Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Електронна пошта держмитслужби україни державна митна служба україни департамент організації митного контролю та оформлення Управління декларування та митних режимів

Електронна пошта держмитслужби україни державна митна служба україни департамент організації митного контролю та оформлення Управління декларування та митних режимів

Сторінка1/21
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
ЕЛЕКТРОННА ПОШТА ДЕРЖМИТСЛУЖБИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Департамент організації митного контролю та оформлення

Управління декларування та митних режимів

04119, м. Київ-119, вул. Дегтярівська, 11-г

Телефони: (044) 274-82-98, 236-82-81 Факс: (044) 236-82-81

е:Mail : dmsu@customs.gov.uaНачальникам митниць

З метою попереднього ознайомлення направляємо розроблені відповідно до Митного кодексу України проекти наказів Міністерства фінансів України:
«Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа»;
«Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа»;
«Про затвердження Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму».
Додаток: 230 арк.

Заступник директора Департаменту -

начальник Управління

декларування та митних режимів І.М.Муратов

Коломієць О.В.

(44) 247-27-85МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
Київ

Про затвердження Порядку виконання

митних формальностей при здійсненні

митного оформлення товарів із застосуванням

митної декларації на бланку єдиного

адміністративного документа
Відповідно до статті 246 Митного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 446/2011
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, що додається.
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) разом з Департаментом організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту митних інформаційних технологій та статистики Державної митної служби України (Юрченко К.Г.) протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим наказом доопрацювати відповідне програмне забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.
4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної митної служби України згідно з переліком, що додається.
5. Установити, що цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О.М.


Міністр фінансів України Ю.В.Колобов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від №

Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації
на бланку єдиного адміністративного документа

І. Загальні положення
Цей Порядок розроблено відповідно до частини другої статті 246 Митного кодексу України з метою визначення порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, що подається митному органу на паперовому носії або як електронний документ.
1.1. Терміни та скорочення вживаються у цьому Порядку в такому значенні:
авторизоване повідомлення – повідомлення в електронній формі, засвідчене ЕЦП;
АСАУР – автоматизована система аналізу та управління ризиками;
АСМО – автоматизована система митного оформлення;
ДМВ – декларація митної вартості;
ЕМД – електронна МД;
ЕД – електронні документи або електронні копії паперових документів, які подаються митному органу разом з ЕМД;
ЕДМВ – електронна декларація митної вартості;
ЕК МД – електронна копія митної декларації;
ЕК ДМВ – електронна копія декларації митної вартості;
ЕЦП – електронний цифровий підпис;
ЄАІС – єдина автоматизована інформаційна система;
інформаційний термінал – програмно-технічний модуль, за допомогою якого декларантом або уповноваженою ним особою відповідно до частини четвертої статті 264 МКУ здійснюється самостійне фіксування в електронній системі митного оформлення факту і часу подачі митному органу митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та документів, необхідних для митного оформлення, на паперовому носії;
картка відмови – картка відмови в прийнятті митної декларації або митному оформленні, випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення;
МД – митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа, що подається митному органу на паперовому носії або у вигляді електронного документа (у тому числі митна декларація, заповнена у звичайному порядку, попередня митна декларація, тимчасова митна декларація, періодична митна декларація, додаткова декларація);
МКУ – Митний кодекс України;
ПІК – програмно-інформаційний комплекс ЄАІС;
ПМО – підрозділ митного оформлення митного органу (митний пост, відділ, сектор), посадові особи якого безпосередньо здійснюють митне оформлення товарів, що декларуються шляхом подання МД;
спеціалізований підрозділ – підрозділ митниці, посадовими особами якого виконуються митні формальності згідно з пунктом 4.7 цього Порядку;
штамп ПМК – штамп "Під митним контролем";
Інші терміни, що застосовуються у цьому Порядку, вживаються в значеннях, визначених законодавством України з питань державної митної справи.
1.2. Митні органи здійснюють митні формальності, передбачені цим Порядком, в зонах діяльності, визначених для таких митних органів.
1.3. Митні формальності, передбачені цим Порядком, виконуються за місцем розташування ПМО та/або спеціалізованого підрозділу, за винятком випадків, встановлених частиною сьомою статті 247 МКУ.
1.4. Митні формальності, передбачені цим Порядком, виконуються одноосібно посадовою особою ПМО, призначеною для виконання митних формальностей за відповідною МД згідно з пунктом 3.7 цього Порядку, крім випадків, передбачених пунктами 4.7, 4.8 цього Порядку.
ІІ. Документи, що застосовуються при виконанні

митних формальностей за митною декларацією
2.1. Для здійснення митного оформлення товарів, декларант або уповноважена ним особа подає до ПМО МД, заповнену згідно з обраним митним режимом, її електронну копію (у разі подання МД на паперовому носії), рахунок або інший документ, який визначає вартість товару, та у випадках, встановлених МКУ, ДМВ.
2.2. Після прийняття МД для митного оформлення, під час виконання митних формальностей, декларант або уповноважена ним особа відповідно до частин другої та сьомої статті 264 МКУ у випадках та на умовах, визначених МКУ, подає інші документи.
2.3. Копії поданих до митного оформлення документів на паперовому носії засвідчуються записом "Копія. Згідно з оригіналом", підписом і печаткою декларанта або уповноваженої ним особи.
2.4. Відповідно до статті 254 МКУ на вимогу митного органу декларантом або уповноваженою ним особою надається переклад документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій.
Правильність перекладу засвідчується особою, яка здійснила переклад, шляхом вчинення напису „Перекладено вірно”, проставленням особистого підпису та печатки підприємства, співробітник якого зробив переклад.
ІІІ. Подання митної декларації
3.1. У разі подання МД на паперовому носії, введення до АСМО ЕК МД та ЕК ДМВ здійснюється декларантом або уповноваженою ним особою за допомогою інформаційного терміналу.
3.2. За допомогою програмного забезпечення інформаційного терміналу здійснюються такі основні функції:
перевірка носія електронної інформації на наявність вірусів;
вибір необхідного файлу з носія електронної інформації;
формато-логічний контроль ЕК МД та ЕК ДМВ та відображення списку помилок на екрані монітору;
передання ЕК МД та ЕК ДМВ до АСМО для здійснення в установленому порядку митних формальностей;
отримання посадовими особами ЕК МД та ЕК ДМВ для подальшого опрацювання;
формування списку ЕК МД, уведених до інформаційного терміналу протягом поточної робочої зміни;
друк та видачу декларанту або уповноваженій ним особі квитанції із зазначенням відомостей про дату та час введення ЕК МД до інформаційного терміналу, порядкового номера введеної ЕК МД в списку, сформованому протягом поточної робочої зміни, довідкового номера (графа 7 МД), прізвища та ініціалів особи, якою заповнено МД (графа 54 МД), номерів граф ЕК МД та/або ЕК ДМВ, у заповненні яких виявлено помилки за результатами формато-логічного контролю, дати й часу друку та захисного коду;

зберігання в окремій базі ПМО усіх ЕК МД та ЕК ДМВ, введених до інформаційного терміналу та відомостей про видані квитанції;

формування та передання до ЄАІС митних органів України відповідних звітів за заданий період;
ознайомлення декларантів або уповноважених ними осіб з довідковою інформацією.
3.3. У разі виявлення за результатами здійснення формато-логічного контролю помилок у заповненні ЕК МД та/або ЕК ДМВ, декларант або уповноважена ним особа має можливість відмовитись від введення цієї ЕК МД до АСМО шляхом вибору відповідної позначки на сенсорному екрані інформаційного терміналу.
3.4. Після проведення за допомогою програмного забезпечення інформаційного терміналу формато-логічного контролю ЕК МД, ЕК ДМВ декларант або уповноважена ним особа має можливість отримати квитанцію, роздруковану за допомогою вбудованого принтеру інформаційного терміналу.
3.5. Після введення за допомогою інформаційного терміналу ЕК МД, ЕК ДМВ до АСМО декларант або уповноважена ним особа подає паперовий примірник МД та інші документи відповідно до пункту 2.1 цього Порядку посадовій особі ПМО, яка згідно з функціональними обов'язками здійснює розподіл МД між посадовими особами ПМО.
3.6. У випадку виходу з ладу інформаційного терміналу, виникненні значних черг при його використанні або його відсутності, до моменту усунення зазначених перешкод, паперовий примірник МД, її електронна копія та інші документи відповідно до пункту 2.1 цього Порядку подаються посадовій особі ПМО, яка згідно з функціональними обов'язками здійснює розподіл МД між посадовими особами ПМО.
3.7. Посадовою особою ПМО, яка згідно з функціональними обов'язками здійснює розподіл МД, призначається посадова особа ПМО для виконання митних формальностей за відповідною МД.
Відомості про посадову особу ПМО, призначену для виконання митних формальностей за відповідною МД на паперовому носії, вносяться до розділу I інформаційного аркуша (далі – Інформаційний аркуш), форма якого наведена у додатку 1 до цього Порядку.
Інформаційний аркуш виготовляється митним органом або за бажанням декларанта чи уповноваженої ним особи може подаватися митному органу разом з МД на паперовому носії.
На вимогу декларанта або уповноваженої ним особи, посадовою особою ПМО, яка здійснила розподіл МД, заповнюється та видається відривний талон Інформаційного аркуша.
Паперовий примірник МД та інші документи відповідно до пункту 2.1 цього Порядку передаються посадовій особі ПМО, призначеній для виконання митних формальностей за цією МД.
Відомості про посадову особу ПМО, призначену для виконання митних формальностей за відповідною МД, вносяться до АСМО.
3.8. У разі необхідності виконання митних формальностей за МД може бути передано іншій посадовій особі ПМО з внесенням відповідних відомостей до Інформаційного аркуша посадовою особою ПМО, якою здійснюється розподіл МД та до АСМО.
3.9. ЕМД та ЕД формуються декларантом або уповноваженою ним особою відповідно до законодавства України. Прийняття, передання та перевірка ЕМД та ЕД здійснюються з використанням ПІК.
Для засвідчення ЕМД та ЕД декларантом або уповноваженою ним особою, а також посадовими особами митних органів під час виконання митних формальностей застосовуються надійні засоби електронного цифрового підпису з використанням посилених сертифікатів.
Перевірка ЕМД та ЕД проводиться з використанням ПІК невідкладно, у порядку черговості їх надходження. ПІК в автоматичному режимі пересилає ЕМД та ЕД до відповідного ПМО митного органу для отримання посадовою особою ПМО, яка згідно з функціональними обов'язками здійснює розподіл ЕМД між посадовими особами ПМО для виконання митних формальностей.
3.10. ЕМД та ЕД, у тому числі передаються електронною поштою у складі електронного повідомлення, засвідченого ЕЦП декларанта або уповноваженої ним особи, з електронної адреси, визначеної у встановленому порядку для передання таких електронних документів митним органам і отримання зворотної інформації від митних органів, на електронну адресу, визначену Держмитслужбою України для одержання таких повідомлень.
Під час виконання митних формальностей за ЕМД за допомогою ПІК декларанту або уповноваженій ним особі надсилається інформація про:
отримання митним органом ЕМД у складі електронного повідомлення, засвідченого електронним цифровим підписом декларанта;
позитивний результат проведення форматно-логічного контролю правильності заповнення граф ЕМД та занесення її до ЄАІС митних органів України для подальшої обробки;
реєстраційний номер, присвоєний ЕМД;
прийняття ЕМД митним органом для оформлення;
відмову в прийнятті ЕМД до оформлення;
необхідність надання додаткових документів;
необхідність пред’явлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення для митного огляду;
відмову в митному оформленні товарів, задекларованих за ЕМД;
завершення митного оформлення товарів за ЕМД. Оформлена ЕМД перетворюється у візуальну форму, придатну для сприйняття її змісту людиною, в форматі *.xps, засвідчується ЕЦП посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення, та направляється декларанту.
Повідомлення, передбачені цим пунктом за зверненням декларанта або уповноваженої ним особи можуть повторно надсилатись уповноваженими особами відповідного підрозділу Держмитслужби України або спеціалізованого митного органу.
IV. Виконання митних формальностей за митною декларацією, заповненою у звичайному порядку
4.1. Реєстрація митної декларації
Перевірка відповідності формату ЕК МД (ЕМД) та ЕК ДМВ (ЕДМВ) встановленим вимогам.
Фіксування дати й часу подання МД для оформлення шляхом:
присвоєння МД реєстраційного номера за допомогою АСМО та внесення його в установленому порядку до графи А МД на паперовому носії форм МД-2, МД-3, правого верхнього кутка доповнень форми МД-6 та специфікацій форми МД-8, а також до розділу І Інформаційного аркуша;
присвоєння ДМВ (у разі її подання) реєстраційного номера, що відповідає реєстраційному номеру МД;
унесення поданих ЕК МД і ЕК ДМВ або ЕМД і ЕДМВ до бази даних митного органу;
зазначення у графі А аркуша з позначенням «1/6» форми МД-2 МД, поданої на паперовому носії дати й часу подання цієї МД та прізвища й підпису посадової особи ПМО, яка її зареєструвала.
4.2. Перевірка митної декларації
перевірка наявності поданих разом з МД рахунку або іншого документа, який визначає вартість товару, та у випадках, встановлених МКУ, ДМВ;
перевірка за допомогою програмного забезпечення правильності заповнення МД відповідно до вимог, встановлених законодавством з питань державної митної справи;
перевірка відповідності відомостей, унесених до ЕК МД, відомостям, що внесені до МД, поданої на паперовому носії.
4.3. Прийняття митної декларації для оформлення
проставлення у МД згідно з Порядком заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа відбитка штампа ПМК у графі D/J кожного аркуша форми МД-2, в нижній частині додаткових аркушів форми МД-3, доповнень форми МД-6 та специфікацій форми МД-8 (у разі подання МД на паперовому носії);
проставлення відбитка штампа ПМК на рахунку або іншому документі, який визначає вартість товару (у разі подання його на паперовому носії);
унесення номера штампа ПМК до ЕК МД (у разі подання МД на паперовому носії) або до ЕМД.
4.4. Відмова у прийнятті митної декларації для оформлення
Митний орган відмовляє у прийнятті МД виключно з таких підстав:

МД не містить усіх відомостей або подана без документів, передбачених статтею 335 МКУ;

ЕМД не містить встановлених законодавством обов’язкових реквізитів;

МД подано з порушенням інших вимог, встановлених МКУ.
У разі відмови у прийнятті МД посадовою особою митного органу відповідно до розділу VІ цього Порядку оформлюється картка відмови за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.
4.5. Оформлення митної декларації
При здійсненні митного оформлення МД виконуються такі митні формальності:
4.5.1. Перевірка дотримання строків подання МД (у випадках, визначених законодавством);
4.5.2. Перевірка наявності відміток про завершення переміщення товарів (у випадках, визначених законодавством);
4.5.3. Контроль співставлення (автоматизоване порівняння) даних, які містяться в ЕК МД (ЕМД) та інших документів, поданих для митного оформлення, зокрема:
співставлення реквізитів уповноваженого банку, зазначеного у графі 28 МД, з даними, що містяться в переліку вповноважених банків України в ЄАІС митних органів України;
співставлення курсу валюти України до іноземної валюти, зазначеного у графі 23 МД, з офіційним курсом валюти України до іноземної валюти, у якій складені рахунки та відомості про яку зазначено в лівому підрозділі графи 22 МД, на день подання МД до оформлення;
перевірка наявності діючих (не скасованих) спеціальних санкцій, застосованих до українського суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності і/або іноземного суб’єкта господарської діяльності згідно зі статтею 37 Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність”;
співставлення з картками відмови та МД, в оформленні яких відмовлено;
співставлення відомостей, що підтверджують дотримання встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України з інформацією, що міститься в уніфікованих електронних дозвільних документах, що надходять з інших державних органів;
співставлення відомостей про нарахування митних та інших платежів, а також про застосування заходів гарантування їх сплати з інформацією, що міститься в електронних гарантійних документах, виданих гарантами та розміщених в ЄАІС митних органів України та з інформацією про наявність та суму коштів авансових платежів (передоплати), внесених платником податків згідно зі статтею 299 МКУ на рахунки, відкриті на ім’я митного органу, як попереднє грошове забезпечення сплати майбутніх митних платежів;
співставлення з інформацією, що надходить з митних та правоохоронних органів суміжних держав;
4.5.4. Контроль із застосуванням системи управління ризиками, в тому числі оцінка ризику за МД шляхом аналізу ЕК МД та ЕК ДМВ (ЕМД та ЕДМВ) за допомогою АСАУР;
4.5.5. Перевірка правильності класифікації товарів;
4.5.6. Перевірка правильності визначення країни походження товарів;
4.5.7. Перевірка дотримання встановлених до задекларованих товарів заходів нетарифного регулювання (відсутність визначених законодавством заборон щодо переміщення або поміщення у відповідний митний режим задекларованих товарів; наявність в МД відомостей про відповідні документи або відомостей про відмітки у товаросупровідних документах);
4.5.8. Перевірка наявності задекларованих товарів у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності;
4.5.9. Перевірка правильності застосування пільг в оподаткуванні;
4.5.10. Перевірка правильності визначення митної вартості товарів;
4.6. Призупинення митного оформлення
За наявності достатніх підстав уважати, що товари переміщуються через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності, митне оформлення цих товарів призупиняється у випадках і в порядку, визначених законодавством.
Митне оформлення нехарчової продукції, що ввозиться на митну територію України для вільного обігу, за результатами документальної перевірки та/або вибіркового обстеження зразків продукції, у разі виявлення обставин визначених частиною 1 статті 38 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», може бути призупинене у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю нехарчової продукції».
4.7. Передання митної декларації до спеціалізованого підрозділу
За результатами спрацювання АСАУР; у випадках, передбачених законодавством України з питань державної митної справи; у складних випадках виконання митних формальностей, визначених підпунктами 4.5.4 – 4.5.10 цього Порядку; а також на вимогу спеціалізованого підрозділу, ПМО передає виконання окремої митної формальності за МД до спеціалізованого підрозділу.
За допомогою АСМО спеціалізованим підрозділом відповідно до компетенції здійснюється моніторинг МД, щодо яких посадовими особами ПМО виконуються митні формальності та, у разі потреби, вноситься відмітка до АСМО про прийняття до виконання відповідної митної формальності за конкретною МД спеціалізованим підрозділом.
У випадках, передбачених абзацами першим, другим цього пункту, посадовою особою ПМО за допомогою АСМО оформлюється запит за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку (далі – Запит). Запит оформлюється у формі документа на папері або у формі електронного документа. Відомості про оформлення запиту вносяться у встановленому порядку до АСМО посадовою особою ПМО, яка оформила цей запит.
Після оформлення Запиту завершення виконання відповідної митної формальності покладається на спеціалізований підрозділ.
Результати виконання відповідної митної формальності вносяться у встановленому порядку до АСМО посадовою особою спеціалізованого підрозділу, яка виконувала цю митну формальність.
У разі, якщо результати виконання відповідної митної формальності є позитивними, тобто відомості, внесені до МД та ДМВ (ЕМД та ЕДМВ) декларантом або уповноваженою ним особою, підтверджені (визнані) спеціалізованим підрозділом, після внесення посадовою особою спеціалізованого підрозділу відповідної відмітки до АСМО, посадовою особою ПМО здійснюється виконання наступних митних формальностей за цією МД згідно з цим Порядком.
4.8. Проведення митного огляду
Під час виконання митних формальностей, визначених підпунктами 4.5.4 – 4.5.10 цього Порядку, а також в інших випадках, встановлених законодавством України з питань державної митної справи та у порядку, встановленому Міністерством фінансів України посадовими особами митного органу може здійснюватися митний огляд задекларованих товарів.
За результатами проведення митного огляду у випадках, встановлених законодавством України з питань державної митної справи складається Акт огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів та контейнерів, у яких переміщуються ці товари (далі – Акт огляду) установленої форми.
4.9. Завершення митних формальностей за митною декларацією
Під час завершення митного оформлення посадовими особами ПМО виконуються такі митні формальності:
4.9.1. Перевірка відомостей про виконання митних формальностей, сформованих за результатами оцінки ризику за МД із застосуванням системи управління ризиками, в тому числі за допомогою АСАУР;
4.9.2. Перевірка правильності нарахування митних та інших платежів, правильності заповнення граф 47 та B МД, контроль і облік векселів;
4.9.3. Нарахування плати за виконання митних формальностей поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для них (у разі здійснення такого оформлення), доповнення записів у графах 47 та B МД, унесення відомостей до ЕК МД (ЕМД);
4.9.4. Заповнення графи C МД згідно з Порядком заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, унесення відомостей до ЕК МД (ЕМД);
4.9.5. Справляння митних та інших платежів за МД;
4.9.6. Завершення митного оформлення шляхом:
проставлення у МД згідно з Порядком заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа відбитка особистої номерної печатки посадової особи ПМО, яка завершила митне оформлення, у графі D/J кожного аркуша форми МД-2, в нижній частині додаткових аркушів форми МД-3, доповнень форми МД-6 та специфікацій форми МД-8 (у разі подання МД на паперовому носії);
зазначення у графі D/J аркуша з позначенням «1/6» МД форми МД-2 часу завершення митного оформлення, прізвища й підпису посадової особи ПМО, яка завершила митне оформлення (у разі подання МД на паперовому носії);
проставлення відбитків особистої номерної печатки на рахунку або іншому документі, який визначає вартість товару (у разі подання його на паперовому носії);
внесення за допомогою АСМО до ЕК МД (ЕМД) відмітки про завершення митного оформлення та номера особистої номерної печатки посадової особи ПМО, яка завершила митне оформлення;
приведення інших відомостей граф ЕК МД у відповідність до відомостей граф оформленої МД;
передання в установлений строк ЕК МД та ЕК ДМВ, або ЕМД та ЕДМВ до ЄАІС митних органів України;
вчинення, у разі необхідності, відповідних записів та відміток на оригіналах документів, виданих відповідно до законодавчих актів державними органами для здійснення митного оформлення товарів, зокрема, згідно з пунктом 7.5 цього Порядку;
4.9.7. Розподіл аркушів МД та інших документів, що надавалися митному органу декларантом або уповноваженою ним особою на паперових носіях згідно з пунктами 2.1 та 2.2 цього Порядку для виконання митних формальностей, та видача декларанту або уповноваженій ним особі відповідних аркушів МД з позначенням «2/7» та «3/8», копiї Акта огляду (у разi його складення) та інших документiв (крiм документiв, що повиннi зберiгатися в митному органi) під його підпис про отримання в розділі ІІ Інформаційного аркуша.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державна митна служба україни
Щодо необхідності наявності підпису особи на рахунках (Invoice), складених нерезидентами, що подаються під час здійснення митного...

Державна митна служба україни
України, статей 250 та 252 Митного кодексу України, Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету...

Специфікація форматів електронних повідомлень автоматизованої системи...
Департаментом митних інформаційних технологій та статистики в єаіс держмитслужби розуміється певна формалізована структура файла...

Державна митна служба україни
Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи, створення належних умов для їх роботи

План загальні положення. Порядок прийняття декларації до митного...
Тези лекції: Порядок заповнення митних декларацій для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України...

Реферат з дисципліни: «Митне регулювання»
України тощо, необхідні для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, І застосовується відповідно до актів...

Вступ 3
Основні напрямки підвищення організації митного оформлення І митного контролю лізингової продукції 61

Особливостi заповнення й оформлення пдг на транспортнi засоби, що...
Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України

Державна митна служба україни
Митного кодексу України, пункту 7 Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...

До Інструкції з організації митного контролю та митного оформлення...
Найменування предмета, його відмітні ознаки (кількість та тип носіїв – дискети, диски, аудіо та відео стрічки)

З початку року зафіксовано понад 2 тис випадків призупинення митного...
Протягом січня-березня поточного року митниками зафіксовано 2157 випадків призупинення митного оформлення товарів за підозрою у порушенні...

Державна податкова служба україни
Державна податкова служба України надає Методичні рекомендації щодо документальної перевірки платників, які включили до складу податкового...

Роман Насіров: Імплементація Митного кодексу єс може відбутися в 2017 році
Державна фіскальна служба України підтримує імплементацію Європейського митного кодексу. Про це повідомив Голова дфс роман Насіров...

Державна податкова служба україни
Стосовно застосування деяких норм чинного законодавства України, які регулюють питання електронного декларування товарів, що ввозяться...

Нака з
Нової комп'ютеризованої транзитної системи Європейської Співдружності (далі ncts) підчас митного оформлення товарів у митному режимі...

I. державна II. Прикордонна служба україни
...

Державна фіскальна служба україни лист
Державна фіскальна служба України у зв’язку з прийняттям Закону України від 28 грудня 2014 року №71-vііі "Про внесення змін до Податкового...

Державна фіскальна служба україни
Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо питань, пов'язаних з вивезенням в митному режимі експорту...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт