Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Харьковская общеобразовательная школа

Харьковская общеобразовательная школа

Сторінка1/3
  1   2   3

ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І-ІІІ СТУПЕНІВ № 35 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІХАРЬКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 35

ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НАКАЗ

15.08.2014 № 110
Про розподіл функціональних

обов’язків у 2014/2015 навчальному році
Для здійснення цілеспрямованої та систематичної роботи педагогічного колективу, учнів, роботи з батьками, громадськістю, здійснення зв’язків з громадськими установами, створення умов для навчання школярів і реалізації статей Конституції України про освіту, законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», наказів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення та розвитку освіти в Україні» та з метою оптимальної реалізації адміністрацією функцій управління

НАКАЗУЮ:

Розподілити функціональні обов’язки адміністрації школи таким чином:

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ДИРЕКТОРАХЗОШ № 35

Шарлай Лілії Радіонівни

І. Відповідає за:

 1. Забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти, програми «Освіта», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанов уряду, виконання наказів, розпорядження, інструкцій Міністерства освіти і науки, статуту закладу.

 2. Своєчасне і якісне перспективне і поточне планування роботи, виконання планових заходів.

 3. Організацію та контроль за здійсненням навчально-виховного процесу відповідно до статуту.

 4. Ефективну роботу Педагогічної ради.

 5. Комплектування кадрами та учнями.

 6. Виконання навчальних планів.

 7. Створення сприятливих умов та морально-психологічного клімату для навчально-виховної роботи.

 8. Забезпечення вимог техніки безпеки, охорони праці.

 9. Атестацію педагогічних кадрів, створення сприятливих умов для творчого зростання педпрацівників, пошуку, використання ефективних форм і методів навчання і виховання.

 10. Створення необхідних умов для участі учнів в позакласній і позашкільній роботі.

 11. Зразковий стан господарства, правильне використання навчально-матеріальної бази.

 12. Здійснення зв’язків з органами освіти, громадськими організаціями, органами виконавчої влади, батьками учнів.

 13. Своєчасну звітність про роботу.

 14. Залучення позабюджетних коштів.

 15. Організацію та контроль за роботою, бібліотеки, практичних психологів, соціального педагога.

 16. Укладення угод про співробітництво.

ІІ. Керує:

а) безпосередньо:

 1. Діяльністю своїх заступників з навчально-виховної та господарської роботи, військового керівника.

 2. Діяльністю адміністративно-управлінського персоналу.

 3. Роботою педагогічної ради.

 4. Навчально-виховною роботою вчителів: курсу «Захист Вітчизни», фізкультури, української мови та літератури, російської мови та світової літератури, англійської мови.

 5. Роботою з батьками.

 6. Кошторисно-фінансовою діяльністю.

 7. Роботою бібліотекаря.

 8. Роботою музею школи.

б) опосередковано:

 1. Роботою завідувачів кабінетів (через заступника з навчально-виховної роботи).

 2. Роботою обслуговуючого персоналу (через заступника з ГР).

 3. Роботою вчителів (через заступника директора з навчально-виховної роботи).

 4. Роботою ШМО, методичною радою (через заступника директора з НВР).

 5. Роботою лаборантів (через завідувачів навчальних кабінетів).

 6. Роботою педагога-організатора, соціального педагога.

 7. Роботою ГПД.

ІІІ. Організовує:

 1. Виконання вимог нормативних документів.

 2. Підбір і розстановку працівників школи, розподіл між ними функціональних обов’язків, комплектування школи учнями.

 3. Виконання положень інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку.

 4. Планування роботи школи в цілому та окремих ділянок.

 5. Комплектування учнями класів, ГПД, додаткових груп з вивченням предметів.

 6. Планування рейтинг-контролю.

 7. Роботу педради.

 8. Навчально-виховний процес (через своїх заступників).

 9. Перевірку якості знань учнів, проведення уроків (через заступника з навчально-виховної роботи).

 10. Проведення позакласної і позашкільної роботи з учнями (через заступника з цієї роботи і класних керівників).

 11. Виконання навчальних планів і програм (через заступника директора школи).

 12. Створення і правильне використання навчально-матеріальної бази.

 13. Залучення позабюджетних коштів.

 14. Надання додаткових освітніх послуг.

 15. Медичне обслуговування учнів та працівників школи (через районну поліклініку).

 16. Роботу щодо збереження та розвитку матеріально-технічної бази закладу.

 17. Роботу атестаційної комісії, виконує обов’язки голови атестаційної комісії.

 18. Роботу з ЦО (через начальника штабу ЦО).

 19. Роботу по плануванню навчального матеріалу з курсу «Захист Вітчизни, медико-санітарної підготовки, фізкультури».

 20. Відкриті уроки і взаємовідвідування навчальних занять вчителів МСП, «Захист Вітчизни», фізкультури,української мови та літератури, російської мови та світової літератури, англійської мови.

ІV. Погоджує свою роботу:

 1. Профспілковим комітетом.

 2. Районним (міським) управлінням освіти.

 3. Заступниками з навчально-виховної, господарчої роботи.

V. Контролює:

 1. Адміністративно-управлінський персонал, психолога школи.

 2. Роботу вчителів “Захист Вітчизни”, медико-санітарної підготовки, фізкультури, російської мови, світової літератури, української мови, української літератури, англійської мови та викладання цих предметів.

 3. Виконання рішення педради, наказів, розпоряджень, вказівок тощо.

 4. Дотримання єдиних педагогічних вимог до учнів.

 5. Роботу бібліотеки школи.

 6. Чергування по школі.

 7. Виконання працівниками школи “Правил внутрішкільного розпорядку”, санітарно-гігієнічного режиму, охорони праці та техніки безпеки.

 8. Стан збереження й використання навчально-матеріальної бази школи.

 9. Виконання навчальних планів та програм з вищезазначених предметів.

 10. Ведення та збереження документації:

  • статуту школи;

  • журналів реєстрації вхідних і вихідних документів;

  • книга обліку видачі похвальних листів, похвальних грамот;

  • книга видачі свідоцтв про неповну загальну середню освіту та атестатів про повну загальну середню освіту;

  • книга протоколів педагогічної ради;

  • книга наказів;

  • контрольно-візітаційна книга;

  • книга запису внутрішнього контролю;

  • алфавітна книга запису учнів;

  • особові справи учнів;

  • особові справи вчителів;

  • акти прийому та передачі справ;

  • акти, довідки про перевірку роботи школи;

  • журнал вступного інструктажу;

  • журнал ГПД;

  • інвентарні книги бібліотечного фонду;

  • книга обліку особового складу педпрацівників;

  • книга обліку трудових книжок працівників школи;

  • трудові книжки працівників школи;

  • книга обліку звернення громадян;

  • матеріали на звільнення від державної підсумкової атестації та уроків фізичної культури;

  • книга протоколів Ради закладу;

  • книга протоколів нарад при директорові;

  • підстави для наказів з особового складу працівників;

  • паспорт школи;

  • книга протоколів засідань атестаційної комісії;

  • журнал обліку пропусків і замін уроків учителями;

  • класні журнали.

 11. Харчування дітей.

 12. Використання фонду загальної середньої освіти.

 13. Роботу штабу ЦО, є начальником Цивільної оборони.

 14. Співробітництво з ВНЗ.

 15. Роботу ШМО вчителів (через заступника директора з НВР).

 16. Ведення і накопичення папок згідно з наказом “Про номенклатуру справ” (за допомогою секретаря).

 17. Роботу навчальних кабінетів.

 18. Наявність поурочних планів вчителів та надання методичні поради щодо якості складання.

 19. Ведення класних журналів класними керівниками (10-11 класи), учителями - предметниками (1-11 класи).

 20. Правильність оцінювання успішності учнів.

 21. Дотримання єдиного орфографічного режиму.

 22. Проведення державної підсумкової атестації.

 23. Облік відвідування і відвідування учнями занять.

VI. Веде облік:

 1. Особового складу працівників школи, а також учнів (первинний за допомогою секретаря).

 2. Бланки атестатів, свідоцтва, похвальних листів, грамот та інших документів.

 3. Прибуття працівників школи на роботу (за допомогою своїх заступників).

 4. Виконання річного плану роботи.

 5. Виконання кошторису школи.

 6. Вступного інструктажу з ТБ.

 7. Успішності учнів і стану відвідування ними навчальних занять (разом із заступником з навчально-виховної роботи).

 8. Виконання заходів прийнятих педагогічної радою, загальними зборами колективу, тощо.

 9. Результатів медичних обстежень працівників закладу.

 10. Відвідувачів під час прийому.

 11. Забезпечення школи навчально-методичною базою за даними осіб, які відповідають за неї.

VII. Звітує:

 1. Про стан навчально-виховної роботи перед РУО, МіськУО, ГУОіН – ХОДА.

 2. Про роботу школи перед місцевими органами.

 3. Перед педколективом та громадськістю.VIII. Складає і підписує:

 1. Загальні документи, що регулюють роботу закладу.

 2. Накази, розпорядження по школі.

 3. Листи, офіційні відповіді на листи батьків ті інших громадян.

 4. Документи про успішність учнів.

 5. Протоколи засідань Педагогічної ради.

 6. Інформації і довідки про роботу закладу.

 7. Статистичні звіти і фінансові документи.

 8. Трудові книжки працівників школи.

 9. Акти прийому і передачі, фінансово-господарських ревізій.

 10. Плани роботи школи.

 11. Затверджує розклад уроків, календарний план заходів, інші документи, складені заступником директора.

 12. За погодженням з ПК затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників закладу.

 13. Календарні плани роботи вчителів-предметників та плани виховної роботи класних керівників, плани роботи ШМО, психолога.

 14. Графік щорічних відпусток працівників школи.

 15. Характеристика учнів.

IX. Користується правилами:

 1. Діяти від імені закладу.

 2. Приймати на роботу і звільняти працівників, визначити їх функціональні обов’язки за погодженням з Радою закладу, призначити і звільнити своїх заступників, визначити їх функціональні обов’язки.

 3. Вжити заходів щодо заохочення і стягнення до працівників школи, учнів.

 4. Представляти працівників до нагород.

 5. Представляти заклад перед громадськістю.

 6. Затверджувати структуру і штатний розклад закладу.

 7. Складати угоди, відкривати рахунки в установах банків.

 8. Визначити стратегію, мету, завдання розвитку закладу, приймати рішення з планування роботи школи.

 9. Розпоряджатися в установленому порядку шкільним майном і коштами.

X. Встановлює:

1. Навантаження співробітників.

2. Режим роботи закладу.

XI. Здійснює:

 1. Видачу документів про освіту.

XII. Координує:

 1. Роботу Ради закладу.

XIII. Інструктує і контролює:

 1. Заступників директора з навчально-виховної роботи, заступника директора з господарської роботи з питань організації роботи згідно з функціональними обов’язками.

 2. Проведення вчителями навчальних занять і їхню самооцінку.

 3. Складання планів і звітів учителями і класними керівниками.

 4. Учнівський акт з питань організації навчальних планів учнів.

 5. Батьків учнів з проблем навчання і виховання дітей.

XIV. Відвідує, аналізує:

 1. Уроки, консультації, виховні заходи, батьківські збори, довідки, інформаційні матеріали.

ХV. Приймає відвідувачів:

Понеділок 15.00 – 18.00 Вівторок 9.00 – 15.00
Функціональні обов’язки заступника директора з навчально-виховної роботи Васильєвої Людмили Іванівни.
I. Відповідає за:

 1. Правильність організації навчально-виховної роботи з учнями 5-11 класів.

 2. Правильність планування роботи вчителів природничо-математичного та гуманітарного профілів 5-11 класів

 3. Своєчасне складання й коригування розкладу уроків.

 4. Виконання навчальних планів і програм.

 5. Забезпечення ефективності їхньої роботи зокрема високої якості знань, умінь і навичок учнів.

 6. Ведення класних журналів 5-11 класів та іншої документації у школі.

 7. Вивчення, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного досвіду учителів школи.

 8. Впровадження досягнень педагогічної науки в практику навчально-виховної роботи вчителів, реалізацію принципів наукової організації праці та гуманізації взаємовідносин у колективі.

 9. Ведення статистичних звітів по школі.

 10. Проходження вчителями курсової та семінарської перепідготовки.

 11. Роботу з молодими вчителями.

 12. Дотримання санітарно-гігієнічного режиму в навчальних кабінетах.

 13. Створення сприятливого морально-психологічного клімату в педагогічному колективі.

 14. Організацію роботи з учнями та їхніми батьками.

 15. Організацію та облік оформлення бланків документів на отримання документів про освіту.

 16. Тарифікацію педагогічних працівників.

 17. Складання робочого навчального плану.

 18. Підготовку та проведення ЗНО.

 19. Складання документів для нарахування заробітної плати вчителям 5-11 класів.

 20. Проведення предметних олімпіад, тижнів, оглядів, конкурсів.

 21. Роботу з обдарованими дітьми.

 22. Роботу та участь педагогів та учнів в МАН.

 23. Виконання правил ТБ та ОП в школі та оформлення документів з ТБ та ОП.

 24. Роботу методичної ради та методичних об’єднань у школі, проведенни методичних днів та тижнів.

 25. Підготовку та проведення ЦО.

II. Безпосередньо керує:

 1. Роботою вчителів 5-11 класів.

 2. Роботою класних керівників з питань організації навчальної діяльності учнів.

 3. Проведенням контрольних, практичних і лабораторних робіт.

 4. Підготовкою та проведенням екзаменів.

III. Організовує:

 1. Роботу з планування засвоєння учнями навчального матеріалу з дисциплін природничо-математичного профілю 5-11 класів.

 2. Проведення факультативних занять, спецкурсів за вибором.

 3. Дотримання у школі єдиних педагогічних вимог та режиму навчальних занять;

 4. Облік успішності учнів 5-11 класів.

 5. Роботу вчителів та планування ними викладання навчального матеріалу.

 6. Проведення відкритих уроків і взаємовідвідування уроків учителями.

 7. Експериментальну роботу вчителів.

 8. Роботу з учнями, які за заявою батьків та у зв’язку зі станом здоров’я працюють за індивідуальними планами відповідно до чинного положення.

 9. Перепідготовку працівників школи та проходження атестації педагогічними працівниками.

 10. Підготовку матеріалів до складання річного плану.

 11. Збір та накопичення інформації про значимі для ХСШ інновації.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №52 харьковского...
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Уроків на 24 квітня 2015 року
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харьковская общеобразовательная школа
Про підсумки підготовки школи з цивільного захисту (цивільної оборони) у 2013 році та завдання на 2014 рік

Харьковская общеобразовательная школа
Згідно із Законом України «Про енергозбереження» вiд 01. 07. 1994 №74/94-вр, на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України...

Харьковская общеобразовательная школа
Була проведена експертиза нормативності ведення алфавітної книги, особових справ учнів, класних журналів, журналу групи продовженого...

Харьковская общеобразовательная школа
Була проведена експертиза нормативності ведення алфавітної книги, особових справ учнів, класних журналів, журналу групи продовженого...

Харьковская общеобразовательная школа
Міністерства освіти І науки України від 05. 06. 2001 №1/12-1459, плану роботи школи на 2014/2015 навчальний рік у школі постійно...

Харьковская общеобразовательная школа
Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

Харьковская общеобразовательная школа
Міністерства освіти І науки України 18. 04. 2006 №304 та з метою реалізації системи безперервного навчання з питань охорони праці...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт