Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Протокол №1 від 14. 01. 2016р розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій

Протокол №1 від 14. 01. 2016р розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій

ПРОТОКОЛ 1 від 14.01.2016р.
розкриття пропозицій конкурсних торгів,


кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій
1. Замовник.

1.1. Найменування: Державний заклад «Всеукраїнський клінічний медико-реабілітаційний кардіохірургічний центр Міністерства охорони здоров’я України»

1.2. Місцезнаходження: Вул. Миколи Амосова, 8, м. Київ, 03680
1.3. Відповідальний за проведення торгів:
Віннічук Світлана Парфенівна, секретар Комітету з конкурсних торгів, вул. Миколи Амосова, 8, м. Київ, 03680, тел./факс (044) 275-57-78, vkmrcc@ukr.net
2. Інформація про предмет закупівлі: Код по ДК 016:2010 - 56.29.2 - Послуги їдалень (Лот1 - послуги з постачання готової їжі за адресою: вул. Миколи Амосова, 8, м. Київ, 03680; Лот2 - послуги з постачання готової їжі за адресою : вул. Пушкінська, 31, Київська обл. м. Ірпінь, 08200)
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 10.12.2015р., №397, оголошення № 243098.
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій,

цінових пропозицій) відбулося 14.01.2016р. о 14.00.

Місце розкриття: вул. Миколи Амосова, 8, м. Київ, 03680, приймальня головного лікаря
5. Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій):
Номер і дата реєстрації замовником пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції, цінової пропозиції) 

Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі, код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків*, місцезнаходження/

місце проживання, телефон/телефакс 

Інформація про наявність чи відсутність необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів

(запитом цінових пропозицій) 

Ціна пропозиції або ціни окремих частин предмета закупівлі (лотів) (якщо окремі частини предмета закупівлі визначені замовником для надання учасниками пропозицій щодо них) 

Примітка


1


1 від

06.01.2016р.

о 11-30Товариство з обмеженою відповідальністю «ДР.РЬОДГЕР КЕЙТЕРІНГ СЕРВІС ІНТЕРНЕЙШАНЕЛ»

Код ЕДРПОУ 36184988

01042 м. Київ Пров. Новопечерський , 19/3, корпус 1, кім.4

Тел. (044) 233-16-76

Документи в наявності у відповідності вимог документації конкурсних торгів


Лот1
1 335 550,00 грн. без ПДВ


Лот2
1 598 425,00

грн. без ПДВ


2


2 від

14.01.2016р.

о 10-40

Товариство з обмеженою відповідальністю «Домашня кухня»

Код ЄДРПОУ 35252260

03055 м.Київ

Проспект Перемоги ,31

Тел (044) 391 52 89

Документи в наявності у відповідності вимог документації конкурсних торгів


Лот1
1 357 150,00

грн. без ПДВ


Лот2
1 624 520,00

грн. без ПДВ

* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

6. Присутні.

6.1. Від учасників процедури закупівлі: 

-


Зауваження учасників процедури закупівлі:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):

Голова комітету з конкурсних торгів,


_______________

Амалян В.А.

Головний бухгалтер

_______________

Жук Т.О.

Заступник головного лікаря з медичної частини

_______________

Лич Е.А.

Заступник головного лікаря з технічних питань

_______________

Шпак С.Д.

Завідувач господарства
Заступник головного лікаря з медсестринства
Сестра медична
Сестра медична з дієтичного харчування
Секретар комітету з конкурсних торгів

________________
_______________
________________
________________
________________

Кузнєцова С.Д.
Божко О.В.
Дубова Ж.І.
Токарська О.В..
Віннічук С.П.Додаток 1

(до протоколу про розкриття пропозицій № _1_ від 14.01.2016р.)

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ УЧАСНИКА ТОРГІВ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА
Найменування учасників,

які подали пропозиції

Перелік необхідних документів


ТОВ «ДР.РЬОДГЕР КЕЙТЕРІНГ СЕРВІС ІНТЕРНЕЙШАНЕЛ»


ТОВ «Домашня кухня»


1. Заповнена форма цінової пропозиції.

+

+

2. Довідка від учасника, скріплена печаткою (при наявності такої), складена у довільній формі про відсутність підстав для відмови в участі в процедурі закупівлі, зазначених в частинах першій та другій ст.17 Закону, за винятком пунктів 1 і 6 частини 1 ст. 17 Закону (інформації надається в повному обсязі по всіх пунктах частин першій та другій ст.17 Закону).

+

+

3. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів цінової пропозиції – виписка з протоколу засновників (копія, завірена підписом та печаткою учасника), або наказ про призначення (копія, завірена підписом та печаткою учасника) або оригінал довіреності, доручення, або іншого документу, що підтверджує зазначені повноваження.

+

+

4. Копія паспорту (тільки для учасників, що є фізичними особами, у тому числі фізичними особами - підприємцями)

-

-

5. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (тільки для учасників, що є фізичними особами, у тому числі фізичними особами - підприємцями)

-

-

6. Інформація, відповідно до Додатку 2 та документи про відповідність запропонованих послуг щодо технічному завданню до предмету закупівлі:

- інформаційний лист, яким гарантується додержання щоденного меню на тиждень (на сніданок, обід і вечерю) та затверджений зразок меню-розкладки продуктів на тиждень, згідно Додатку 2;

- копія дозволу санепідемстанції на приготування їжі, засвідчена підписом уповноваженої особи учасника і мастичною печаткою учасника (у разі її наявності) діючий на момент розкриття пропозицій;

- копія санітарного паспорту на транспорт та особистої медичної книжки водіїв, які зазначені в довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації, засвідчена підписом уповноваженої особи учасника і мастичною печаткою учасника (у разі її наявності) діючий на момент розкриття пропозицій;

- технологічні карти з зазначенням калорійності блюд на всі блюда меню;

- калькуляційні карти на всі блюда меню;

- інформаційний лист, яким гарантується щоденно при постачанні готової їжі надання посвідчень якості на готову їжу (на сніданок, обід і вечерю).


+

+

+


+

+

++

+

+


+

+

+


7. Оригінал листа – згоди на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних. Складається та підписується особисто підписантом договору та особою (особами), яку (яких) уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі.

+

+

8. Документи щодо підтвердження наявності необхідного обладнання та матеріально-технічної бази:

8.1. Довідка, складена у довільній формі на фірмовому бланку про наявне обладнання, устаткування, матеріально-технічної бази учасника для виконання договору.

+

+

9. Документи щодо підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

9.1. Довідка складена у довільній формі в табличному вигляді на фірмовому бланку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід з зазначенням, кількості співробітників, чисельність персоналу, посади, спеціалізації.

+

+

10. Документальне підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів:

10.1.Інформаційна довідка про виконання аналогічних договорів за 2014-2015р

+

+

11. Документи щодо підтвердження наявності фінансової спроможності:

11.1. Копія балансу (форма №1) за останній звітний період з відміткою органів статистики або іншим документом, підтверджуючим прийняття звіту органами Держстатистики (якщо учасник створений у поточному році, він надає проміжну фінансову звітність за останній звітній період), відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 07.02.2013 року N 73 «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку».

11.2. Копія звіту про фінансові результати (форма №2) за останній звітний період з відміткою органів статистики або іншим документом, підтверджуючим прийняття звіту органами Держстатистики (якщо учасник створений у поточному році, він надає проміжну фінансову звітність за останній звітній період), відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 07.02.2013 року N 73 «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку».

11.3. Копія звіту про рух грошових коштів (форма № 3) останній звітний період з відміткою органів статистики або іншим документом, підтверджуючим прийняття звіту органами Держстатистики, відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 07.02.2013 року N 73 «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку».

11.4. Оригінал або завірена копія довідки(ок) з усіх обслуговуючого(чих) банку(ів) про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, виданої(их) не раніше ніж за 30 календарних днів до дати розкриття пропозицій.

11.5. Інформація про реквізити банку, за якими буде здійснюватися оплата в разі акцепту пропозиції

+
+
+

+

+

+
+
+

+

+
У таблиці позначено:

"+" - наявність документу.

"-" - відсутність документу.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Протокол №34 розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних...
Найменування: Державний заклад «Всеукраїнський клінічний медико-реабілітаційний кардіохірургічний центр Міністерства охорони здоров’я...

Протокол №20 розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних...
Найменування: Державний заклад «Всеукраїнський клінічний медико-реабілітаційний кардіохірургічний центр Міністерства охорони здоров’я...

Протокол №25 розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних...
Найменування: Державний заклад «Всеукраїнський клінічний медико-реабілітаційний кардіохірургічний центр Міністерства охорони здоров’я...

Проект підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання...
...

Конкурсних торгів протокол
Запрошуємо Вас прийняти участь у торгах, які проводить Відділ освіти Нікопольської рда відповідно до Закону України «Про здійснення...

Інструкція учасникам для підготовки цінових пропозицій межівська...
«28. 99 Машини й устаткування спеціальної призначеності, н в.І. у.»: Сушарка аеродинамічна (пневматична) для тирси, соломи, шолухи,...

Рішенням комітету з конкурсних торгів від 01 03. 2012
Розділ III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

В. М. Бенько документація конкурсних торгів для підготовки пропозицій конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Рішенням комітету з конкурсних
На підставі ст. 23 Закону України «Про здійснення державних закупівель», затвердити зміни до запиту цінових пропозицій наступного...

Книга скарг І пропозицій після її закінчення зберігається протягом...
Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України

Запит цінових пропозицій
Місцезнаходження: 53860, Дніпропетровська обл., Апостолівський р/н., м. Зеленодольськ, вул. Енергетична,15

Запит цінових пропозицій
Найменування: Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського амн україни»

Рішення комітету з конкурсних торгів Протокол № б/н від 2016р
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Інструкція Учасникам для підготовки цінових пропозицій
Дк 016: 2010 21. 20. 1 ліки, (код за дк 021: 2015 33661000-1 лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи) 7 найменувань...

Є. М. Ващенко запит цінових пропозицій
Найменування та місцезнаходження замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Спеціалізована аварійно-рятувальна...

С. В. Цибулько запит цінових пропозицій
Найменування та місцезнаходження замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Спеціалізована аварійно-рятувальна...

Законом України «Про публічні закупівлі»
Для того щоб допомогти замовникам торгів більш детально зрозуміти порядок оцінки та розгляду пропозицій, ми спробуємо до кінця розкрити...

Учаснику процедури закупівлі Шановні Панове!
Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010 №2289-vi щодо закупівлі : код 32. 30. 1 – вироби спортивні,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт