Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

1 Примірний наказ про призначення особи, відповідальної за ведення нотаріального діловодства в державній нотаріальній конторі 27 Зразок

1 Примірний наказ про призначення особи, відповідальної за ведення нотаріального діловодства в державній нотаріальній конторі 27 Зразок

ЗМІСТ

Передмова 19

РОЗДІЛ 1
НОТАРІАЛЬНЕ ДІЛОВОДСТВО 20

§ 1 Поняття нотаріального діловодства 20

Правова база нотаріального діловодства 23

§ 2 Особи, відповідальні за діловодство 25

Зразок 1

Примірний наказ про призначення особи, відповідальної за ведення нотаріального діловодства в державній нотаріальній конторі 27

Зразок 2

Примірний наказ про покладення організації діловодства та архіву на помічника приватного нотаріуса 28

§ 3 Особливості приймання-передавання документів нотаріального діловодства в разі зміни завідувача контори чи особи, відповідальної за ведення діловодства, заміщення (зупинення нотаріальної діяльності) приватного нотаріуса 29

§ 4 Організаційно-розпорядчі документи в нотаріальному діловодстві 32

1. Бланки контори, архіву, приватного нотаріуса 35

Зразок 1

Примірний загальний бланк державної нотаріальної контори з поздовжнім розміщенням реквізитів 38

Зразок 2

Примірний загальний бланк приватного нотаріуса з поздовжнім розміщенням реквізитів 39

Зразок 3

Примірний бланк листа державної нотаріальної контори з поздовжнім розміщенням реквізитів 40

Зразок 4

Примірний бланк листа державної нотаріальної контори з кутовим розміщенням реквізитів 41

Зразок 5

Примірний бланк листа приватного нотаріуса з поздовжнім розміщенням реквізитів 42

Зразок 6

Примірний бланк листа приватного нотаріуса з кутовим розміщенням реквізитів 43

Зразок 7

Примірний бланк наказу державної нотаріальної контори з поздовжнім розміщенням реквізитів 44

Зразок 8

Примірний бланк наказу приватного нотаріуса з поздовжнім розміщенням реквізитів 45

2. Реквізити організаційно-розпорядчих документів, службових документів у нотаріальному діловодстві 46

3. Складання окремих видів організаційно-розпорядчих документів конторою, архівом, приватним нотаріусом 68

3.1. Накази контори, архіву, приватного нотаріуса 68

Зразок 1

Примірний наказ про встановлення графіку часу прийому
громадян 70

Зразок 2

Примірний наказ про надання відпустки 71

3.2. Плани роботи 71

Зразок

Примірна форма квартального плану роботи державної нотаріальної контори 72

3.3. Протоколи виробничих нарад державної нотаріальної контори 73

Зразок

Примірна форма протоколу виробничої наради державної нотаріальної контори 73

§ 5 Ведення особових справ осіб, що перебувають у трудових відносинах з приватним нотаріусом, та інших документів з особового складу 74

1. Накази з особового складу 75

Зразок 1

Примірний наказ про прийняття на роботу 76

Зразок 2

Примірний наказ про звільнення 77

Зразок 3

Примірний наказ про зміну прізвища працівника 78

2. Особові рахунки працівників 79

3. Особові справи осіб, які перебувають у трудових відносинах з приватним нотаріусом 79

4. Книга реєстрації наказів з особового складу 80

§ 6 Складання нотаріальних документів 81

1. Вимоги до текстів нотаріальних документів 83

2. Внесення змін, доповнень, дописок та виправлень до нотаріально оформлюваного документа 84

3. Документи, які викладаються на спеціальних бланках нотаріальних документів 86

4. Вимоги до посвідчувальних написів та форм нотаріальних документів 86

5. Вимоги до документів, які приймаються для вчинення нотаріальної дії 87

§ 7 Відмітки, які проставляє нотаріус 88

1. Відмітка про наявність оригіналів документів та відмітка на документах, які нотаріус повертає 89

1.1. Відмітка про наявність оригіналів документів 89

1.2. Відмітка на документах, які нотаріус повертає 91

2. Відмітки на документах, що зберігаються в справах нотаріуса 93

3. Відмітки в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій 96

4. Відмітки в реєстрі для реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон та арештів та відмітки в алфавітних книгах 97

5. Відмітки в книзі обліку спадкових справ 98

§ 8 Практичний коментар до порядку ведення та заповнення Реєстрів для реєстрації
нотаріальних дій 99

1. Загальні вимоги 99

2. Особливості ведення Реєстрів 101

3. Загальні вимоги щодо заповнення Реєстрів 104

4. Порядок заповнення граф 1–7 Реєстру для реєстрації нотаріальних дій 108

4.1. Порядок заповнення графи 1 Реєстру для реєстрації нотаріальних дій 108

4.2. Порядок заповнення графи 2 Реєстру для реєстрації нотаріальних дій 113

4.3. Порядок заповнення графи 3 Реєстру для реєстрації нотаріальних дій 113

4.4. Порядок заповнення графи 4 Реєстру для реєстрації нотаріальних дій 130

4.5. Порядок заповнення графи 5 Реєстру для реєстрації нотаріальних дій 142

4.6. Порядок заповнення графи 6 Реєстру для реєстрації нотаріальних дій 150

4.7. Порядок заповнення графи 7 Реєстру для реєстрації нотаріальних дій 152

Зразки 155

Зразок 1

Запис у Реєстрі про засвідчення справжності підписів на банківських картках 156

Зразок 2

Запис у Реєстрі про засвідчення вірності двох копій одного й того самого документа 158

Зразок 3

Запис у Реєстрі про посвідчення довіреності та засвідчення вірності однієї копії до неї 160

Зразок 4

Запис у Реєстрі про посвідчення договору купівлі-продажу квартири та засвідчення справжності підпису перекладача на цьому ж договорі про усний переклад його тексту з української мови на англійську мову 160

Зразок 5

Запис у Реєстрі про посвідчення довіреності на представництво інтересів у правоохоронних органах 162

Зразок 6

Запис у Реєстрі про засвідчення справжності підпису на заяві про згоду на продаж квартири 164

Зразок 7

Запис у Реєстрі про посвідчення довіреності у порядку передоручення з одночасним засвідченням справжності підпису перекладача на цій же довіреності про здійснення усного перекладу тексту з української мови на німецьку мову 166

Зразок 8

Запис у Реєстрі про посвідчення заповіту та засвідчення справжності підписів свідків на цьому ж заповіті 168

Зразок 9

Запис у Реєстрі про засвідчення справжності підпису перекладача на перекладі з української мови на англійську мову тексту договору купівлі-продажу, здійсненого за місцем фактичного перебування перекладача через хворобу його ніг 170

Зразок 10

Запис у Реєстрі про засвідчення вірності копії заповіту 172

Зразок 11

Запис у Реєстрі про засвідчення вірності копії 172

Зразок 12

Запис у Реєстрі про засвідчення вірності декількох копій одного й того самого документа та вчинення декількох нотаріальних дій для однієї і тієї ж особи 174

Зразок 13

Запис у Реєстрі про засвідчення справжності підпису на заяві для неповнолітньої особи — громадянина України, повна дієздатність якої набута за фактом реєстрації шлюбу (ст. 34 ЦК України) 174

Зразок 14

Запис у Реєстрі про засвідчення справжності підпису на заяві для неповнолітньої особи — громадянина України, якій надано повну дієздатність (ст. 35 ЦК України) 176

Зразок 15

Запис у Реєстрі про посвідчення довіреності від імені юридичної особи на ведення справ у суді 176

Зразок 16

Запис у Реєстрі про засвідчення справжності підпису співвласника — юридичної особи на заяві про відмову від переважного права купівлі частини нерухомого майна
та засвідчення 2-х копій цієї заяви 178

Зразок 17

Застереження в Реєстрі про зроблені виправлення 180

Зразок 18

Запис у Реєстрі про засвідчення справжності підписів
на статуті 182

Зразок 19

Запис у Реєстрі про посвідчення договору купівлі-продажу квартири, де покупець — батьки та малолітня дитина, з копіями цього договору 182

Зразок 20

Запис у Реєстрі про засвідчення справжності підпису на заяві про одержання грошей за договором купівлі-продажу квартири 184

Зразок 21

Запис у Реєстрі про засвідчення справжності підпису співвласника на заяві про відмову від переважного права купівлі частини житлового будинку 186

Зразок 22

Запис у Реєстрі про посвідчення довіреності в порядку передоручення з копією з неї 186

Зразок 23

Запис у Реєстрі про засвідчення справжності підпису батьків неповнолітньої дитини зі згодою на укладення договору купівлі-продажу 188

Зразок 24

Запис у Реєстрі про посвідчення договору купівлі-продажу квартири за участю неповнолітнього, що вчиняється у присутності батьків, та засвідчення вірності копій
цього договору 190

Зразок 25

Запис у Реєстрі про посвідчення за межами робочого місця нотаріуса довіреності від імені особи, котра внаслідок хвороби не може підписатися особисто 192

Зразок 26

Запис у Реєстрі про засвідчення справжності підпису фізичної особи, котра внаслідок хвороби не може підписатися особисто, на заяві до суду (нотаріальну дію вчинено за межами робочого місця нотаріуса) 192

Зразок 27

Запис у Реєстрі про посвідчення договору іпотеки з накладанням заборони відчуження, сторонами якого є юридичні особи, але одна сторона діє на підставі статуту, а інша — за довіреністю; договір посвідчено за межами робочого місця нотаріуса; оплата за вчинення нотаріальної дії здійснювалася в безготівковому порядку 194

Зразок 28

Запис у Реєстрі про посвідчення довіреності на отримання ліцензії від імені фізичної особи — підприємця 198

Зразок 29

Запис у Реєстрі про посвідчення заповіту від імені особи, яка не може власноручно розписатися, при цьому особа,
що розписується за заповідача, за релігійними переконаннями не має податкового номера 198

Зразок 30

Запис у Реєстрі про посвідчення договору дарування житлового будинку за участі представника, однією зі сторін якого є іноземець 202

Зразок 31

Запис у Реєстрі про засвідчення справжності підпису на заяві про відмову від спадщини на користь іншого спадкоємця 204

Зразок 32

Запис у Реєстрі про посвідчення договору купівлі-продажу квартири із засвідченням справжності підпису перекладача на цьому ж договорі про усний переклад його тексту з української мови на російську мову 204

Зразок 33

Варіант проставлення відмітки про розірвання договору 206

Зразок 34

Варіант проставлення відмітки про скасування довіреності 208

Зразок 35

Варіант проставлення відмітки про скасування заповіту 208

Зразок 36

Варіант проставлення відмітки про визнання заповіту недійсним в судовому порядку 208

§ 9 Реєстрація документів, робота з кореспонденцією та виконання документів 212

1. Відмітка про виконання документа 215

2. Контроль за виконанням документів 217

РОЗДІЛ 2
Статистична звітність 218

Ведення статистичної звітності 218

Форма Звіту про роботу державних та приватних нотаріусів 219

РОЗДІЛ 3
Архівна справа 223

§ 1 Формування справ (нарядів) 223

§ 2 Оформлення справ для архівного зберігання 225

1. Нумерація аркушів справи 226

2. Складання внутрішнього опису 227

3. Складання засвідчувального напису справи 228

4. Підшивання документів у справи 229

5. Оформлення обкладинок справ (нарядів) 230

Зразок 1

Примірний засвідчувальний напис справи 233

Зразок 2

Форма внутрішнього опису відповідно до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 № 3253/5 (чинна з 01.01.2011) 234

Зразок 3

Форма внутрішнього опису відповідно до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 31.12.2008 № 2368/5, зі змінами, внесеними наказом Міністерства юстиції України від 16.11.2009 № 2151/5 (діяла з 01.01.2010 до 31.12.2010) 236

Зразок 4

Форма внутрішнього опису відповідно до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 31.12.2008 № 2368/5 (діяла з 11.01.2009 до 31.12.2009) 237

Зразок 5

Форма внутрішнього опису відповідно до Інструкції про порядок передачі нотаріальних документів на тимчасове зберігання до державного нотаріального архіву, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 09.07.2002 № 63/5, зі змінами, внесеними наказом Міністерства юстиції України від 25.11.2002 № 101/5 (діяла з 25.11.2002) 238

§ 3 Особливості формування спадкових справ та оформлення їх для архівного зберігання 239

Зразок 1

Примірний внутрішній опис спадкової справи
приватного нотаріуса 243

Зразок 2

Примірний внутрішній опис до наряду (архівної папки) приватного нотаріуса 245

§ 4 Складання документів розділу 03 – Архів Типової номенклатури 246

1. Номенклатура справ державної нотаріальної контори та приватного нотаріуса 246

2. Порядок складання індивідуальної номенклатури справ державної нотаріальної контори та приватного нотаріуса (у запитаннях та відповідях) 247

3. Паспорт архіву 254

4. Історична довідка державної нотаріальної контори та приватного нотаріуса 254

5. Описи справ (нарядів) 256

6. Акт про вилучення для знищення документів, не внесених до національного архівного фонду 258

Зразок 1

Примірний паспорт № 1 архіву приватного нотаріуса 260

Зразок 2

Примірний паспорт № 2 архіву приватного нотаріуса 262

Зразок 3

Примірна історична довідка приватного нотаріуса 265

Зразок 4

Примірний опис справ постійного зберігання приватного нотаріуса (діяльність розпочато 2010 року) 268

Зразок 5

Примірний опис справ тривалого (понад 10 років) зберігання приватного нотаріуса (діяльність розпочато 2009 року) 269

Зразок 6

Примірний опис спадкових справ тривалого (понад 10 років) зберігання приватного нотаріуса 271

Зразок 7

Примірний опис справ з особового складу 272

Зразок 8

Примірна передмова до описів справ приватного нотаріуса 273

Зразок 9

Примірний акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, приватного нотаріуса 275

§ 5 Архівне зберігання та архів приватного нотаріуса 277

§ 6 Особливості передавання справ до державного нотаріального архіву 279

§ 7 Виїмка (вилучення) нотаріальних документів 280

Додатки 282

Додаток 1

Перелік книг, журналів і реєстрів, заведення яких передбачено Типовою номенклатурою 282

Додаток 2

Форми книг, журналів і реєстрів, заведення яких передбачено Типовою номенклатурою 287

Справа 01-20

Журнал реєстрації фактів заміщення нотаріуса (додаток 7 до Положення про Порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності) 287

Справа 01-21

Книга реєстрації наказів з особового складу
(додаток 17 до Правил) 287

Справа 01-22

Книга реєстрації наказів з адміністративно-господарських питань (додаток 21 до Правил) 288

Справа 01-23

Журнал реєстрації вхідних документів (додаток 19 до Правил) 288

Справа 01-24

Журнал реєстрації вихідних документів
(додаток 20 до Правил) 288

Справа 01-25

Книга обліку оприбуткування спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України (додаток 1 до п. 6.2 Положення про спеціальні бланки документів інформаційної системи) 289

Справа 01-26

Журнал обліку викликів нотаріуса для вчинення нотаріальних дій поза приміщенням державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, приміщенням, яке є робочим місцем приватного нотаріуса (додаток 14 до Правил) 289

Справа 01-27

Журнал обліку печаток та штампів (додаток 11 до Інструкції про порядок обліку матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію) 290

Справа 01-28

Розносна книга для місцевої кореспонденції (додаток 22 до Правил) 290

Справа 01-29

Книга обліку літератури (додаток 16 до Правил) 291

Справа 02-33

Реєстри для реєстрації нотаріальних дій (додаток 23 до Правил) 291

Справа 02-34

Алфавітна книга обліку договорів відчуження нерухомого майна (додаток 8 до Правил) 292

Справа 02-35

Алфавітна книга обліку інших договорів (додаток 8 до Правил) 292

Справа 02-37

Алфавітна книга обліку договорів довічного утримання (догляду) (додаток 8 до Правил) 292

Справа 02-36

Алфавітна книга обліку заповітів (додаток 6 до Правил) 292

Справа 02-38

Книга обліку і реєстрації спадкових справ
(додаток 10 до Правил) 293

Справа 02-39

Алфавітна книга обліку спадкових справ (додаток 7 до Правил) 293

Справа 02-40

Реєстри для реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон та арештів (додаток 24 до Правил) 294

Справа 02-41

Алфавітна книга обліку реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон та арештів
(додаток 9 до Правил) 295

Справа 02-42

Книга обліку заяв про вжиття заходів щодо охорони спадкового майна та встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою,
або над майном фізичної особи, місцеперебування якої невідоме (додаток 11 до Правил) 296

Справа 02-43

Книга обліку цінностей при вжитті заходів щодо охорони спадкового майна (додаток 12 до Правил) 297

Справа 02-44

Книга обліку депозитних операцій (додаток 2 до пункту 10 Інструкції про порядок обліку депозитних операцій) 297

Справа 02-45

Книга обліку договорів на управління спадщиною
(додаток 13 до Правил) 298

Справа 02-46

Книга обліку особових рахунків депонентів (додаток 3 до пункту 10 Інструкції про порядок обліку
депозитних операцій) 299

Справа 02-47

Журнал реєстрації звернень, що надійшли під час прийому фізичних та юридичних осіб (додаток 15 до Правил) 300

Справа 03-06

Книга обліку видачі документів з архіву для ознайомлення (додаток 18 до Правил) 300

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Старовірівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені двічі Героя...
Про призначення відповідальної особи за підготовку замовлень на виготовлення документів про освіту випускникам 2016/2017 навчального...

Правила ведення нотаріального діловодства, затверджені наказом Міністерства...
Додаток Довідка про перевірку наявності І стану документів при звільненні особи

1 Покласти організацію діловодства та архіву у 2012 році на помічника...
Примірний наказ про покладення організації діловодства та архіву на помічника приватного нотаріуса

Зразок довіреності на реєстрацію від імені юридичної особи
Державній податковій адміністрації при включенні відомостей про Товариство до Єдиного Державного Реєстру, підтвердженні відомостей...

Наказ
«Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,...

Проект затверджено
Проект Правил ведення нотаріального діловодства (з додатками) та Типової номенклатури справ

Методичні вказівки з питань підготовки спадкових справ до архівного зберігання
Вимоги щодо складання та оформлення документів у процесі ведення нотаріального діловодства

Дотримання нотаріального діловодства при зміні або розірванні нотаріально...
Тва юстиції України від 22. 02. 2012 №296/5, зареєстрованим у Міністер­стві юстиції України 22. 02. 2012 за №282/20595 (далі — Порядок)....

Примірний зразок заповнення заяви
Стз (реєстраційний номер стз s/128/Z/00), з причини зміни місцезнаходження юридичної особи, якій надано цей дозвіл). У зв'язку з...

Ганна косенко
З набуттям чинності Правилами ведення нотаріального діловодства, що затверджені Наказом Міністерства юстиції України від 31. 12....

Правила ведення нотаріального діловодства затверджені наказом Міністерства...
Державного реєстру фізичних осіб платників податків (див п. 8 глави 7 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України)

Супровідні документи на вантаж
П.І. Б., місце проживання нового вантажоодержувача; П.І. Б., посада та підпис відповідальної особи

Вимоги щодо складання та оформлення документів у процесі ведення нотаріального діловодства1
Правил ведення нотаріального діловод­ства складання й оформ­лення документів залежно від їх виду службові, організаційно-розпорядчі...

Приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу
...

До Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних...
...

Міністерство доходів І зборів україни
Міндоходів України від 16. 09. 2013 р n 481 "Про затвердження форми Книги обліку доходів І витрат, яку ведуть фізичні особи підприємці,...

Книга обліку pyxy трудових книжок І вкладишів до них
Розписка відповідальної особи, яка приймала або заповнювала трудову книжку чи вкладиш

Правила ведення нотаріального діловодства
Ці Правила встановлюють порядок документування нотаріальної діяльності та зберігання архіву І визначають порядок організації роботи...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт