Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Дослідження адаптації учнів до нових умов навчання в середній школі

Дослідження адаптації учнів до нових умов навчання в середній школі

Методика «Визначення особистісної адаптованості школярів»

(А. В. Фурман)
Автор : А.Фурман
Мета : дослідження адаптації учнів до нових умов навчання в середній школі.

Вік : з 9 років.

Література: Фурман А.В. Психодіагностика особистісної адаптованості:

Наукове видання. — Тернопіль: "Економічна думка", 2000, - 197с.
Тест-опитувальник особистісної адаптованості містить:
1. Бланк, що заповнюється кожним учнем індивідуально. Тут наведений приклад заповнення даної таблиці. У таблиці 1 дається взірець заповнення бланку. Верхня частина - дані про опитуваного учня та коротка інструкція, нижня - висновок психолога, а середня - це таблиця, що складається з одного запитання, п'ятнадцяти складових зовнішнього і внутрішнього світу школяра та п'яти можливих варіантів відповідей у кожному випадку. При цьому все поле життєдіяльності школяра розділено на чотири сфери: "школа", "сім'я", "вулиця", "власне Я", і в кожній із цих сфер зафіксовані найголовніші компоненти, з якими він постійно вступає у взаємодію (товариші по класі, вчителі тощо). Отож шляхом самооцінки опитуваний визначає своє ставлення до навколишнього світу, оточуючих його людей і самого себе.
Тестовий матеріал

Інструкція: Любий друже! Прочитай уважно запитання, що подані зліва, і постав навпроти нього знак "+" справа залежно від того, яке місце в Твоєму житті сьогодні посідають люди, організації, події, заняття. Опитувальник допоможе визначити рівень твоєї адаптованості до життя, ступінь гармонійності у взаєминах з оточенням.


№ п/п


Спробуй реально поглянути на свої взаємини з навколишінім світом та оцінити за п'ятибальною шкалою свое ставлення до;


Дуже позитивне


Позитивне


Нейтральне, невизначене


Негативне


Вкрай негативне

І ШКОЛА
1


Товаришів по класу2

Учителів
3


Класного керівника
4


Навчальних предметів
5


Школи та її вимоги в ціломуІІ СІМ’Я
6

Матері
7

Батька
8

Брата, сестри
9


Бабусі і дідуся, родичівІІІ ВУЛИЦЯ
10


Найближчих друзів
11


Знайомих, товаришів
12


Батьків твоїх друзів13

СусідівVI ВЛАСНЕ Я
14


Своєї поведінки, своїх учинків
15 Бали


Внутрішнього Я:

Я-образу чи Я-концепції
Бали
Усього балів
Висновок психолога
Висновок психолога: ситуативна дезадаптованістьПроцедуру опитування доцільно проводити з учнями всього класу, хоч опитувальник з успіхом може використовуватися і в індивідуальній роботі з учнями. У разі необхідності вчитель пояснює зміст запитань (практика показує, що це стосується передусім пунктів 5, 14, 15). Час заповнення бланку відповідей не фіксується. Водночас учитель мусить знати, що школярі витрачають на цю роботу 10-15 хв., а за умови повторного тестування час скорочується приблизно на 5 хв.

Подані варіанти відповідей диференціюються на позитивні (дуже позитивне, позитивне) та негативні (вкрай негативне, негативне). Зрозуміло, що при обробці результатів бальні оцінки в обох випадках будуть істотно різнитися між собою, більше того, взаємо виключати одна одну. Одна, а тим більше дві-три негативних відповіді істотно знижують показник рівня особистісної адаптованості школяра. А якщо до цього додається ще кілька оцінок, які характеризують нейтральне ставлення і які цілком слушно не беруться до уваги, то загальна картина соціально-психологічної адаптації школяра набуває непривабливих обрисів. Забігаючи наперед, зауважимо, що саме з таким випадком ми маємо справу у наведеному прикладі (див. табл. 1): учениця набрала 34 бали, що відповідає рівню ситуативної дезадаптованості. І це насправді так. Незважаючи на відмінне навчання, Марійка не має надійних друзів ані в стінах школи, ані за її межами. У неї не сформований стійкий пізнавальний інтерес, Я-концепція не структурована і чітко не визначена у спрямуванні, а до школи та її вимог загалом негативне ставлення. І тільки в родинних взаєминах у неї повна гармонія, що допомагає їй розв'язувати непрості особисті проблеми.

Відзначимо також, що в разі незаповнення школярем однієї-двох позицій (скажімо, у нього немає ні батька, ні сестрички чи він виховується у неповній сім'ї), цінність оцінювання тут також нівелюється тим фактом, що відсутність хоча б одного із зазначених в опитувальнику соціально-розвивальних чинників уже само собою якоюсь мірою позбавляє соціальне оточення школяра повноти і гармонійності.
2. Ключ для вчителя чи шкільного психолога

За шкалою ставлень відповідь "дуже позитивне" оцінюється 5 балами, "позитивне" - 4, "нейтральне" і за відсутності самооцінки - 0, "негативне" - -4 (мінус чотири) і "вкрай негативне" - -5 (мінус п’ять) балами.

Процедура підрахування кінцевого результату передбачає підсумування позитивних і негативних оцінок. Отримане число є первинним результативним показником за шкалою особистісної адаптованості школяра (так звана "сира" оцінка).

Наприклад (див. табл. 1). (6x5) + (2x4) + (-4) = 34, що за табл. 4 відповідає ситуативній дезадаптованості.


  1. Класифікацію показників особистісної адаптованості школярів.
Вид соціально- психологічної адаптації

Рівні функціонування особистісної адаптованості

Показники адаптованості

І Адаптованість

  1. А)максимальний

Б)дуже високий

  1. високий

  2. середній

  3. низький

75

73-74

69-72

64-68

57-63

ІІ Неадаптованість

  1. неочевидний

  2. очевидний

50-56

40-49

ІІІ Дезадаптованість

  1. ситуативний

  2. стійкий очевидний

  3. А)критичний

Б)супер-критичний

30-39

21-29
0-20
-75 - -1

поділитися в соціальних мережахСхожі:

6. Дослідження умов професійної І соціальної адаптації учнів
Підсумки роботи над єдиною методичною проблемою “Реалізація нестандартних (нетрадиційних) форм організації навчально-виховного процесу...

Довідка про результати вивчення адаптації учнів 1 класу
Відповідно до річного плану роботи школи, адміністрацією школи протягом вересня жовтня 2015 р проводився тематичний контроль з проблем...

«методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі»...
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка запрошує Вас узяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної...

Довідка про результати вивчення у 2016-2017н р. готовності та адаптації...
України, згідно з наказом мон україни від 07. 04. 2005 р. №204 «Про прийом дітей до першого класу загальноосвітніх закладів» (п....

Протокол №1 Батьківських зборів у 1 класі
Мета: ознайомити батьків з особливостями розвитку дітей-шестирічок. З рівнем адаптації їхніх дітей до навчання в школі; ознайомити...

Створення сприятливих умов для успішної адаптації учнів перших класів...

Програма адаптації першокласників «Разом веселіше»
Початок навчання в школі – один із найбільш складних І відповідальних моментів в житті дітей як в соціально-психологічному, так І...

Співпраця вчителів І батьків – запорука успішного навчання учнів
У школі його не образять, на нього не гримнуть, а порадять, підтримають, дадуть можливість розкрити себе, свою творчу обдарованість....

Методичний посібник Робота вчителя щодо адаптації першокласників до навчання в початкових класах
Узагальнення власного педагогічного досвіду роботи з проблеми адаптації першокласників до школи

Адаптації учнів 1 – го класу до шкільного навчання
Початок навчання дитини в першому класі – складний І відповідальний етап. Адже дуже багато змін відбувається. Це не тільки нові умови...

Психологічні рекомендації організації супроводу проходження адаптаційного періоду учнів 1, 5
Психічна адаптація – процес активного пристосування людини до умов навколишнього середовища, перш за все соціального. За успішного...

«Дисципліна в школі шлях до ефективності та результативності навчальної діяльності учнів»
Мета: залучити усіх учасників педагогічного процесу до конструктивної роботи з питань дисципліни учнів у школі, обмінятися інформацією...

Дослідження свідчать, що процес адаптації молодих учителів до навчальної...
На першому етапі адаптації відбувається ознайомлення молодого вчителя з вимогами до професії, його включення в самостійну професійну...

Методика використання якісних задач при вивченні фізики в середній школі Рецензент
Рецензент: Іванська Лариса Петрівна, методист відділу освіти Валківської районної державної адміністрації

Уроки-тренінги як засіб активізації навчальної діяльності учнів
Сучасні психологічні та дидактичні дослідження підтверджують важливість питання активізації навчального процесу, де навчання виступало...

Козацька педагогіка: виховуємо нових українців
Саме у школі народжується завтрашній день країни. Саме школа здатна виховати нових українців, що втілять в собі національну психологію,...

Пояснювальна записка цілі навчання математики. Навчання математики...
Ої невід’ємної складової загальної культури людини, необхідної умови її повноцінного життя в сучасному суспільстві на основі ознайомлення...

Пояснювальна записка цілі навчання математики. Навчання математики...
Ої невід’ємної складової загальної культури людини, необхідної умови її повноцінного життя в сучасному суспільстві на основі ознайомлення...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт