або з коштів поточного рахунку:

Д-т 1001, 2520, 2540, 2541, 2542, 2545, 2600, 2620

К-т «Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами»

2. Банк депонує кошти з поточного рахунка на аналітичний рахунок «Розрахунки чеками»

Д-т 2520, 2540, 2541, 2542, 2600, 2620

К-т 2526, 2550, 2552, 2554, 2602, 2622.

3. У міру видачі бланків чекових книжок відображає зміст операції за позабалансовими рахунками

Д-т 9910 Контррахунок

К-т 9821 Бланки суворої звітності.

4. Зараховує суму, зазначену в чеку, в разі його надходження від чекодержателя, за умови, що чекодавець і чекодержатель обслуговуються однією установою комерційного банку.

Д-т Аналітичний рахунок «Розрахунки чеками» до відповідного балансового рахунку

К-т 2600 Поточний рахунок

К-т 2620 Поточні рахунки фізичних осіб.

5. Прийняття чека на інкасо

Д-т 9830 Документи і цінності, прийняті на інкасо

К-т 9910 Контррахунок.

6. Відсилання банком чекодержателя чека до банку чекодавця на інкасо

Д-т 9831 Документи і цінності, відіслані на інкасо

К-т 9910

та Д-т 9910

К-т 9830 Документи і цінності, прийняті на інкасо.

7. Одержавши чек на інкасо, банк-емітент перераховує гроші банку чекодержателя

Д-т Аналітичний рахунок «Розрахунки чеками»

К-т 1200.

8. Одержання інкасового чека банком чекодержателя

Д-т 9910

К-т 9831 Документи і цінності, відіслані на інкасо

Дає підставу банку чекодержателя зарахувати суму, зазначену в чеку на рахунок одержувача

Д-т 1200

К-т 2520, 2540, 2541, 2542, 2600, 2620.

9. Списано за платіжним дорученням клієнта кошти:

— отримувач і платник обслуговуються в одній установі банку

а) Д-т Рахунок платника

К-т Рахунок отримувача

— обслуговуються різними установами банків

б) Д-т Рахунок платника

К-т 1200.

10. Відкриття акредитива банком-емітентом:

а) Д-т Поточний рахунок заявника акредитива

К-т Аналітичний рахунок «Розрахунки акредитивами»

б) Д-т 9802 Акредитиви до сплати

К-т 9910.

11. Надане доручення банком-емітентом іншому банку виконувати акредитив:

Д-т Поточний рахунок заявника

К-т 1200

одночасно на суму акредитива здійснюється бухгалтерське проведення

Д-т 9802 Акредитиви до сплати

К-т 9910.

12. Зарахування коштів бенефіціару за акредитивом, що депонований у банку-емітенті, який одночасно є виконуючим банком:

Д-т Аналітичний рахунок «Розрахунки акредитивами»

К-т Поточний рахунок бенефіціара

або

К-т 1200 (за умови, що поточний рахунок бенефіціара відкритий в іншому банку)

одночасно:

Д-т 9910

К-т 9802.

13. Отримане доручення на суму акредитива у виконуючому банку:

Д-т 1200

К-т Аналітичний рахунок «Розрахунки акредитивами».

14. При відкритті непокритого акредитива у банку-емітенті виконується операція:

Д-т 9020 Гарантії, надані клієнтам

К-т 9900.

15. У виконуючому банку сума непокритого акредитива обліковується на позабалансовому рахунку 9802 «Акредитиви до сплати»:

Д-т 9802 Акредитиви до сплати

К-т 9910.

16. Виплата бенефіціару за акредитивом, депонованим у виконуючому банку:

Д-т Аналітичний рахунок «Розрахунки акредитивами»

К-т Поточний рахунок бенефіціара.

17. Одночасно третій примірник реєстру документів разом із документами, передбаченими умовами акредитива, надсилається до банку-емітента для списання коштів з рахунка 9802 «Акредитиви до сплати»:

Д-т 9910

К-т 9802 Акредитиви до сплати

18. У банку-емітенті при неможливості отримання коштів за непокритим акредитивом з рахунку заявника:

Д-т 2040 Короткострокові кредити суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними опера-
ціями

К-т 1200

одночасно на суму виплачених бенефіціару коштів:

Д-т 9900

К-т 9020 Гарантії, що надані клієнтам.

19. Відшкодування банком-емітентом витрат, пов’язаних з виконанням акредитива виконуючому банку:

Д-т 7100 Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування

К-т 1200.

20. У виконуючому банку зарахування коштів бенефіціару за непокритим акредитивом:

Д-т 1200

К-т Рахунок бенефіціара

одночасно

Д-т 9910

К-т 9802 Акредитиви до сплати.

21. Отримана плата від банку-емітента за виконання акредитива:

Д-т 1200

К-т 6110 Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів.

За даним розділом не розглядається порядок здійснення розрахунків векселями та порядок розрахунків при здійсненні заліку взаємної заборгованості. За проектом нової редакції Інструкції Національного банку № 7 «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України», яка планується до затвердження у поточному році, за зазначеними формами розрахунків передбачаються досить конкретні зміни. Думається, що їх краще подати окремим виданням.

Ключові поняття

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку
Л» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) прийнято рішення від 09 березня 2017 року №903, «Про...

Правила проведення на Товарній біржі «Перспектива-Коммодіті» аукціонів...
Активи банку – майно, право вимоги, корпоративні права та інші активи банку, які призначені Замовником для продажу на торгах, та...

Т уроператор «сакумс»
Хмельницькому, Чернівцях, Харкові та Дніпропетровську, Одесі повинні, насамперед, оплатити сервісний збір. Оплата сервісного збору...

Т уроператор «сакумс»
Хмельницькому, Чернівцях, Харкові та Дніпропетровську, Одесі повинні, насамперед, оплатити сервісний збір. Оплата сервісного збору...

28 висновок незалежного аудитора керівництву Акціонерного банку
Акціонерного банку «тас бізнесбанк» (далі – Банк), що включають баланс станом на кінець дня 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові...

Увага!!! Додаткові документи ( крім тих що вимагались раніше )
Для працюючих довідка з місця праці із розміром зарплати за 6 місяців, І фразою, що на період відпустки зберігається робоче місце...

Найбільш приголомшлива фінансова трагедія
Порядок надання стабілізаційної позики. Ліквідація комерційного банку. Санація банку під час ліквідаційних процедур. Особливості...

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку
«банк народний капітал» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) прийнято рішення від 09 березня...

Звіт про переддипломну виробничу практику (пвп) включає
Внту І від підприємства, та завіряється печатками (див додаток А). (1 примірник угоди залишається на підприємстві, другий реєструється...

Звіт про переддипломну виробничу практику (пвп) включає
Внту І від підприємства, та завіряється печатками (див додаток А). (1 примірник угоди залишається на підприємстві, другий реєструється...

Процес подачі заяви на отримання візи до ппва львова, Івано-Франківська,...
Житомирі, Хмельницькому, Чернівцях, Харкові та Дніпропетровську повинні, насамперед, оплатити сервісний збір. Оплата сервісного збору...

Управління грошовими потоками підприємства
Аналіз грошових коштів на підприємствіх коштів на рахунках банку, щоб економічніше займатися своєю діяльністю

Узагальнююча податкова консультація щодо оподаткування майна, яке...
Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо оподаткування майна, яке переходить у власність банку за рішенням суду...

Заява
Відправити на адресу банку заяву згідно наведеного зразка (адреса банку: 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 12)

Засідання Правління пат «Промінвестбанк»
Найменування Банку: Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», код банку: 300012

Про затвердження Положення про ведення реєстру аудиторів банків Національного банку України
Відповідно до статті 15 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та з метою приведення...

2. Правовий статус Загальних зборів акціонерів Банку
К» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства»,...

3. Основні відомості про емітента
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком уБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт