Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб…

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб…


Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб…

Вікторія БАБЕНКО,

приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу

НОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ НОТАРІУСІВ,
АБО ПРИБОРКАННЯ ЄДР


1 січня 2016 року набрала чинності нова редакція Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» (далі — Закон про реєстрацію). Задекларовано, що внесені зміни спрямовані на реформування системи надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації і забезпечення її відкритості та прозорості, оперативності та своєчасності, раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, оптимізацію витрат державних коштів.

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб — підприємців, відтепер регулюються єдиним Законом про реєстрацію.

Тепер коротко про головне.

Повноваження

Нотаріус = державний реєстратор, за виключенням ведення та зберігання реєстраційних справ.

У кого ще є сумніви:

на нотаріусів, які працюють у державних нотаріальних конторах або займаються приватною нотаріальною діяльністю, законом може бути покладено вчинення інших дій, відмінних від нотаріальних, з метою надання їм юридичної вірогідності (ст. 1 Закону України «Про нотаріат»);

державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним Міністерством юстиції України, та перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації (крім нотаріусів), та нотаріус (ст. 6 Закону про реєстрацію);

суб’єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб’єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи (ст. 29 Закону про реєстрацію).

Прийом документів

Головна теза — ми НЕ фронт-офіс!

Нотаріуси як реєстратори повинні поставитися до вивчення наданих документів з усією відповідальністю. Це означає, що необхідно ознайомитися з нормами чинного законодавства, яке регулює як створення, так і діяльність окремих форм підприємств та ФОП, зокрема Цивільний кодекс, Закони України «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про кооперацію» тощо.

До нас можуть звернутися з будь-яких питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, за виключенням державної реєстрації політичних партій, всеукраїнських професійних спілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців; відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих спілок та їхньої символіки, обласних, регіональних і республіканських професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських організацій роботодавців та їх об’єднань, постійно діючих третейських судів, громадських об’єднань, їхніх відокремлених підрозділів, громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи, місцевих та первинних професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, місцевих організацій роботодавців та їх об’єднань, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання.

З цього випливає, що нашими потенційними клієнтами є:

ФОП (фізичні особи — підприємці);

господарські товариства, їх відокремлені підрозділи (філії), представництва;

приватні підприємства, їх відокремлені підрозділи (філії), представництва;

благодійні організації, їх відокремлені підрозділи (місцеві осередки), представництва;

дочірні підприємства;

кооперативи.

Інші можливі форми юридичних осіб додатково не описуємо.

Установчі документи вищевказаних юридичних осіб мають свої особливості щодо обов’язкових положень, компетенції органів управління тощо. На сьогодні, наприклад, вже внесено зміни щодо кількості присутніх на загальних зборах учасників ТОВ для визначення їх правомочності (було 60% + 1, стало 50% + 1). Довіреності представників, засновники-нерезиденти, бенефіціарні власники тощо — тема для іншої статті.

Як при первинній реєстрації, так і при внесенні змін до реєстраційної справи, надані документи необхідно вивчити на відповідність законодавству.

Видача інформації з ЄДР

Відповідно до Закону про реєстрацію порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру, перелік додаткових відомостей, до яких надається безоплатний доступ через портал електронних сервісів, зміст виписки та витягу визначаються Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру.

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — виписка) — документ в електронній формі, який формується та оновлюється за результатами проведення реєстраційних дій.

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — витяг) — документ у паперовій або електронній формі, що сформований програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань за зазначеним заявником критерієм пошуку.

Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у вигляді без­оплатного доступу через портал електронних сервісів, оприлюднення публічної інформації з Єдиного державного реєстру у формі відкритих даних, безоплатного доступу через персональний кабінет до документів та

документів у паперовій та електронній формі, що містяться в реєстраційній справі;

виписок у паперовій формі для проставлення апостилю та в електронній формі;

витягів у паперовій та електронній формі, що містять відомості, актуальні на момент запиту або на визначену дату.

Можна дійти висновку, що останні три позиції передбачають оплатність. Це ж підтверджується положеннями ст. 36 Закону про реєстрацію щодо плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру.

За цим же Законом надання виписок та інформаційних довідок у паперовій формі для проставлення апостилю та проставлення на них апостилю віднесено до повноважень Міністерства юстиції України.

Але Міністерство юстиції у своєму листі від 05.01.2016 № 36/8.4.1.1./32-16 «Щодо законодавчих змін у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» зазначає, що до запровадження функціонування порталу електронних сервісів, надання виписки з ЄДР здійснюється державним реєстратором в паперовому вигляді.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 06.01.2016 № 15/5, до впровадження нового програмного забезпечення, виписки з Єдиного державного реєстру, сформовані за результатом проведених реєстраційних дій, надаються у паперовій формі на аркушах паперу форматом А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків, проставляння підпису та печатки державного реєстратора.

Крім того, на сьогоднішній день не втратив чинність Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, затверджений наказом Міністерства юстиції України 31.03.2015 № 466/5.

З огляду на викладене, вважаю за можливе видачу у паперовій формі витягів та виписок, сформованих за результатом проведених реєстраційних дій, на запит особи, з використанням існуючих форм запитів, з наданням квитанції про сплату відповідної плати.

Фінансове забезпечення діяльності нотаріусів — реєстраторів

Фінансове забезпечення приватних нотаріусів здійснюється за рахунок 60 % коштів адміністративного збору, що залишається у приватних нотаріусів, які здійснили державну реєстрацію.

Оскільки коло наших імовірних клієнтів визначено законом, розглянемо питання адміністративного збору саме щодо них.

Відразу зазначу, що адміністративний збір не справляється:

за первинну реєстрацію юридичної особи;

за державну реєстрацію структурних утворень благодійної організації.

Стаття 36 Закону про реєстрацію встановлює, що за державну реєстрацію справляється адміністративний збір у такому розмірі:

0,3 мінімальної заробітної плати — за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;

0,1 мінімальної заробітної плати — за державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи — підприємця;

75 відсотків адміністративного збору, встановленого цією частиною, — за державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній формі.

За виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, справляється адміністративний збір у розмірі 30 відсотків адміністративного збору.

Відповідно до Факсограми Міністерства юстиції України від 13.01.2016 № 231/8/32-10 40% адміністративного збору зараховуються до державного бюджету.

Далі цікавіше!

За решту дій справляється ПЛАТА.

За надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата в такому розмірі:

0,05 мінімальної заробітної плати — за надання виписки для проставлення апостилю та витягу в паперовій формі;

0,07 мінімальної заробітної плати — за надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі.

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1133 плата встановлена і за проведення державної реєстрації у скорочені строки. Плата за державну реєстрацію у скорочені строки сплачується додатково до адміністративного збору.

Дозволю собі дійти висновку, що фінансове забезпечення діяльності нотаріусів може здійснюватися ВИКЛЮЧНО за рахунок 60% вищезазначеного адміністративного збору. Всі інші ПЛАТИ — це дохід державного бюджету.

Додатково нагадую коди призначення платежів для пошуку рахунків:

22010300 — адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (це ж призначення і для внесення змін);

22012900 — плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

22012700 — плата за надання відомостей з ЄДР (виписка, витяг).

Використання ЄДР в роботі нотаріуса

Відповідно до ст. 44 Закону України «Про нотаріат» при перевірці цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи нотаріус зобов’язаний ознайомитися з установчими документами, інформацією про неї, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців цієї юридичної особи і перевірити, чи відповідає нотаріальна дія, яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності.

Крім того, Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України встановлено, що цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи, від імені якої діє уповноважений орган та/або посадова особа, перевіряється нотаріусом на підставі установчих документів, відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, які отримуються шляхом пошуку через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, та документів, що підтверджують повноваження органів та/або посадових осіб.

Законом про реєстрацію теж зазначається, що Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань — єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи. Для розміщення публічної інформації створено портал електронних сервісів — веб-сайт, організований як системне багаторівневе об’єднання різних ресурсів та сервісів для забезпечення максимального доступу до інформації та послуг у сфері державної реєстрації, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

Усе так, але сьогодні програмне забезпечення реєстру та порталу електронних сервісів власне і не забезпечує максимальний доступ до такої інформації.

Беручи до уваги наш статус як державних реєстраторів, до моменту оновлення програмного забезпечення, вважаю за можливе при вчиненні нотаріальних дій, які потребують доступу до інформації щодо юридичної особи, знайомитися з такою інформацією, шляхом відкриття реєстраційної справи в самому ЄДР.

Крім того, на порталі електронних сервісів при користуванні безкоштовним пошуком відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відповідно до ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» за допомогою пошукового критерію «Результат адміністративних послуг» можна отримати достатньо повну інформацію щодо суб’єкта. Для цього необхідно ввести унікальний номер «Код», який міститься в правому верхньому кутку опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору.

На жаль, другий примірник опису може бути відсутній у паперовому вигляді у суб’єкта. Цей номер можна переглянути через вкладку «Реєстраційні дії» у Реєстраційній справі в ЄДР.

І трохи технічних моментів, або як втиснути новий зміст в прокрустове ложе старої форми.

До впровадження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр), створеного відповідно до Закону про реєстрацію, а також функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, здійснюється відповідно до законодавства за допомогою діючого програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об’єднань.

Увага! Викладені нижче положення можуть бути використані ВИКЛЮЧНО при роботі з діючим програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

Вхід у систему

Після введення логіну та паролю, з’являється вікно користувача. За замовченням користувачем вказано саме нотаріуса, який увійшов у систему.Користувач нотаріус може:

знаходити реєстраційні справи;

надавати витяги, виписки на запит осіб;

заповнювати прийом документів та реєстраційну картку щодо поданих змін.

І все.

Ні прийняти заповнену заявку, ні відредагувати її ви не зможете, оскільки програмне забезпечення на сьогодні (як і більшість реєстрів) не розроблялося для роботи в ньому нотаріусів. Рішення про реєстрацію, зміни тощо може прийняти тільки користувач, який здійснює ведення реєстраційної справи юридичної особи чи ФОП на сьогодні. Наприклад, відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб Шевченківського району м. Києва РС ГТУЮ м. Києва.

Це означає, що нотаріусу необхідно входити в систему реєстру під ім’ям відповідного користувача.

Це можна робити при вже відкритому реєстрі, використовуючи вкладку «Заміна організації» (рекомендую, головне не забувати).Можна відкривати декілька вікон реєстрів з різними користувачами. Це радять інженери ІРЦ, але, на мою думку, це не зручно.

Первинна реєстрація підприємства

Додатково зупинятися на цьому питанні не буду. Питання добре висвітлено в навчальному матеріалі ЄДР на сайті. Крім того, відсутність будь-яких платежів при первинній реєстрації певною мірою нівелює нашу участь як реєстраторів.

Дозволю собі лише вказати на один нюанс. Діюче програмне забезпечення передбачає внесення відомостей про документ, що підтверджує оплату реєстраційного збору. Без додавання такого документа програма не пропустить Вас далі, оскільки «вважатиме», що документи подані не в повному обсязі. Вважаю за можливе відзначення галочкою такого документа при заповненні інформації про подані документи, а потім, після друкування опису, викреслити цей пункт.

Надання інформації з ДРП (виписки, витяги)

Позиція щодо можливості надання інформації реєстру у вигляді виписок та витягів сформована вище. Далі суто технічно.

Видача витягів чи виписок можлива тільки коли користувачем є безпосередньо нотаріус.

І. Витяги:

Використовуємо закладку «запити з ЄДР».Оскільки плата за надання інформації в одній сумі для будь-яких даних як для фізичної особи, так і для юридичної особи, обираємо видачу розширеного витягу.

Заповнюємо всі реквізити (вкладки). Чекаємо формування запиту та друкуємо витяг.Для друку обираємо бланки. Кожному з нас при підключенні надсилалися серія та номер бланків для використання.

Серію та загальну кількість (наприклад, 000001-000300) потрібно заповнювати кожного разу перед друком. Вам висвітяться всі бланки, навпроти кожного віконця для галочки, обираєте бланки (ставите галочку) і він значиться як використаний. При повторному вході галочка не зникає, видно які використані, які ні.

Якщо ж так трапиться, що вже всі будуть використані, є думка просто зняти галочки з усіх і знову спочатку.

Гадаю, в новому програмному забезпеченні бланки «відпадуть» самі по собі.

Обираємо «виписки, витяги, довідки з ЄДР».

Вносимо серію та номер бланків. Обираємо через проставлення галочки кількість необхідних бланків та друкуємо витяг.

ІІ. Виписка

Сьогодні мова може йти про надання виписки, сформованої за результатом реєстраційної дії.

Це можна зробити відразу після формування виписки, при роботі з реєстраційною справою суб’єкта, або за окремим запитом особи.

Для здійснення друку виписки з реєстраційної справи суб’єкта необхідно знайти потрібну реєстраційну справу за допомогою пошуку. У головному вікні програми у списку, що випадає «Дії» з реєстраційною справою, натиснути на пункт «Реєстраційна справа» — на екрані відобразиться вікно форми реєстраційної справи. Необхідно перейти до вкладки «Реєстраційні дії реєстраційної справи». У таблиці історії реєстраційних дій у стовбці С/В необхідно натиснути на кнопку з умовним позначенням «знак оклику» — на екрані відобразиться вікно попереднього перегляду виписки перед друком.

Вказати бланки, надрукувати виписку.

Виписки з Єдиного державного реєстру, сформовані за результатом проведених реєстраційних дій, надаються у паперовій формі на аркушах паперу форматом А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків, проставляння підпису та печатки державного реєстратора.

Увага! Подані запити для отримання виписки чи витягу, платіжні документи тощо, ми нікуди не відсилаємо. Я поки складаю в окрему папку. Є думка використовувати наряд номенклатури нотаріуса 01-09.

Внесення змін

Питання більш ніж цікаве.

На сьогодні затверджено нові форми реєстраційних заяв. Але ці нові форми не знайшли свого відображення в реєстрі. Сподіваюсь, з новим програмним забезпеченням питання зникне саме по собі.

Нові заявки — старий реєстр, що це означає для нас? — здійснення декількох реєстраційних дій по черзі, за однією заявою.

Приклад — заява на внесення змін щодо керівника та складу учасників.

Оскільки в нашому випадку документи подані новим керівником, зміни про нього і будуть перші.

Здійснюємо пошук реєстраційної справиОбираємо дію щодо державної реєстрації внесення змінЗаповнюємо всі необхідні дані, галочкою відмічаючи подані документиПриймаємо. Друкуємо опис. На описі ми маємо розписатися.

Тільки після друку опису можна приступити до виготовлення копій документів в електронній формі — у разі подання документів у паперовій формі, тобто сканування поданих документів. Програма досить проста в користуванні.

Поряд з документом є відповідне позначення:Для налаштування сканування обираємо «Сканувати з налаштуванням»Налаштовуємо — відтінки сірого та розширення 150Кожна сторінка документа сканується окремо.

На завершення натискаємо «Зберегти»Програма пропонує заповнення реєстраційної картки.

Заповнюємо реєстраційні картку. Фактично це означає вибір (проставлення галочки) змін, що вносяться. Залежно від обраних змін, активуються закладкиПісля заповнення реєстраційної картки щоб розпочати реєстраційну дію, необхідно натиснути кнопку «Прийняти». Щоб зберегти всі внесені дані та не розпочинати реєстраційну дію, необхідно натиснути кнопку «Зберегти». Для виходу з вікна форми реєстраційної картки необхідно натиснути кнопку «Закрити» — на екрані відобразиться вікно із запитанням «Ви впевнені, що бажаєте закрити форму?». Якщо потрібно відкласти заповнення реєстраційної картки, необхідно натиснути на кнопку «Відкласти». Якщо потрібно вийти з вікна форми реєстраційної картки без збереження вже внесеної інформації, необхідно натиснути на кнопку «Закрити» без збереження. Якщо не потрібно закривати вікно форми реєстраційної картки, необхідно натиснути на кнопку «Не закривати».

Заповнення реєстраційної картки відкладаємо на час сплаченого адміністративного збору, скориставшись кнопкою «Відкласти».

Якщо вже були внесені деякі відомості до реєстраційної картки, їх буде збережено та при поверненні до заповнення картки відобразиться запитання: «Знайдено збережені дані. Бажаєте працювати з ними?».

Якщо потрібно продовжити роботу зі збереженими даними, необхідно натиснути кноп­ку «Так». Якщо збережені дані не потрібні, необхідно натиснути кнопку «Ні». Після відповіді на запитання Системи на екрані відобразиться форма реєстраційної картки.

Увага! Щодо юридичних осіб є такий статус особи, як підписант. Під час зміни керівника часто забувають змінити та/або вилучити підписанта.

І все. Вчинення реєстраційної дії щодо зміни складу учасників неможливе, оскільки у нас не опрацьована перша заявка про керівника.

Час вийшов. Заходимо в реєстр (пам’ятаємо про користувача), відкриваємо останню реє­страційну дію, передивляємося, чи все внесли, і натискаємо «Прийняти». Роздруковуємо останню сторінку реєстраційної картки.

На останній сторінці реєстраційної картки ставимо підпис та дату.Тепер можемо почати заповнення змін щодо учасників.

Процедура аналогічна.

Знову опис, сканування, заповнення реєстраційної картки. Але, беручи до уваги, що час, передбачений відповідним розміром адміністративного збору, вже вийшов, можемо відразу приймати рішення. Роздруковуємо останню сторінку реєстраційної картки.

Увага! Додатково — внесення бініфіціарних власників відбувається через вкладку «Засновники».

Якщо програма пропонуватиме формування виписки за результатом розгляду заяви, вважаю, що робити це потрібно завжди. Чинне законодавство саме і передбачає формування таких виписок.

Друкувати її для видачі особі тільки за наявності відповідної квитанції.

Законом про реєстрацію передбачено можливість зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, на строк, що становить 15 календарних днів з дати їх подання.

Визначено вичерпний перелік підстав для зупинення, а саме: подання документів або відомостей не в повному обсязі; невідповідність документів вимогам до оформлення, що передбачені Законом про реєстрацію; невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі; невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі; невідповідність реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) відомостям, наданим в рамках інформаційної взаємодії; несплата адміністративного збору або сплата не в повному обсязі; подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання.

Таким чином, заявнику надається можливість протягом 15 календарних днів усунути підстави для зупинення розгляду документів (виправити помилки), поданих для державної реєстрації.

Виправлення помилок

У разі виявлення у відомостях Єдиного державного реєстру помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки), допущеної суб’єктом державної реєстрації, заявник письмово в паперовій або електронній формі повідомляє про це суб’єкта державної реєстрації, який перевіряє відповідність відомостей Єдиного державного реєстру інформації, що міститься в документах, що стали підставою для внесення цих відомостей. Якщо факт невідповідності підтверджено, суб’єкт державної реєстрації безоплатно виправляє допущену помилку в день надходження повідомлення.

Виправлення помилки у відомостях Єдиного державного реєстру, допущеної не з вини суб’єкта державної реєстрації, здійснюється за плату, розмір якої встановлений цим Законом.

Для виправлення помилки необхідно обрати відповідну реєстраційну дію.Вносите необхідні виправлення.

Про здійснення виправлення свідчитимуть зелені галочки та наявність стрілочкиЯкщо виправлення помилок відбувається не в останній реєстраційній дії, програма запросить виконання актуалізації. У такому випадку ви повинні ще раз внести всі виправлення до наступних реєстраційних дій.

Видача зареєстрованих документів

На описі поданих документів та на останній сторінці реєстраційної картки, яку ви роздрукували, заявник повинен розписатися.

Проставлення будь-яких відміток, печаток, підписів не передбачено.

Пересилання справи за місцем знаходження реєстраційної справи

До внесення змін до типової номенклатури нотаріусів вважаю за можливе використання наряду 01-16.

Готуємо Опис документів, що передаються, та Супровідний лист.

Пропоную можливі зразки.

ОПИС ВКЛАДЕННЯ

документи про проведені реєстраційні дії щодо _____, код за ЄДРПОУ _____, реєстраційна справа ________,

для передачі Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ______ району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві

приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бабенко В.В.


з/п

Перелік документів

Кількість аркушів

Примітка

1

2

3

4

1


2


3


4
Разом () документів.

Кількість аркушів справи ()

Кількість аркушів опису вкладень 1 (один).

Приватний нотаріус
Київського міського
нотаріального округу ___________________ Бабенко Вікторія Вікторівна


« » 2016 року
Супровідний лист

про передачу документів

відповідному суб’єкту державної реєстрації,

уповноваженому зберігати реєстраційні справи

Вих. № __/01-16

Від _______

Відділ державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб підприємців — _____ району
реєстраційної служби Головного територіального управління
юстиції у місті Києві


Про передачу документів

На виконання вимог ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» передаю документи з описом вкладення про проведені реєстраційні дії щодо ___, код за ЄДРПОУ _____, для долучення до реєстраційної справи _____.
Додатки:

Опис переданих документів на 1 (одному) аркуші.

Документи: () документів на () аркушах.

Приватний нотаріус
Київського міського
нотаріального округу ___________________________ Бабенко Вікторія Вікторівна


Для зручності можна скористатися кнопкою «Допомога».Там же є і умовні позначення.Список використаних джерел

Нормативно-правові акти з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, посилання на сторінку державної реєстраційної служби, не дивлячись на те, що служби вже не існує, документи зібрані докупи, багато цікавого: http://www.drsu.gov.ua/show/86

Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: Закон України № 835-VIII від 26.11.2015.

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 № 755-IV.

Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки: наказ Кабінету Міністрів України від 05.03.2012 № 368/5.

Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: наказ Міністерства юстиції України від 06.01.2016 № 15/5.

Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань у скорочені строки: постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1133.

Щодо законодавчих змін у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: лист Міністерства юстиції України від 05.01.2016 № 36/8.4.1.1./32-16.

MEH № 1 2016 г. - -

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичний посібник Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Основні нормативні акти, що регулюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців 5

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи
Закон 755 передбачено, що зміни до установчих документів юридичної особи підлягають обов’язковій державній реєстрації шляхом внесення...

Закон україни про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію...
Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців" та деяких інших законодавчих...

Карантинний дозвіл на імпорт. Карантинний (фіто санітарний) сертифікат....
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (оригінал або нотаріально завірена копія)

Стандарт
«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 01. 07. 2004р та поширюється на державну реєстрацію всіх...

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений...
Відомості про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських...

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений...
Відомості про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських...

Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних...
Цей Порядок встановлює умови, підстави та процедуру надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб...

Затверджено новий порядок надання відомостей з Єдиного державного...
Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затверджений...

Специфікація форвардного контракту №47с
Гагарінська районна державна адміністрація у м. Севастополі, дата проведення державної реєстрації: 15. 12. 2003, номер запису в Єдиному...

Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до відомостей...
...

Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до відомостей...
Відомості про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Зразок
Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Що діє на підставі виписки з єдиного державного реєстру юридичних...

Реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну...
Відомості про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб –- підприємців

Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу,...
Відомості про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Затверджено
Відомості про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Наказ
...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт