Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Харьковская общеобразовательная школа - Сторінка 3

Харьковская общеобразовательная школа

Сторінка3/3
1   2   3

Керує:

 1. Роботою прибиральниць службового приміщення, робочих з обслуговування будівлі, гардеробниць, сторожів.

 2. Роботою комісії по списанню матеріальних цінностей.

Організовує:

 1. Чітку роботу технічних систем: освітлення, водогін, каналізація, теплопостачання, телефон.

 2. Поточний ремонт меблів, обладнання, вікон, дверей.

 3. Роботу з протипожежної безпеки.

 4. Чергування технічного персоналу.

 5. Роботу технічного персоналу.

 6. Суспільно-корисну роботу школярів, особливо з питань ремонту меблів, прибирання приміщень та закріпленої території.

 7. Роботу з благоустрою, прибиранню, озелененню території.

Контролює:

 1. Ведення документації про проведення ремонту ХЗОШ № 35 .

 2. Оформлення документів про облік і списання матеріальних цінностей.

 3. Якість роботи технічного персоналу.

 4. Роботу лічильників тепла, води, електроенергії.

 5. Своєчасне прибирання санітарних вузлів, кабінетів, коридорів школи.

 6. Проведення інвентаризації .

 7. Проведення поточного і капітального ремонту в ХЗОШ № 35 .

 8. Раціональне використання матеріальних засобів.

 9. Вивіз сміття.

 10. Проходження медоглядів підлеглих.

 11. Наявність та збереження матеріальних цінностей, шкільного майна.

 12. Стан збереження і використання навчально-матеріальної бази.

Погоджує:

Свою діяльність з директором і з іншими заступниками директора.

Веде облік:

 1. Відпрацьованого часу технічного персоналу.

 2. Матеріальних цінностей, які є на балансі школи.

 3. Витрат електроенергії, тепла, води.

 4. Вивозу сміття.

 5. Використання позабюджетних коштів при проведенні поточного та капітального ремонту.

 6. Результати вів медоглядів підлеглих робітників.

Інструктує і консультує:

 1. Педпрацівників з правил пожежної безпеки.

 2. Технічний персонал з питань організації роботи згідно із своїми обов’язками.

 3. Вчителів з приводу ремонтних робіт.Звітує:

Про організацію, стан і результати господарської роботи перед директором, Червонозаводським РУО.

Складає:

 1. Графік роботи обслуговуючого персоналу.

 2. Графік роботи сторожів.

 3. Плани поточного і капітального ремонту.

 4. Звіти, інформації, довідки та іншу документацію з господарської діяльності .

Користується правом:

Бути матеріально-відповідальною особою на підставі договору з РУО.

Приймає відвідувачів:

П’ятниця 15.00-17.00
Функціональні обов'язки практичного психолога

Єфремової Марини Федорівни.
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1. Практичний психолог безпосередньо підпорядковуєряється директору .

2. Практичний психолог в роботі керується етичним кодексом психолога, концепцією психологічної служби в закладах освіти та посадовими обов'язками практичного психолога.

3. На посаду практичного психолога назначаются фахівці з вищою освітою.

ІІ. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ.

1. Практичний психолог відповідає за:

- проведення індивідуальної психологічної діагностики, обробку її результатів, оформлення висновків та рекомендацій;

- проведення групової психологічної діагностики, обробку її результатів, оформлення психологічного висновку;

- індивідуальне консультування учнів, батьків та вчителів;

- проведення профконсультацій з учнями школи;

- виявлення та обстеження учнів школи, які потребують психічної корекції та психорегуляції, надає їм психолого-педагогічну підтримку.

2. Практичний психолог організовує:

- ділові ігри, тренінги з педагогами;

- розвиваючі, корекційні заняття з учнями з урахуванням вікових особливостей дітей.

3. Практичний психолог бере участь:

- у підготовці до проведення виховних годин для учнів;

- у педагогічних радах, нарадах за участю директора;

- у консультаціях у наукових центрах, методичних семінарах шкільних психологів;

- у проведенні психолого-педагогічних консиліумів;

- у зборах або конференціях працівників школи.
4. Практичний психолог веде документацію:

- визначену положенням про шкільного психолога, затвердженим Міністерством освіти і науки України;

- присвячену узагальненню результатів своєї роботи, звітуванню про неї.

5. В рамках Всеукраїнського експерименту "Психолого-педагогічне проектування та соціальний розвиток особистості учня практичний психолог здійснює:

- вивчення мети, загальних цілей, завдань національного виховання, ідейних інновацій експерименту, розкриття їх для класних керівників;

- проведення комплексної діагностики учасників НВП, первинна обробка даних;

- постановка тактичних виховних задач;

- консультування класних керівників;

- вирішення проблем особистісного розвитку учасників НВП, співробітництво з адміністрацією.
ІІІ. ПРАВА.

 1. Докладати керівнику навчального закладу про всі виявлені недоліки в рамках своєї компетенції.

2. Вносити пропозиції щодо покращення роботи у навчально-виховному процесі закладу освіти.

3. Згідно до пункту 4.8. Положення про психологічну службу системи освіти України ( наказ Міністерства освіти України від 03.05.1999 р. № 127 ) тривалість робочого тижня практичного психолога на одну ставку – 40 годин. Із них 20 годин відводиться безпосередньо для роботи у навчальному закладі, а 20 годин - на підготовку до проведення психолого-педагогічних заходів, обробку результатів психологічних досліджень, оформлення висновків, планування та звітність. Дані види роботи психолог має право виконувати за межами навчального закладу.
ІУ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

Практичний психолог несе відповідальність за якість та своєчасність виконання покладених на нього посадових обов'язків.

Функціональні обов'язки соціального педагога
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1. Соціальний педагог безпосередньо підпорядковується директору .

2. Соціальний педагог в роботі керується етичним кодексом, концепцією соціальної служби в закладах освіти та посадовими обов'язками соціального педагога.

3. На посаду соціального педагога назначаются фахівці з вищою освітою.

ІІ. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ.

1. Соціальний педагог відповідає за:

- надання індивідуальної соціальної допомоги в розвитку творчих і потенціальних здібностей дітей;

- надання соціального захисту дітям пільгового контингенту;

- створює сприятливі умови для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дітей;

- формує банк нормативних документів, що регламентує діяльність з надання соціальної підтримки та допомоги дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей;

- формує банк даних дітей пільгових категорій та дітей, що опинились у складних життєвих обставинах та дітей, що перебувають на внутрішкільному обліку;

- складає соціальний паспорт школи;

- контролює зміни в соціальному статусі дітей;

2. Соціальний педагог організовує:

- ділові ігри, тренінги з педагогами;

- розвиваючі, корекційні заняття з учнями з урахуванням вікових особливостей дітей;

- роботу щодо виявлення учнів пільгових категорій з метою надання їм необхідної соціально, правової, матеріальної, психолого – педагогічної допомоги.

3. Соціальний педагог бере участь:

- у підготовці до проведення виховних годин для учнів;

- у педагогічних радах, нарадах за участю директора;

- у консультаціях у наукових центрах, методичних семінарах шкільних психологів;

- у проведенні психолого-педагогічних консиліумів;

- у зборах або конференціях працівників школи.

4. Соціальний педагог веде документацію:

- визначену положенням про соціального педагога, затвердженим Міністерством освіти і науки України;

- присвячену узагальненню результатів своєї роботи, звітуванню про неї.

5. В рамках Всеукраїнського експерименту "Психолого-педагогічне проектування та соціальний розвиток особистості учня соціальний педагог здійснює:

- вивчення мети, загальних цілей, завдань національного виховання, ідейних інновацій експерименту, розкриття їх для класних керівників;

- постановка тактичних виховних задач;

- консультування класних керівників;

- вирішення проблем особистісного розвитку учасників НВП, співробітництво з адміністрацією;

- поповнює банк нормативних документів;

- формує банк даних дітей пільгових категорій;

- формує соціальний паспорт школи.

ІІІ. ПРАВА.

 1. Доводити до відома керівника навчального закладу про всі виявлені недоліки в рамках своєї компетенції.

2. Вносити пропозиції щодо покращення роботи у навчально-виховному процесі закладу освіти.

3. Тривалість робочого тижня соціального педагога на одну ставку – 40 годин.

ІУ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

Соціальний педагог несе відповідальність за якість та своєчасність виконання покладених на нього посадових обов'язків.
Функціональні обов'язки педагога - організатора
Відповідає за:

 1. Педагог-організатор по роботі з дитячими об’єднаннями та організаціями здійснює зв’язок.

 2. Взаємодію педагогічного колективу з дитячими та юнацькими організаціями в школі.

 3. Сприяє розвитку у школярів самодіяльності, навичок самоврядування, утвердженню в дитячих колективах принципів демократії, гуманізму, пріоритетності загальнолюдських цінностей.

 4. Педагог-організатор по роботі з дитячими об’єднаннями та організаціями спільно з педагогічним колективом, батьками, зацікавленими організаціями та відомствами.

Координує:

Діяльність дитячих та юнацьких організацій у школі та поза нею, надає допомогу в організації їхньої роботи, співпрацює з органами учнівського самоврядування.

Надає:

Допомогу у проведенні організаційно-масової та культурно-освітньої роботи в дитячих та юнацьких організаціях, організації дозвілля та відпочинку дітей за місцем проживання.

Сприяє:

Впровадженню кращих народних традицій, звичаїв, обрядів, свят, вихованню поваги до рідної мови, народного танцю, пісні, музики.

Організовує:

Учнівські об’єднання і доброчинні заходи, спрямовані на виховання милосердя, доброти, людяності та гуманності.

Залучає:

 1. Дітей і підлітків до роботи в гуртках, секціях, клубах, товариствах за інтересами школи, в позашкільних закладах, за місцем проживання.

 2. Особову увагу приділяє дітям, схильним до правопорушень, з неблагополучних сімей.

Бере участь:

В організації літнього відпочинку школярів: у створенні оздоровчих таборів різних типів, залученні до них, у першу чергу, дітей-сиріт, напівсиріт, дітей із багатодітних, малозабезпечених, неблагополучних сімей.

Приділяє:

Особливу увагу розвитку і задоволенню інтересів, організації дозвілля молодших школярів, вихованців груп продовженого дня.

Вивчає:

Нові форми і методи виховної роботи, творчо використовує їх у своїй роботі.

Надає:

Допомогу класним керівникам, вихователям у проведенні культурно-освітньої роботи з учнями, сприяє змістовній організації відпочинку та дозвілля.

Координує:

Роботу класних керівників та дитяче об’єднання.

Приймає відвідувачів:

Вівторок 15.00 – 18.00


Директор ХЗОШ №35 Л.Р. Шарлай


З наказом ознайомлені:

Васильєва Л.І.

Білик О.М.

Бубнова О.В.

Вашкевич Т.К.

Єфремова М.Ф.

Кузьменко
1   2   3

Схожі:

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №52 харьковского...
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Уроків на 24 квітня 2015 року
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харьковская общеобразовательная школа
Про підсумки підготовки школи з цивільного захисту (цивільної оборони) у 2013 році та завдання на 2014 рік

Харьковская общеобразовательная школа
Згідно із Законом України «Про енергозбереження» вiд 01. 07. 1994 №74/94-вр, на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України...

Харьковская общеобразовательная школа
Була проведена експертиза нормативності ведення алфавітної книги, особових справ учнів, класних журналів, журналу групи продовженого...

Харьковская общеобразовательная школа
Була проведена експертиза нормативності ведення алфавітної книги, особових справ учнів, класних журналів, журналу групи продовженого...

Харьковская общеобразовательная школа
Міністерства освіти І науки України від 05. 06. 2001 №1/12-1459, плану роботи школи на 2014/2015 навчальний рік у школі постійно...

Харьковская общеобразовательная школа
Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

Харьковская общеобразовательная школа
Міністерства освіти І науки України 18. 04. 2006 №304 та з метою реалізації системи безперервного навчання з питань охорони праці...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт