Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Юридичний радник науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса»

Юридичний радник науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса»

Ганна Косенко,

юридичний радник науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса»

Організаційно­розпорядчі документи в нотаріальному діловодстві

Частина 2*

Бланки контори, архіву, приватного нотаріуса

Як вже було зазначено, відповідно до вимог Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції Украї­ни від 22.12.2010 р. № 3253/5 (далі — Правила), всі службові документи оформляються на бланках контори, архіву, приватного нотаріуса. Бланком службового документа є зуніфікована форма службового документа з надрукованою постійною інформацією реквізитів і наявним місцем для фіксування їх змінної інформації.

Новими Правилами ведення нотаріального діловодства взагалі передбачено 3 види бланків документів:

1) загальний — для створення різних видів документів (без зазначення у бланку назви виду документа);

2) бланк листа;

3) бланк конкретного виду документа (із зазначенням у бланку назви виду докумен­та).

Такий поділ є доволі зручним у практичній діяльності нотаріуса. Таким чином, бланки пев­них документів можуть мати менший склад реквізитів, ніж інші, та не будуть перевантажені непотрібною інформацією. Наприклад, немає сенсу вказувати номер телефону та е-mail на бланку наказу.

Загальними вимогами для бланків є такі:

для їх виготовлення має використовуватися папір з визначеним форматом: А4 (210х297 мм) та А5 (148х210 мм);

вони повинні мати визначені береги: 30 мм — лівий; 10 мм — правий; 20 мм — верхній та нижній;

вони повинні виготовлятися на основі кутового або поздовжнього розміщення реквізитів;

їх виготовляють на білому папері високої якості, друкують фарбами насичених кольорів;

вони повинні мати обов’язкові реквізити або місця для обов’язкових реквізитів;

реквізити на бланках повинні мати пра­виль­ний порядок розташування.

Склад реквізитів організаційно-розпорядчої документації та порядок їх розташування встановлюють ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів» та Примірна інструкція з діловодства у мі­ніс­терствах, інших центральних органах вико­навчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою Кабінету Мі­ніст­рів України від 17.10.1997 р. № 1153, зі змінами (п. 5.1 Правил).

Щодо заперечливих норм, то відповідно до Правил (п. 5.2) не допускається:

складання документів на папері довільного формату (іншому, ніж А4 та А5);

розміщення на бланках контори, архіву, приватного нотаріуса інформаційного матеріалу (рекламний логотип, символи, розпорядок роботи тощо), що є рекламою і не має відношення до документа.

Розглянемо кожний вид бланка окремо.

1. Загальний бланк — для створення різних видів документів (без зазначення у бланку назви виду документа)

Загальний бланк обов’язково має міс­тити:

1) реквізит «Назва установи»;

2) місце для реквізиту «Дата»;

3) місце для реквізиту «Реєстраційний ін­декс документа»;

4) місце для реквізиту «Заголовок до текс­ту»;

5) місце для реквізиту «Текст документа»;

6) місце для реквізиту «Підпис».

2. Бланк листа

Бланк листа обов’язково має містити:

1) реквізит «Назва установи вищого рів­ня»;

2) реквізит «Найменування контори, архіву, прізвище, ім’я, по батькові нотаріуса»;

3) реквізит «Довідкові дані (поштова адреса, номери телефонів, факсів, адреса елект ронної пошти тощо)»;

4) місце для реквізиту «Дата документа»;

5) місце для реквізиту «Реєстраційний індекс документа»;

6) місце для реквізиту «Посилання на реєст­ра­ційний індекс і дату документа, на який дають відповідь».


Крім обов’язкових реквізитів бланка листа, конторі та архіву також доцільно розмістити на бланку листа зображення Державного герба України та код ЄДРПОУ.

3. Бланк конкретного виду документа (із зазначенням у бланку назви виду документа)

Бланк конкретного виду документа обов’язково має містити:

1) реквізит «Назва установи»;

2) місце для реквізиту «Дата»;

3) місце для реквізиту «Реєстраційний індекс документа»;

4) реквізит «Назва виду документа»;

5) місце для реквізиту «Заголовок до тексту»;

6) місце для реквізиту «Текст документа»;

7) місце для реквізиту «Підпис».


Зразок 1

Загальний бланк державної нотаріальної контори
з поздовжнім розміщенням реквізитів

ПЕРША ______________________ ДЕРЖАВНА НОТАРІАЛЬНА КОНТОРА
__________________________________________________________ ОБЛАСТІЗразок 2

Загальний бланк приватного нотаріуса
з поздовжнім розміщенням реквізитів

Приватний нотаріус __________ міського нотаріального округу
_______________________________________________________________ ОБЛАСТІ

Зінченко Діана Вікторівна


Зразок 3

Бланк листа державної нотаріальної контори
з поздовжнім розміщенням реквізитів

Міністерство юстиції України

Головне управління юстиції у ______________ області

ПЕРША ______________________ ДЕРЖАВНА НОТАРІАЛЬНА КОНТОРА
__________________________________________________________ ОБЛАСТІ


вул. Київська, 21, м. Харків, 61024, Україна,
тел/факс (057) 111 11 11, тел. 000 00 00, e-mail: pervdnk@mail.ru
Код ЄДРПОУ 12345678

_____________ № ______________ На № ___________ від __________Зразок 4

Бланк листа державної нотаріальної контори
з кутовим розміщенням реквізитів

Міністерство юстиції України
Головне управління юстиції
у ________________________ області


ПЕРША ______________________
ДЕРЖАВНА НОТАРІАЛЬНА КОНТОРА
___________________________ ОБЛАСТІ


вул. Київська, 21, м. Харків, 61024, Україна,
тел/факс (057) 111 11 11, тел. 000 00 00,
e-mail: pervdnk@mail.ru
Код ЄДРПОУ 12345678

_____________ № ______________
На № ___________ від __________Зразок 5

Бланк листа приватного нотаріуса
з поздовжнім розміщенням реквізитів

Міністерство юстиції України

Головне управління юстиції у ______________ області

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС _____________ МІСЬКОГО НОТАРІАЛЬНОГО ОКРУГУ
___________________________________________________________________ ОБЛАСТІ

ЗІНЧЕНКО ДІАНА ВІКТОРІВНА

вул. Іванова, 25, м. Харків, 61003, Україна

тел/факс (057) 111 11 11, тел. 000 00 00, e-mail: notzin@mail.ru

_____________ № ______________ На № ___________ від __________Зразок 6

Бланк листа приватного нотаріуса
з кутовим розміщенням реквізитів

Міністерство юстиції України
Головне управління юстиції
у ________________________ області


ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС _____________
МІСЬКОГО НОТАРІАЛЬНОГО ОКРУГУ
____________________________ ОБЛАСТІ

ЗІНЧЕНКО ДІАНА ВІКТОРІВНА

вул. Іванова, 25, м. Харків, 61003, Україна

тел/факс (057) 111 11 11, тел. 000 00 00,
e-mail: notzin@mail.ru

_____________ № ______________
На № ___________ від __________Зразок 7

Бланк наказу державної нотаріальної контори
з поздовжнім розміщенням реквізитів

ПЕРША ______________________ ДЕРЖАВНА НОТАРІАЛЬНА КОНТОРА
__________________________________________________________ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

_________ м. ________________________ № ________Зразок 8

Бланк наказу приватного нотаріуса
з поздовжнім розміщенням реквізитів

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС _______________ МІСЬКОГО НОТАРІАЛЬНОГО ОКРУГУ
____________________________________________________________________ ОБЛАСТІ

ЗІНЧЕНКО ДІАНА ВІКТОРІВНА

НАКАЗ

___________ м. ________________________ № __________

MEH № 3 2017 г. - -

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Юридичний радник науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса»
Метою цієї статті є узагальнення практичних питань при заміщенні приватного нотаріуса, акцентування на проблемних моментах та надання...

Нотаріуси радяться на сайті «Юридичний Радник»
Центр аналітичних досліджень з питань права та безпеки «юкон» за підтримки науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса»...

Юридичний радник науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса»
У статті досліджуються проблеми «зіткнення» авторських прав І прав на промисловий зразок, а також аналізується сучасний стан право­вої...

Науково-практичний журнал «Мала енциклопедія нотаріуса»
Марченко Володимир Миколайович, (приватний нотаріус, шеф-редактор Науково-практичного журналу ”Мала енциклопедія нотаріуса”, Президент...

Юридичний радник науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса»
Міністерстві юстиції України 23. 12. 2010 за №1318/18613 (зі змінами) (далі — Правила), справа (наряд) з документами не повинна перевищувати...

Юридичний радник науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса»
Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22. 02. 2012 №296/5,...

Юридичний радник науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса»
«Справа фонду (історична довідка, акти перевіряння наявності та стану документів, акти приймання-передавання документів, акти про...

Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, шеф-редактор...
Харківського міського нотаріального округу, шеф-редактор науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса», член Академії...

Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, шеф-редактор...
Харківського міського нотаріального округу, шеф-редактор науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса», член Академії...

Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, шеф-редактор...
Харківського міського нотаріального округу, шеф-редактор науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса», член Академії...

Мобілізація: що нового для нотаріуса?
Харківського міського нотаріального округу, шеф-редактор науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса», член Академії...

Для обговорення 209
Архів матеріалів науково­практичного журналу «Мала Енциклопедія Нотаріуса» за 2013 рік

Для обговорення 178
Архів матеріалів науково­практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса» за 2012 рік

Для обговорення 159
Архів матеріалів науково­практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса» за 2010–2011 роки

Інструкція №1395
Харківського міського нотаріального округу, шеф-редактор науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса», член Академії...

Закон №2464
Харківського міського нотаріального округу, шеф-редактор науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса», член Академії...

Закон №2464
Харківського міського нотаріального округу, шеф-редактор науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса», член Академії...

Володимир Марченко
Харківського міського нотаріального округу, шеф-редактор науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса», член Академії...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт