Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

«Аналіз прогалин у лікуванні туберкульозу»

«Аналіз прогалин у лікуванні туберкульозу»

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
«Аналіз прогалин у лікуванні туберкульозу»

ФІНАЛЬНИЙ ЗВІТ про операційне дослідження


зміст

Вступ 1
Цілі та завдання дослідження.............................................................................3
Огляд літератури 4
Поширеність МРТБ в Україні та світі 4
Фактори, що призводять до невдач лікування туберкульозу 5
Методологія дослідження 9

Кількісний компонент дослідження 9

Якісний компонент дослідження 10
Результати кількісного дослідження 12
Результати якісного дослідження 16
Обговорення результатів дослідження.............................................................................................24
Висновки 27
Рекомендації 28

Список використаної літератури 29
Додатки:

Додаток A 29
Додаток Б 33
Додаток В 37
Додаток Г 40


ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ СКОРОЧЕНЬ


ВІЛ

Вірус імуноднфіциту людини

ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я

ЗПТ

Замісна підтримуюач терапія

МРТБ

Мультирезистентний туберкульоз

НЛТБ

Невдача лікування випадку туберкульозу

ПТП,

Протитуберкульозні препарати

РРТБ

Туберкульоз з розширеною резистентністю

СНІД

Синдром набутого імунодефіциту

УКПМД

Уніфікований протокол медичної допомоги

Вступ
Туберкульоз є актуальною медико-соціальною проблемою у всьому світі. У 2014 році Україна вперше ввійшла до 5 країн світу з найвищим тягарем МРТБ1. У 2015 році показник захворюваності на ТБ склав 91 випадок на 100 тис населення, у той час як захворюваність на резистентні форми туберкульозу склала 49 випадків на 100 тис населення2. За даними ВООЗ, в Україні наразі нараховується 1206 пацієнтів, які знаходяться на лікуванні з розширеною медикаментозною резистентністю (РРТБ)3. Хоча, кількість зареєстрованих нових випадків ТБ впродовж 2009-2014 років залишається стабільною, проте визначається збільшення раніше пролікованих випадків ТБ у період 2010-2014 рр. (27%-35%).
Несвоєчасне та неналежне лікування активної форми ТБ, поєднання форм ВІЛ/ТБ є основними причинами подальшого поширення ТБ в Україні, розвитку МРТБ та смертності. Наприклад, перерване лікування реєструється у 18,8% випадків вперше діагностованого МРТБ, 32,2% - рецидивів4. Попри досягнення щодо зниження захворюваності туберкульозом, ефективність лікування хворих на вперше діагностований ТБ легень з позитивним мазком за підсумками 2013 року склала 60%. При цьому критерієм ефективності програми боротьби з ТБ за ВООЗ є показник виліковування хворих ≥85%5.
Для хворих на ТБ характерним залишається високий рівень смертності в когортах (від 6,9% до 15,5% для нових випадків туберкульозу легень та майже 37% для випадків МРТБ діагностованих після перерви у лікуванні та після повторного курсу хіміотерапії). Значна частка випадків лікування ТБ завершується невдало. Показники відривів від лікування, відсоток невдалого лікування та смерть, за 2013 рік лише для нових випадків туберкульозу легень є нижчими від цільового показника на 10%6, встановленого у Загальнодержавній цільовій соціальній програмі протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки, для решти випадків цей показник є вищим, особливо для випадків МРТБ. Окрім того, якщо до показників перерваного лікування додати показник щодо вибулих/переведених пацієнтів, про результат лікування яких немає відомостей, то для багатьох категорій ТБ сукупний показник неефективного лікування ТБ сягатиме 30-70%.
Основні чинники, які можуть впливати на ефективність лікування пацієнтів можна згрупувати у чотири основні категорії:

 1. особливості ТБ: форма, тип випадку, категорія, стійкість до протитуберкульозних препаратів, досвід попереднього лікування ТБ;

 2. особисті характеристики пацієнта: вік, стать, вага, шкідливі звички, психологічний стан, алкогольна чи наркотична залежність, додаткові/супутні захворювання, прихильність до лікування;

 3. соціальний статус: місце проживання, освіта, наявність та сукупний дохід сім’ї, працевлаштованість, безпритульність, досвід перебування у місцях позбавлення волі, тощо;

 4. організація лікування ТБ: тривалість і вид діагностики ТБ, витрати часу до призначення лікування, курси лікування, тривалість інтенсивної та підтримуючої фази лікування, наявність побічних ефектів, дотримання контрольованого лікування, забезпечення протитуберкульозними препаратами, забезпечення харчовими пайками, комфортність лікування для пацієнта.

Оскільки показник неефективного результату лікування значною мірою залежить від типу випадку туберкульозу, ймовірно перелічені чинники матимуть різне значення для результатів лікування різних типів випадків туберкульозу.
Цілі та завдання дослідження
Визначити основні чинники, які мають зв’язок з неефективним результатом лікування за результатами аналізу медичних записів щодо хворих на ТБ різних форм та типів захворювання:

 • Вивчити медичні картки пацієнтів, які закінчилися невдачею лікування, смертю пацієнтів, перериванням лікування, або вибулих пацієнтів.

 • Провести інтерв'ювання пацієнтів в ході лікування яких були короткі перериви в прийомі ПТП, або відриви від лікування.

 • Проаналізувати можливі затримки початку лікування, виконання діагностичних процедур, прийому препаратів під час інтенсивної та підтримуючої фази.

 • Проаналізувати відповідність призначень діагностики/лікування до УКПМД.

 • Вивчити основні фактори, які характеризують осіб, у яких лікування не було ефективним (в розрізі різних типів випадків).

 • Вивчити основні фактори, які характеризують осіб, які перервали лікування (в розрізі різних типів випадків).
Огляд літератури
Поширеність МРТБ в Україні та світі
У 2015 році за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я 10,4 млн. людей захворіли на туберкульоз, 1,8 млн. померли7. Україна входить до переліку з 30 країн, із найбільшим тягарем мультирезистентних форм туберкульозу у світі. У 2015 році тільки в чотирьох з 30 країн з великим тягарем туберкульозу зростання захворюваності було більш, ніж на 20% (крім України, це Китай, Нігерія і Філіппіни)8. В Україні мультирезистентний туберкульоз мають 22% хворих, яким вперше встановили діагноз туберкульоз, та 58% хворих з рецидивом9. Така ситуація сприяє збільшенню частки хворих, що вперше звертаються до лікаря з симптомами туберкульозу, але одразу ж мають стійку форму.
Лікування мультирезистентного туберкульозу триває у три рази довше, а саме 20 місяців, ніж лікування чутливої форми та є значно дорожчим. Таким чином, для контролю епідемії МРТБ важливе правильне лікування, виявлення усіх випадків туберкульозу і профілактика серед близького оточення пацієнтів з діагностованним МРТБ. Згідно Глобальної доповіді ВООЗ за 2016 рік, ефективність лікування туберкульозу в Україні, яка є взагалі низькою за мультирезистентності збудника є найнижчою серед 30 країн із високим тягарем МРТБ і становить 39%.
Минулого року ВООЗ у своїй доповіді вже звертало увагу на погіршення загальної ефективності лікування ТБ/ВІЛ у Європі, яке є наслідком виключно низької ефективності лікування в Україні (44%) у сполученні із великою кількістю хворих. У 2016 році ефективність лікування поєднаної інфекції в країні ще погіршилася і становить 35%, за середньосвітовим показником у 75%. У світі немає країн з такою низькою ефективність лікування, окрім тих, де ТБ/ВІЛ є спорадичним захворюванням, на кшталт Саудівської Аравії, де протягом року зареєстровано 63 випадки проти 1603 в Україні.
Фактори, що призводять до невдач лікування туберкульозу
Україна входить до четвірки країн Європейського регіону із найбільшим показником невдалого лікування 8,5%10. Одною з головних причин невдачі лікування є низька прихильність до лікування (соціальний статус, вживання алкоголю та наркотичних речовин). Наприклад, за даними Центру Громадського Здоов’я МОЗ України, аналіз соціальної структури вказує на те, що 70 % вперше діагностованих хворих у 2015 році складають представники соціально-незахищених верств населення11:

 • 58,4 % – безробітні особи працездатного віку

 • 12,2 % – пенсіонери

 • 2,5 % – особи без постійного місця проживання

 • 1,0 % – особи, які повернулись з місць позбавлення волі

Також, велику частку вперше діагностованих хворих на туберкульоз складають споживачі ін’єкційних наркотиків (3,0%) та люди, які вживають алкоголь (12,5%), що свідчить про потребу подальшого розвитку програм соціальної підтримки пацієнтів. Отже, для більшості із зазначених груп здоров’я або не є пріоритетною цінністю, або вони не мають можливості звернутись до лікаря, тому вони можуть не зважати на наявні симптоми протягом тривалого часу.
Крім того, низька прихильність до лікування, що спричиняє нерегулярний прийом, пропуски, або ж вибірковий прийом препаратів, призводить до розширення резистентності. Дослідження показує, що фактором ризику для невдалого лікування було саме пропуск вживання ПТП протягом 14 днів12.
Насамперед для того, щоб вилікувати ТБ потрібно, щоб лікування було розпочато вчасно. Стиль життя є важливим фактором, що може вплинути на те, наскільки вдалим буде лікування ТБ. Пацієнти, що зловживають алкоголем або є споживачами наркотичних речовин, менш схильні до того, щоб піклуватись про власне здоров’я та здоров’я оточуючих. Дослідження, проведене в Марокко, виявило, що паління впливає на результат лікування. 727 пацієнтів взяли участь у цьому дослідженні, що проводилось з 2004 по 2009 роки. Соціально-демографічні характеристики були зібрані завдяки анкетуванню. Середній вік респондентів склав 35 років. Рівень невдалого лікування склав 6.9% відсотків. Для пацієнтів, що регулярно палять, цей показник був у два рази вищий, ніж для тих, хто не палить. Також фактором ризику була виявлена алкогольна залежність, що підвищувала більше, ніж у три рази ймовірність невдалого лікування. Важливим фактором ризику також виявися рівень прибутків: респонденти з тижневим прибутком у 180 доларів мали у 2.5 рази більшу схильність до перерви у лікуванні13.
Також проблемою є те, що основні симптоми туберкульозу, такі як: тривалий кашель, втрата ваги можуть бути пояснені на обставини, в яких проживають хворі. Тому звернення до лікаря частіш за все відкладається, або ж взагалі не відбувається. Важливим фактором є взаємозв’язок усіх ланок системи охорони здоров’я. Вкрай важливим є організація процесу діагностування та ведення пацієнта таким чином, щоб зменшити ризик втрати пацієнта та його відриву від лікування.
Згідно ВООЗ, прийнятним показником вдалого лікування туберкульозу є рівень 85% та більше. Низька ефективність лікування може бути зумовлена призначенням неправильного режиму лікування; відсутність безпосереднього нагляду за прийомом протитуберкульозних препаратів, невірними даними щодо історії попереднього лікування протитуберкульозними препаратами; стійкістю до протитуберкульозних препаратів.

Факторами невдач лікування ТБ збоку системи охорони здоров’я можуть бути такі фактори, як некоректні алгоритми діагностики і лікування, або їхня відсутність, недотримання алгоритму, низька якість або недостатня кількість ліків, резистентність до протитуберкульозних препаратів.
До факторів, що ведуть до невдалого лікування з боку пацієнта відносяться: недостатні знання, брак грошей на транспорт, побічні ефекти, недостатня прихильність до тривалого лікування та несприйняття ліків.
Тривале лікування (6-20 місяців), необхідність прийому ліків під щоденним наглядом погіршує прихильність навіть серед хворих із низьким ризиком відриву.
Під час проходження лікування важливим фактором є тяжкість захворювання, адже за умови наявності резистентної форми ТБ, тривалість лікування може досягати 20 місяців. Фактором відриву може бути недостатня мотивація, відсутність підтримки з боку рідних, неприємна та щоденна процедура прийому ліків. Дослідження, проведене у Південній Індії виявило вплив статі, зловживання алкоголем та мультирезистентності на частоту відривів. Серед 676 досліджуваних пацієнтів 74% вдало вилікувались, 17% перервали лікування, 5% померло та для 4% лікування було невдалим. Чоловіки відривались від лікування у 3,4 рази частіше, ніж жінки. Фактором впливу також виявився алкоголь. Також було встановлено, що пацієнти зі стійкими формами ТБ були більш схильні до відриву від лікування.
Методологія дослідження
Дослідження було проведене ГО Центр «Соціальні індикатори» у період з 05 травня по 26 серпня 2016 року у 4 лікувальних установах ТМО «Фтизіатрія» у місті Києві. Для виконання завдань та досягнення мети дослідження було обрано змішаний дизайн дослідження. Були використані якісні та кількісні методи збору та аналізу даних.


Кількісний компонент дослідження

Дані для кількісної частини дослідження були отримані двома шляхами:

- аналіз записів з медичних карток пацієнтів

- анкетування пацієнтів
Картки пацієнтів були отримані у диспансерних відділеннях ТМО «Фтизіатрія». Відповідальним за аналіз інформації з медичних карток були визначені члени дослідницької команди, які є практикуючими лікарями - фтизіатрами. Були проаналізовані медичні записи всіх хворих, зареєстрованих у 2014-2016 роках як випадки невдачі лікування (269 медичних карток). Жодні особисті дані пацієнтів, за якими можна було б визначити особу, не використовувалися під час аналізу. Отримані результати були представлені в узагальненому вигляді.
Аналіз карток відбувався з допомогою заздалегідь підготовлених таблиць (додаток А), в які вносилась інформація про резистентність МБТ, наявність супутніх захворювань, дані про переносимість протитуберкульозних препаратів та інформацію про відриви від лікування.
З метою виявлення чинників ризику відриву вже на початку лікування було проведено анкетування 42 хворих із вперше встановленим діагнозом туберкульозу. Був розроблений інструмент збору кількісних даних – анкета (додаток Б). Анкета заповнювалася респондентом особисто.
Отримані дані були внесені у програму Microsoft Excel, де було підраховано кількість кожної з обраних інформантами відповідей і таким чином проаналізовано більш та менш характерні варіанти поведінки, характеристики та фактори, які дозволяють виявити можливі ризики відривів від лікування та прогнозувати невдачі лікування на його початкових кроках.
Якісний компонент дослідження
Якісна частина дослідження складалася з інтерв’ю з двома групами респондентів: пацієнтами з невдачею лікування туберкульозу та лікарями-фтизіатрами. Для кожної групи респондентів був розроблений гайд інтерв’ю (додаток В та Г, відповідно).
Інтерв’ю були проведені з 40 пацієнтами з невдачею лікування туберкульозу. Це були пацієнти, хворі на легеневу форму туберкульозу, у яких в анамнезі був епізод невдачі лікування, відрив від лікування або неефективність 1 курсу лікування. На момент інтерв'ювання вони проходили лікування амбулаторно або у стаціонарі. У процесі аналізу даних, результати 10 інтерв'ю виявилися неінформативними через різні причини (відмова пацієнта на 11 питанні, глухота пацієнта, психічні розлади).
Також були проведені інтерв’ю з 20 лікарями-фтизіатрами. Це практикуючі лікарі протитуберкульозних диспансерів і відділень легеневого туберкульозу ТМО «Фтизіатрія» м. Києва.
Гайд інтерв’ю з лікарями також мав окремі тематичні блоки:

- вік та стаж лікарів

- спосіб планування лікування та ведення пацієнта

- ризики та інші фактори, що впливають на перебіг лікування пацієнта
Інтерв’ю записувалися на диктофон. Всі інтерв’ю були транскрибовані та пізніше внесені у файл Excel для подальшого аналізу. Під час аналізу відповіді були згруповані за змістом. Таким чином, були визначені поширені серед учасників дослідження думки та практики. Крім цього, були співставлені відповіді на схожі запитання респондентів різних груп.
На початку гайдів для проведення інтерв’ю з обома групами був розташований короткий текст з гарантією анонімності та підтвердженням розуміння та згоди респондентів щодо участі у дослідженні, що засвідчувалися підписом респондента. В ході проведення дослідження, інтерв'юер дотримувався морально-етичних норм комунікації.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Пропозиції до процесу виборів кандидатів до складу делегації України...
Головою Генеральної Асамблеї «Зміст, форми, формат та організація наради високого рівня з боротьби проти туберкульозу», містить рішення...

Оголошують відкритий конкурс проектів м. Київ 04. 10. 2017р
Запиту України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на фінансування програми з протидії туберкульозу...

Керівництво з організації лікування туберкульозу у дітей для національних...
Керівництво з організації лікування туберкульозу у дітей для національних програм боротьби з туберкульозом – 2-ге вид

Методика «Система забезпечення якості бактеріологічних досліджень...
«Система забезпечення якості бактеріологічних досліджень у закладах, що здійснюють мікробіологічну діагностику туберкульозу на різних...

Наказ
Про затвердження методичних рекомендацій "Діагностика позалегеневого туберкульозу у віл-інфікованих та хворих на снід"

Національна рада з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду (Україна)
Важливе зауваження: Для заповнення форми використовуйте «Інструкції щодо заповнення запитів на зустрічне фінансування»

3 товарознавчий аналіз медичних та фармацевтичних товарів
Товарознавчий аналіз дозволяє виявити якісні фармацевтичні та медичні товари органолептичним методом, перевірити їх кількість, асортиментну...

Педагогічний аналіз як функція керівника позашкільного навчального закладу”
Педагогічний аналіз – це метод дослідження, що полягає в уявно-практичному розчленуванні цілого на складові частини: оброб-лення...

Програма дисципліни «Економічний аналіз» розроблена з урахуванням...
Розділ аналіз продуктивності праці І фонду оплати праці

Доповідь на тему: «Створення умов для організації змістового дозвілля,...
Діяльність груп продовженого дня відкриває широкі можливості для надання кваліфікованої допомоги учням у виконанні навчальних завдань,...

Методичні рекомендації щодо організації діяльності вихователя в умовах групи продовженого дня
Діяльність груп продовженого дня відкриває широкі можливості для надання кваліфікованої допомоги учням у виконанні навчальних завдань,...

1. На першому курсі факультету кібернетики навчаються 40% дівчат...
Розв’язання. Нехай юнаків на першому курсі, тоді дівчат. Хлопців, що не люблять математичний аналіз, а тих, що люблять. Таким чином...

Аналіз навчально-виховного процесу за 2017/ 20
Аналіз результатів роботи школи за 2017/2018 навчальний рік свідчить про виконання в цілому річного плану роботи школи

Дипломна робота тема: «облік, аналіз І аудит розрахунків з постачальниками...
Аналіз основних показників господарської діяльності державного підприємства Ніженський спецлісгосп” 23

України, відповідно до якої довіреність на отримання заробітної плати,...
України, відповідно до якої довіреність на отримання заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів, інших платежів та поштової кореспонденції...

Нікітіна Л. О., Блащук Н. І. Порівняльно-правовий аналіз елементів...
Анотація: в статті проаналізовані основні аспекти елементів податкової системи в Україні, проведений порівняльно-правовий аналіз...

Методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання навчальної...
Навчальної дисципліни «Економіка підприємства (Аналіз діяльності підприємств туризму)»

Як підготувати відкритий урок Поради вчителям, які розробляють відкритий...
Критого заняття проводиться відповідно до оптимальних вимог методики проведення занять: аналіз змісту навчального матеріалу; аналіз...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт