Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Протокол №20 розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій

Протокол №20 розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій

ПРОТОКОЛ 20
розкриття пропозицій конкурсних торгів,


кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій
1. Замовник.

1.1. Найменування: Державний заклад «Всеукраїнський клінічний медико-реабілітаційний кардіохірургічний центр Міністерства охорони здоров’я України»

1.2. Місцезнаходження: Вул. Миколи Амосова, 8, м. Київ, 03680
1.3. Відповідальний за проведення торгів:
Віннічук Світлана Парфенівна, секретар Комітету з конкурсних торгів, вул. Миколи Амосова, 8, м. Київ, 03680, тел./факс (044) 275-57-78, vkmrcc@ukr.net
2. Інформація про предмет закупівлі: Код по ДК 016:2010 - 56.29.2 - Послуги їдалень (послуги з постачання готової їжі)
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 11.03.2015р., №209, оголошення № 080451.
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій,

цінових пропозицій) відбулося 10.04.2015 р. о 14.00.

Місце розкриття: вул. Миколи Амосова, 8, м. Київ, 03680, приймальня головного лікаря
5. Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій):
Номер і дата реєстрації замовником пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції, цінової пропозиції) 

Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі, код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків*, місцезнаходження/

місце проживання, телефон/телефакс 

Інформація про наявність чи відсутність необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів

(запитом цінових пропозицій) 

Ціна пропозиції або ціни окремих частин предмета закупівлі (лотів) (якщо окремі частини предмета закупівлі визначені замовником для надання учасниками пропозицій щодо них) 

Примітка


1


1 від 09.04.2014

12-00 год.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДР.РЬОДГЕР КЕЙТЕРІНГ СЕРВІС ІНТЕРНЕЙШАНЕЛ»

Код ЕДРПОУ 36184988

01042 м. Київ Пров. Новопечерський , 19/3, корпус 3, каб. 1

Тел. (044) 233-16-76

Документи в наявності у відповідності вимог документації конкурсних торгів


912 262,50

2


2 від 10.04.2014

10-12 год.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Домашня кухня»

Код ЄДРПОУ 35252260

03055 м.Київ

Проспект Перемоги ,31

Тел (044) 391 52 89

Документи в наявності у відповідності вимог документації конкурсних торгів


942 862,50

* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

6. Присутні.

6.1. Від учасників процедури закупівлі: 

ТОВ «ДР.РЬОДГЕР КЕЙТЕРІНГ СЕРВІС ІНТЕРНЕЙШАНЕЛ»

Головний технолог Шелдько Т.П.Зауваження учасників процедури закупівлі:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):


Голова комітету з конкурсних торгів,


_______________

Амалян В.А.

Головний бухгалтер

_______________

Жук Т.О.

Заступник головного лікаря з медичної частини

_______________

Лич Е.А.

Заступник головного лікаря з технічних питань

_______________

Шпак С.Д.

Завідувач господарства

Заступник головного лікаря з медсестринства

Сестра медична

Сестра медична з дієтичного харчування

Секретар комітету з конкурсних торгів

________________

_______________
________________

________________

________________

Кузнєцова С.Д.

Божко О.В.
Дубова Ж.І.

Токарська О.В..

Віннічук С.П.
Додаток 1

(до протоколу про розкриття цінових пропозицій № ___ від 10.04.2015р.)

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ УЧАСНИКА ТОРГІВ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА,

ВСТАНОВЛЕНИМ У ЗАПИТІ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ
Найменування учасників,

які подали пропозиції

Перелік необхідних документів
1. Заповнена форма цінової пропозиції.2. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки про відсутність визнання банкрутом чи порушення стосовно Учасника торгів справ про банкрутство, дійсну на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів, видану Головними управліннями Міністерства юстиції області (міста тощо) або іншим уповноваженим органом видана не раніше ніж за десять днів до розкриття пропозицій конкурсних торгів.3. Оригінал документу, виданого уповноваженим органом, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, дійсну на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.4. Копія Статуту або іншого установчого документу.5. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, дійсна на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів.6. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або копія свідоцтва про сплату єдиного податку або витягу з реєстру платника відповідного податку.7. Копія паспорту (для фізічних осіб).8. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізічних осіб).9. Гарантійний лист або довідки, складені у довільній формі або документи, видані у відповідних державних установах, що підтверджують відсутність підстав для відмови учаснику в участі у відкритих торгах, згідно статті 17 Закону.  1. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів цінової пропозиції – виписка з протоколу засновників (копія, завірена підписом та печаткою учасника), або наказ про призначення (копія, завірена підписом та печаткою учасника) або довіреність, доручення або інший документ, що підтверджує зазначені повноваження.11. Копія дозволу санепідемстанції на приготування їжі, засвідчена підписом уповноваженої особи учасника і мастичною печаткою учасника (у разі її наявності) діючий на момент розкриття пропозицій.
12. Копія санітарного паспорту на транспорт та санітарної книжки водія, засвідчена підписом уповноваженої особи учасника і мастичною печаткою учасника (у разі її наявності) діючий на момент розкриття пропозицій.13. Технологічні карти з зазначенням калорійності блюд на всі блюда меню.14. Калькуляційні карти на всі блюда меню.15. Зразок сертифікатів якості на готову їжу (на сніданок, обід і вечерю).16. Затверджена меню-розкладка продуктів на неділю.17. Інформацію та документи про відповідність запропонованого товару технічним вимогам18. Документи щодо підтвердження наявності необхідного обладнання та матеріально-технічної бази: Довідка, складена у довільній формі на фірмовому бланку про наявне обладнання, устаткування, матеріально-технічної бази учасника для виконання договору.19. Документи щодо підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: Довідка складена у довільній формі в табличному вигляді на фірмовому бланку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід з зазначенням, кількості співробітників, чисельність персоналу, посади, спеціалізації.20. Документальне підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів укладених відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель»: Інформаційна довідка про виконання аналогічних договорів у вигляді таблиці21. Документи щодо підтвердження наявності фінансової спроможності:

- Копія балансу (форма №1) за 2014 р., відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 07.02.2013 року N 73 «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку».

- Копія звіту про фінансові результати (форма №2) за 2014 р., відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 07.02.2013 року N 73 «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку».

- Копія звіту про рух грошових коштів (форма № 3) за 2014 р. відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 07.02.2013 року N 73 «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку».

- Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, строком не більше місячної давнини відносно дати розкриття.22. Інші документи: Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство
У таблиці позначено:

"+" - наявність документу.

"-" - відсутність документу.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Протокол №25 розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних...
Найменування: Державний заклад «Всеукраїнський клінічний медико-реабілітаційний кардіохірургічний центр Міністерства охорони здоров’я...

Протокол №34 розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних...
Найменування: Державний заклад «Всеукраїнський клінічний медико-реабілітаційний кардіохірургічний центр Міністерства охорони здоров’я...

Протокол №1 від 14. 01. 2016р розкриття пропозицій конкурсних торгів,...
Найменування: Державний заклад «Всеукраїнський клінічний медико-реабілітаційний кардіохірургічний центр Міністерства охорони здоров’я...

Проект підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання...
...

Конкурсних торгів протокол
Запрошуємо Вас прийняти участь у торгах, які проводить Відділ освіти Нікопольської рда відповідно до Закону України «Про здійснення...

Інструкція учасникам для підготовки цінових пропозицій межівська...
«28. 99 Машини й устаткування спеціальної призначеності, н в.І. у.»: Сушарка аеродинамічна (пневматична) для тирси, соломи, шолухи,...

В. М. Бенько документація конкурсних торгів для підготовки пропозицій конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Рішенням комітету з конкурсних торгів від 01 03. 2012
Розділ III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних
На підставі ст. 23 Закону України «Про здійснення державних закупівель», затвердити зміни до запиту цінових пропозицій наступного...

Книга скарг І пропозицій після її закінчення зберігається протягом...
Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України

Запит цінових пропозицій
Місцезнаходження: 53860, Дніпропетровська обл., Апостолівський р/н., м. Зеленодольськ, вул. Енергетична,15

Запит цінових пропозицій
Найменування: Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського амн україни»

Інструкція Учасникам для підготовки цінових пропозицій
Дк 016: 2010 21. 20. 1 ліки, (код за дк 021: 2015 33661000-1 лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи) 7 найменувань...

Є. М. Ващенко запит цінових пропозицій
Найменування та місцезнаходження замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Спеціалізована аварійно-рятувальна...

С. В. Цибулько запит цінових пропозицій
Найменування та місцезнаходження замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Спеціалізована аварійно-рятувальна...

Законом України «Про публічні закупівлі»
Для того щоб допомогти замовникам торгів більш детально зрозуміти порядок оцінки та розгляду пропозицій, ми спробуємо до кінця розкрити...

Інструкція про Книгу відгуків І пропозицій на підприємствах роздрібної...
Книгу відгуків І пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування

Директор тб «перспектива-коммодіті»
Аукціон – спосіб проведення торгів Біржею за процедурами відкритого (публічного) або закритого аукціонів, виявлення цін, попиту І...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт