Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Форма №

Форма №


Код форми

за ЗКУД

Код закладу

за ЗКПО
Міністерство охорони здоров’я України
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Найменування закладу

ФОРМА №


0

4

0

/

о
Затверджена наказом МОЗ України

2

7.

1

2.

9

9

р.3

0

2

КАРТОЧКА

попереднього запису на прийом до лікаря

на “_________”________________ _______р.

Прізвище лікаря _________________________ кабінет ____________________

Черговий №

Години прийому

Прізвище, ім’я, по батькові хворого

Адреса


Для друкарні !

При виготовленні документа

використати формат А4


Карточка

попереднього запису на прийом до лікаря

(форма № 040/о)
“Карточка попереднього запису на прийом до лікаря” (форма № 040/о) призначена для забезпечення:

- чіткого регулювання інтенсивності потоків населення при його звертанні на прийом до лікарів амбулаторно-поліклінічних закладів: шляхом надання можливості попереднього самозапису пацієнту на зручний для нього день і час;

- значного скорочення часу очікування пацієнтом на прийом до лікаря в результаті створення рівномірного навантаження на кожного лікаря поліклініки і розподілу цього навантаження за видами допомоги, що надаються спеціалістами конкретного амбулаторно-поліклінічного закладу;

- гарантованого законодавчими актами України кожному пацієнту права на вибір ним лікаря за власним бажанням.

Ведеться карточка в багатопрофільних амбулаторно-поліклінічних закладах (з рівня районної, центральної районної, міської поліклініки, МСЧ та інших) за рішенням їх адміністрацій.

Карточка може використовуватись при двох з трьох існуючих методів організації запису відвідувачів на прийом до лікаря:

- система самозапису всіх хворих;

- комбінований метод.

Карточки виставляються у папках на спеціально обладнаному “Столі самозапису” в доступному для відвідувачів поліклініки місці (холі) біля реєстратури, стола довідок. На папках, в яких зберігаються карточки, повинні бути зроблені надписи про посаду лікаря, його прізвище, ім’я та по батькові, номер кабінету, в якому він веде прийом, а для дільничних терапевтів, педіатрів, акушерів-гінекологів – крім того номер відповідної дільниці.

В кожній папці має бути не менше 7 карточок, виходячи з розрахунку по одній на на кожний наступний за поточним робочий день. Вміст папок оновлюється щоденно під кінець робочої зміни (дня) відповідальним медичним реєстратором (вилучається карточка на наступний день і добавляється нова на 7 від поточної дати робочий день).

На кожній карточці вказується дата, місяць та рік, на який проводиться попередній запис на прийом до лікаря, найменування спеціальності і прізвище лікаря та номер кабінету, в якому ним ведеться прийом.

Перші дві графи (“Черговий номер” і “Години прийому”) заповнюються медичними реєстраторами згідно затверджених головним лікарем поліклініки (заступником головного лікаря з амбулаторно-поліклінічної роботи, завідуючим поліклінікою) графіків, які передбачають для кожного конкретного фахівця спеціально виділені йому для прийому первинних хворих часові межі та кількість таких прийомів на кожний робочий день тижня (вказується номер черги, година і хвилина початку прийому). Вони переносяться медичними реєстраторами у карточки попереднього запису на прийом до лікаря в ідентичному черговому та часовому вимірі.

На “Столі самозапису” в окремому контейнері виставляються бланки “Талону на прийом до лікаря” (форма № 025-4/о). Спеціально розробленою, затвердженою керівником закладу і доступною для відвідувачів поліклініки інструкцією про “Порядок самозапису” має бути регламентований для пацієнта порядок заповнення ним як “Карточки попереднього запису на прийом до лікаря” (графи “Прізвище, ім’я, по батькові хворого”, “Адреса”, так і “Талону на прийом до лікаря” (пункти 1-5). Інструкція повинна передбачати також за бажанням пацієнта можливість заповнення “Талону на прийом до лікаря” медичним реєстратором. Пацієнт отримує на руки “Талон на прийом до лікаря” в день самозапису (незалежно від того, ким він був заповнений – самим пацієнтом, чи медичним реєстратором).

Медичний реєстратор на підставі “Карточки запису на прийом до лікаря” в кінці робочої зміни відбирає з картотеки реєстратури “Медичні карти амбулаторного хворого” на наступний день і передає їх особисто перед початком прийому у відповідні кабінети лікарів.

“Карточки попереднього запису на прийом до лікаря” являється проміжним обліковим документом і не є основою для заповнення будь-яких інших облікових чи звітних форм, крім формування за її даними “Талону на прийом до лікаря” форма № 025-4/о.

Термін зберігання – 1 рік після звітного періоду.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

1. Увага – нова форма авансового звіту
З початку лютого 2014 року вводиться оновлена форма Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт та Порядок...

Плата за навчання
Дошкільна освіта – 95 осіб (денна форма), 110 осіб (заочна форма), 25 осіб (магістратура)

Затверджено
Зразкова форма – зразкова форма ф'ючерсного контракту на Індекс українських акцій (Індекс ux)

Інститут представництва за законодавством Німеччини (Відповіді на запитання)
Якими законодавчими актами регулюється «представництво» (довіреність), форма довіреності (письмова чи та, що потребує нотаріального...

Урок №15 підсумковий урок за темою: «ОБ’ємно-просторова форма. Архітектура І місто»
Мета уроку: Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Об’ємно – просторова форма. Архітектура І місто»

Звіту про товарооборот. Форма n 1-торг-місячна за червень 2014 року 3 липня, четвер
Звіту про обсяг оптового товарообороту. Форма n 1-опт, місячна за червень 2014 року

Акт перевірки встановлення обладнання на фундамент
Київ Форма складена 12. 10. 2009р Автор: Когут Б. В. Тов «ік «кжі» Форма складена 12. 10. 2009р Автор: Когут Б. В. Тов «ік «кжі»

Щодо можливості вчинення нотаріусом виконавчого напису за договором про сплату аліментів
Так, стаття 189 ск україни встановлює, щобатьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір...

Довідка про наявність у фізичної особи земельних ділянок (форма №3ДФ)...
Форма додатка 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» до податкової декларації...

Інструкція щодо заповнення Спеціалізованої товарної накладної на...
Спеціалізованої товарної накладної на перевезення молочної сировини (форма №1-тн (МС))

Форма № |0|2|5|–|6|–|1|/|о|

Форма №

Форма №

Форма №

Форма №

Форма №

Форма №001/о

Типова форма № п-2База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт