Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет адміністрація червонозаводського району управління освіти

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет адміністрація червонозаводського району управління освіти
УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА

РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

АДМІНІСТРАЦІЯ ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКОГО РАЙОНУ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРВОНОЗАВОДСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Н А К А З

19.11.2015 № 193

Про підсумки вивчення організації

управлінської діяльності керівників

навчальних закладів району у частині

дотримання положень нормативних

документів з трудового законодавства

На виконання Законів України «Про освіту», (ст. 5), «Про дошкільну освіту» (т.. 21), «Про позашкільну освіту» (т.. 36), постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 №1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах влади», Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1059, Примірної інструкції з ведення ділової документації у позашкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.08.2012 № 947, наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 12.10.2015 № 439-к «Про організацію вивчення управлінської діяльності керівників навчальних закладів міста Харкова у частині дотримання положень нормативних документів з трудового законодавства», наказу управління освіти від 15.10.2015 №169 «Про організацію вивчення управлінської діяльності керівників навчальних закладів у частині дотримання положень нормативних документів з трудового законодавства» було здійснено перевірку у комунальному закладі «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №9 Харківської міської ради» та комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №253 Харківської міської ради» методистом з кадрової роботи Барибіною В.В.

Мета перевірки: визначення рівня управлінської діяльності щодо організації роботи з кадрових питань, забезпечення виконання нормативних і законодавчих документів з даного питання.

Вивчення здійснювалося за протоколом, затвердженим наказом Департаменту освіти Харківської міської ради від 12.10.2015 № 439-к «Про організацію вивчення управлінської діяльності керівників навчальних закладів міста Харкова у частині дотримання положень нормативних документів з трудового законодавства».

Перевірка здійснена як планова, тематична, виїзна.

Термін проведення перевірки: з 27.10.2015 по 13.11.2015.

У ході вивчення встановлено, що управлінська діяльність керівників щодо дотримання положень нормативних документів з трудового законодавства України, в цілому здійснюється відповідно до нормативних документів з трудового законодавства. Але окремі напрямки управлінської діяльності адміністрації КДЮСШ №9 та завідувача дошкільного навчального закладу №253 потребують коригування.

Результати вивчення діяльності адміністрації КДЮСШ №9 та завідувача дошкільного навчального закладу №253 щодо організації роботи з кадрових питань узагальнено в аналітичній довідці (додається).

На підставі вищевикладеного

НАКАЗУЮ:

1. Методисту з кадрової роботи Барибіній В.В.:

1.1. Ознайомити керівників навчальних закладів із довідкою про підсумки вивчення управлінської діяльності керівників КДЮСШ №9 та ДНЗ №253 у частині дотримання положень нормативних документів з трудового законодавства.

За планом роботи управління освіти

1.2. Провести семінар для керівників дошкільних навчальних закладів щодо порядку ведення трудових книжок відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої наказом Мінпраці України, Мінюсту України, Мінсоцзахисту України від 29.07.1993 №58.

Січень 2016

1.3. Підготувати виступ на нараду з керівниками навчальних закладів щодо здійснення обліку військовозобов’язаних з урахуванням змін нормативних документів.

Грудень 2015

1.4. Спланувати та провести семінар для керівників навчальних закладів району щодо нормативно-правового забезпечення кадрової роботи.

Квітень 2016

2. Керівникам КДЮСШ №9 та дошкільного навчального закладу № 253:

2.1. Надати до управління освіти заходи щодо усунення недоліків та порушень, виявлених у ході перевірки.

До 27.11.2015

2.2. Передбачити у планах роботи аналіз кадрового забезпечення навчального закладу.

3. Директору КДЮСШ №9 Панову П.П.:

3.1. Бланки наказів привести у відповідність до Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 23.08.2012 № 947.

3.2. Внести дані про відношення до військової служби до форми П-2.

3.3. Документи в особових справах працівників систематизувати та видалити зайве.

4. Завідувачу ДНЗ №253 Кулієвій В.П.:

4.1. Здійснювати облік та зберігання документів, які утворюються у закладі, відповідно до Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 01.10.2012 № 1059.

4.2. Оформлення прийняття та звільнення за строковим трудовим договором здійснювати відповідно до чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Оригінал підписано

Начальник управління освіти О.С.Нижник

З наказом ознайомлені:

Барибіна В.В.

Кулієва В.П.

Панов П.П.

Барибіна В.В.

Додаток

до наказу управління освіти

від 17.11.2015 № 191

Аналітична довідка

про підсумки вивчення організації управлінської діяльності

керівників навчальних закладів району у частині дотримання

положень нормативних документів з трудового законодавства
На виконання Законів України «Про освіту», (ст. 5), «Про дошкільну освіту» (ст. 21), «Про позашкільну освіту» (ст. 36), постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 №1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах влади», Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1059, Примірної інструкції з ведення ділової документації у позашкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.08.2012 № 947, наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 12.10.2015 № 439-к «Про організацію вивчення управлінської діяльності керівників навчальних закладів міста Харкова у частині дотримання положень нормативних документів з трудового законодавства», наказу управління освіти від 15.10.2015 №169 «Про організацію вивчення управлінської діяльності керівників навчальних закладів у частині дотримання положень нормативних документів з трудового законодавства» було здійснено перевірку у комунальному закладі «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №9 Харківської міської ради» та комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №253 Харківської міської ради» методистом з кадрової роботи Барибіною В.В.

Мета перевірки: визначення рівня управлінської діяльності щодо організації роботи з кадрових питань, забезпечення виконання нормативних і законодавчих документів з даного питання.

Вивчення здійснювалося за протоколом, затвердженим наказом Департаменту освіти Харківської міської ради від 12.10.2015 № 439-к «Про організацію вивчення управлінської діяльності керівників навчальних закладів міста Харкова у частині дотримання положень нормативних документів з трудового законодавства».

Перевірка здійснена як планова, тематична, виїзна.

Термін проведення перевірки: 27.10.2015 по 13.11.2015.

За результатами перевірки з’ясовано наступне.
1. Планування роботи з кадрами.

Річні плани роботи на рік у перевірених закладах містять розділ про роботу з кадрами. Перелік питань в основному стосується роботи з проведення атестації, відвідування занять педагогів, забезпечення якості навчально-виховного процесу.

Зауваження: відсутній аналіз кадрового забезпечення навчального закладу.
2. Комплектування навчального закладу.

У навчальних закладах наявні статистичні звіти з кадрової роботи, які містять якісний склад педагогічних працівників.

На час перевірки у дошкільному навчальному закладі № 253 працює
19 працівників. З них 9 – педагогічних, з яких 2 сумісники: практичний психолог, вихователь. Вищу освіту мають 8 педагогів, середню спеціальну - 1; вищу категорію – 4, першу - 3, спеціаліст – 1; завідувач та 2 вихователя мають звання «вихователь-методист». Плинність становить (10%) (середня плинність по району серед дошкільних навчальних закладів 13%). На момент проведення перевірки наявні вакансії завідуючого господарством,
0,5 кастелянки, підсобного робітника.

На час перевірки в КДЮСШ №9 всього працює 71 працівник, педагогічних 46, у тому числі директор, заступник з навчально-тренувальної роботи, інструктор-методист. Усі педагогічні працівники мають повну вищу освіту; вищу категорію мають 6, першу – 9, другу – 19, спеціаліст – 11; звання «Заслужений тренер України» мають 6, «Майстер спорту Міжнародного класу» - 5, «Майстер спорту» - 9. Звання „Заслужений працівник освіти України” має директор школи Панов П.П. Плинність у КДЮСШ становить 5% (середня по району – 11%). Наявні вакансії інструктора-методиста, комірника, робітника з обслуговування (3 ставки), 0,5ставки прибиральника службових приміщень.

Книги обліку особового складу педагогічних працівників прошнуровані, пронумеровані, підписані, скріплені печатками. Книги ведуться згідно з нормативними вимогами, до них своєчасно вносяться зміни.

Штатний розпис наявний у всіх навчальних закладах, затверджений відповідно до нормативних вимог.

Тарифікація педагогічних працівників здійснюється за рішенням тарифікаційної і за погодженням з профспілковим комітетом закладів. Відповідно до ст.32 КЗпП України у перевірених закладах проводиться попередня тарифікація педагогічних працівників не пізніше ніж за два місяці до початку нового навчального року. В закладах відсутні працівники, яким надана відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також немає працівників з неповним тижневим навантаженням.
3. Організація роботи з кадрами.

Кількість особових справ працівників відповідає кількості працівників в навчальних закладах. Документи в особових справах працівників ДНЗ №253 зібрані згідно з описом документів в особових справа.

Адміністраціями закладів ведуться особові картки П-2, затверджені наказом Держкомстату від 05.12.2008 №489 та наказом Держкомстату, Міністерства оборони України від 25.12.2009 №495/656.

Кількість трудових книжок працівників відповідає кількості основних працівників у навчальних закладах. Трудові книжки зберігаються у сейфах, як бланки суворої звітності (трудові книжки керівників знаходяться в управлінні освіти). Усі трудові книжки реєструються в Книгах обліку руху трудових книжок і вкладишів до них встановленого зразка. Записи до трудових книжок вносяться відповідно до вимог Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої наказом Мінпраці України, Мінюсту України, Мінсоцзахисту України від 29.07.1993 №58.

Книга обліку трудових книжок прошиті, пронумеровані, підписані керівником, скріплені печаткою у ДНЗ №253, у КДЮСШ – прошита, не пронумерована, не скріплена печаткою та підписом керівник (усунено у ході перевірки).

У навчальних закладах розроблені посадові та робочі інструкції відповідно до нормативних вимог, затверджені адміністрацією, посадові інструкції керівників та заступника директора з навчально-тренувальної роботи затверджені начальником управління освіти.

Графіки роботи адміністрації, обслуговуючого персоналу наявні та затверджені відповідно до вимог законодавства.

Порушення та зауваження: 

1. В особових справах працівників КДЮСШ №9 порушено порядок формування справи, відсутній опис документів, вміщених до особової справи, документи не систематизовані, наявні зайві документи (заяви про відпустки, згоди на обробку персональних даних тощо).

2. У КДЮСШ №9 до карток П-2 не внесені записи про відношення до військової служби, заповнені строчки, які заповнюються при звільненні працівника, на звортньому боці картки.

3. У ДНЗ № 253 допущено порушеннянайменування закладу зроблено на печатці попереднього запису про звільнення.

4. КДЮСШ №9 – не всі тренери ознайомлені з посадовою інструкцією.
5. Робочі інструкції у КДЮСШ №9 містять розділ «Взаємовідносини за посадою», що не передбачено Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 2912.2004 N 336.
4. Забезпечення дотримання положень нормативних та локальних документів з трудового законодавства.

Управлінська діяльність керівників перевірених закладів базується на інформаційному забезпеченні. Керівниками закладів організовано облік, систематизацію, збереження законодавчих, нормативно-правових актів щодо функціонування освітньої галузі.

Книги реєстрації наказів з кадрових питань та книги реєстрації наказів про надання основних відпусток прошиті, пронумеровані скріплені печаткою. Накази з кадрових питань видаються та реєструються, в основному, відповідно до нормативних вимог, але:

Недоліки та зауваження:

1. ДНЗ №253 відсутні накази про припинення строкового трудового договору внутрішнє сумісництво з____ по____).

2. ДНЗ №253 – у наказах про призначення за сумісництвом не вказано 0,5/0,25 ставки (вказана тривалість робочого дня);

3. ДНЗ №253 скорочення назв посад (завгосп), РУО, МОНУ.

4. КДЮСШ №9 - бланки наказів містять реквізити, які не використовуються на внутрішніх документах закладу (код організації, телефон, адреса тощо).

5. КДЮСШ №9 припинення доплати за суміщення посади
0,5 ставки (відсотки посадового окладу).

Щорічні відпустки перевірених закладах в основному надаються відповідно до законодавства України, але:

Недоліки та зауваження:

1. ДНЗ №253 накази про надання основної та додаткової щорічних відпусток зареєстровані у наказах з кадрових питань (на початок року).

2. ДНЗ №253 – наказ про надання відпустки за особливий характер праці (додаткова щорічна).

3. ДНЗ №253 – додаткова щорічна відпустка не за календарний рік, а за період роботи.

4. КДЮСШ №9 – наказ про затвердження графіку відпусток від 08.01.2015.

5. КДЮСШ №9 – наказ про продовження щорічної основної відпустки
(№43-к від 28.08.2015) у кадрових наказах.

6. КДЮСШ №9 – додаткова соціальна відпустка (формулювання – виховує неповнолітнього сина сама).

Колективні договори між адміністрацією закладів та профспілковою організацією укладені, зареєстровані у встановленому порядку. Розроблені також Правила внутрішнього трудового розпорядку. Розроблені і затверджені у встановленому порядку Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам та Положення про преміювання працівників.

Зауваження:

1. Критерії Положень тільки частково враховують якість і результативність роботи працівників, в основному перераховуючи їх посадові обов’язки.
Висновки.

1. Управлінська діяльність адміністрації комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 9 Харківської міської ради» щодо дотримання положень законодавчих актів та нормативних документів з трудового законодавства України знаходиться на достатньому рівні (коефіцієнт 0,93).
Рекомендації:

1. Методисту з кадрової роботи Барибіній В.В.:

1.1. Ознайомити керівників навчальних закладів із довідкою про підсумки вивчення управлінської діяльності керівників КДЮСШ №9 та ДНЗ №253 у частині дотримання положень нормативних документів з трудового законодавства.

За планом управління освіти

1.2. Провести семінар для керівників дошкільних навчальних закладів щодо порядку ведення трудових книжок відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої наказом Мінпраці України, Мінюсту України, Мінсоцзахисту України від 29.07.1993 №58.

Січень 2016

1.3. Підготувати виступ на нараду з керівниками навчальних закладів щодо здійснення обліку військовозобов’язаних з урахуванням змін нормативних документів.

Грудень 2015

1.4. Спланувати та провести семінар для керівників навчальних закладів району щодо нормативно-правового забезпечення кадрової роботи.

Квітень 2016
2. Керівникам КДЮСШ №9 та дошкільного навчального закладу № 253:

2.1. Надати до управління освіти заходи щодо усунення недоліків та порушень, виявлених у ході перевірки.

До 27.11.2015

2.2. Передбачити у планах роботи аналіз кадрового забезпечення навчального закладу.

3. Директору КДЮСШ №9 Панову П.П.:

3.1. Бланки наказів привести у відповідність до Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 23.08.2012 № 947.

3.2. Внести дані про відношення до військової служби до форми П-2.

3.3. Документи в особових справах працівників систематизувати та видалити зайве.

4. Завідувачу ДНЗ №253 Кулієвій В.П.:

4.1. Здійснювати облік та зберігання документів, які утворюються у закладі, відповідно до Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 01.10.2012 № 1059.

4.2. Оформлення прийняття та звільнення за строковим трудовим договором здійснювати відповідно до чинного законодавства.

Методист з кадрової роботи В.В. Барибіна

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про підсумки вивчення стану роботи з питань охорони праці та пожежної безпеки у навчальних закладах Червонозаводського району

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додатки 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити Положення про районну виставку-презентацію педагогічних ідей та технологій (додаток 1)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
«Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №72 Харківської міської ради» у зазначений термін, заповнено відповідний протокол та...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Червонозаводського району Харківської міської ради повідомляє, що проведено вивчення стану організації харчування вихованців у комунальному...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Мц управління освіти проведено оперативну перевірку з питань ведення обов’язкової ділової документації практичними психологами днз...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про наслідки оперативної перевірки роботи логопедичних груп у дошкільних навчальних закладах району

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Організувати протягом 14 робочих днів роботу дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням (відпочинкова зміна) на базі загальноосвітніх...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Харківської міської ради та плану роботи Департаменту освіти Харківської міської ради на 2015 рік, з 09. 03. по 01. 04. 2015 проведено...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту №806 від 18. 07. 2011), інструктивно-методичних матеріалів Регіонального Центру «Студсервіс»...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту №806 від 18. 07. 2011), інструктивно-методичних матеріалів Регіонального Центру «Студсервіс»...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Департаменту освіти Харківської міської ради від 30. 04. 2013 №88 «Про організацію заходів з літнього відпочинку та оздоровлення...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Харкова усіх типів І форм власності щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою, інших нормативно-правових актів та...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт