Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Огляд новин законодавства

Огляд новин законодавства

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
ОГЛЯД НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до Вашої уваги огляд новин законодавства за серпень 2010 року.

Зміст


1.

Про запровадження нових підстав для анулювання реєстрації платників ПДВ

Лист ДПАУ від 05.07.2010 р. № 13215/7/29-1017 (Витяг)

4

2.

Щодо відшкодування ПДВ ОВДП

Лист ДПАУ від 28.07.10 р. № 15169/7/07-1117

4-7

3.

Щодо застосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію платником ПДВ

Лист ДПАУ від 30.04.2010 р. № 8758/7/16-1517-16

7

4.

Про дату виникнення податкових зобов'язань з ПДВ

Лист ДПАУ від 20.05.2010 р № 9895/7/16-1517-08 р. № 5766/5/16-1518 

8

5.

Про податок на додану вартість

Лист ДПАУ від 12.08.2010 р. № 16354/7/16-1517

8-10

6.

Щодо застосування підпункту 12.1.1 пункту 12.1 статті 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"

Лист ВАСУ від 15.06.2010 р. № 888/11/13-10

10-11

7.

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку

Положення Мінфіну України від 24.05.1995 р. № 88 (із змінами і доповненнями, внесеними  наказом Міністерства фінансів України від 7 червня 2010 року № 372)

12-18

8.

Про продаж права вимоги зобов'язань у грошовій формі

Лист ДПАУ від 12.07.2010 р. № 13733/7/15-0517

18-19

9.

Щодо визначення фінансового результату операцій з інвестиційними активами

Лист ДПАУ від 08.06.2010 р. № 11111/7/17-0717

19-20

10.

Щодо застосування норм міжнародних договорів

Лист ДПАУвід 12.05.2010 р. № 9211/7/22-5017

20-21

11.

Относительно предоставления разъяснений по уплате налога с владельцев транспортных средств

Письмо ГНАУ от 11.06.2010 г. № 3642/К/17-0314

21-22

12.

Щодо оподаткування доходів від продажу протягом звітного податкового року більш ніж одного із об'єктів рухомого майна

Лист ДПАУвід 26.07.2010 р. № 9003/5/17-0216 (Витяг)

22-23

13.

Про периоды трудовой деятельности и другие периоды, которые учитываются в стаж работы

Письмо ПФУ от 30.06.2010 г. № 11209/02-20

23-24

14.

Про оплату листка непрацездатності працівнику, який є приватним підприємцем

Лист Мінпраці та соцполітики від 15.06.2010 р. № 2718/0/18/10-зв

24-25

15.

Щодо сплати внесків до ПФУ з компенсації за невикористану відпустку

Лист ПФУ від 21.07.10 р. № 12575/03-30

26-27

16.

Щодо оплати лікарняних, якщо захворювання відбулося за межами держави

Лист Мінпраці та соцполітики України від 02.08.2010 р. № 242/18/153-10

27-28

17.

Про розрахунок декретних у період відпустки для догляду за дитиною

Лист Мінпраці та соцполітики України від 13.06.2010 р. № 139/18/99-10

28-29

18.

Про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років, якщо народилася друга дитина

Лист Мінпраці та соцполітики України від 12.07.2010 р. № 201/13/116-10

29

19.

Щодо нарахування страхових внесків: індексація, подарунки, вихідна допомога

Лист ФСС від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 14.07.2010 р. № 730-07-2

30-31

20.

Про надання відпустки у зв'язку з навчанням під час перебування у відпустці для догляду за дитиною

Лист Мінпраці та соцполітики України від 27.07.2010 р. № 217/13/116-10

31-32

21.

Щодо штрафу та пені за страховими внесками при нарахуванні заробітної плати за попередні періоди

Лист ПФУ від 21.07.2010 р. № 12569/03-20

32-33

22.

Щодо нарахування внесків до пенсійного фонду на суми авторської винагороди

Лист ПФУ від 28.07.2010 р. № 18241/Я-6

34-35

23.

Щодо обов'язковості інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у випадках нестачі

Лист Мінфіну України від 05.08.2010 р. № 31-34010-10/23-4442/4226

35

24.

Щодо підписання первинних документів і застосування форм інвентаризаційних описів

Лист Мінфіну України від 04.08.2010 р. № 31-34010-10-21/20263

35-36
  1. Про запровадження нових підстав для анулювання реєстрації платників ПДВ


Лист Державної податкової адміністрації України від 05.07.2010 р. № 13215/7/29-1017 (Витяг)

Державна податкова адміністрація України звертає увагу на те, що Законом України від 20.05.2010 р. № 2275-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (далі - Закон № 2275) доповнено пункт 9.8 статті 9 Закону України "Про податок на додану вартість" новими нормами щодо можливості анулювання реєстрації платників ПДВ у разі, якщо:

- установчі документи особи, зареєстрованої як платник податку, за рішенням суду визнані недійсними;

- в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням.

Такі норми набрали чинності з 01.07.2010 р.

Для забезпечення виконаний вимог Закону № 2275 довідник причин анулювання Реєстру платників ПДВ доповнено новими кодами: "35 - установчі документи, визнані недійсними"; "36 - до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням".

Окрім того, аналізом встановлено що у Реєстрі платників ПДВ значаться особи, щодо яких прийнято рішення про припинення власниками, уповноваженим органом або судом. Таким платникам ПДВ реєстрація може бути анульована за ініціативою органів ДПС згідно з підпунктом "б" пункту 9.8 статті 9 Закону.

Враховуючи вищезазначене, зобов'язую державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити організацію роботи підпорядкованих органів ДПС стосовно постійного моніторингу платників ПДВ, своєчасного опрацювання відомостей з ЄДР та вжиття заходів щодо виключення з Реєстру платників ПДВ суб'єктів господарювання, по яких в ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням або наявне судове рішення щодо визнання установчих документів недійсними чи внесено запис про прийняття рішення про припинення (зокрема, оперативне складання та затвердження актів про анулювання реєстрації платників ПДВ).

<...>


  1. Щодо відшкодування ПДВ ОВДП


Лист Державної податкової адміністрації України від 28.07.10 р. № 15169/7/07-1117

Державна податкова адміністрація України з метою однакового застосування положень постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 року № 368 "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість" платниками податків та органами державної податкової служби, проведення відповідної роз'яснювальної і консультаційної роботи доводить наступне.

27 квітня 2010 року Верховною Радою України прийнято Закон України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" (далі - Закон), статтею 25 якого передбачено здійснення відшкодування податку на додану вартість платникам, у яких суми податку задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 року, підтверджені перевірками та не відшкодовані на дату набуття чинності цим Законом, шляхом оформлення облігаціями внутрішньої державної позики з терміном обігу п'ять років (при цьому має бути забезпечено рівність умов для всіх платників податку щодо визначення способу відшкодування податку на додану вартість, добровільність здійснення такого відшкодування та зацікавленість усіх платників податку).

Основні умови випуску ОВДП для відшкодування сум ПДВ та Порядок випуску, обігу, погашення зазначених ОВДП затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 р. № 368 "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість" (далі - Постанова), в тому числі:

- визначено номінальну вартість облігацій - 1 тисяча гривень,

- строк обігу облігацій - п'ять років,

- ставку доходності облігацій - 5,5 відсотка річних,

- порядок погашення облігацій - шляхом проведення кожного півріччя виплат з погашення основної суми боргу в розмірі 10 відсотків номінальної вартості облігації.

Різниця між номінальною вартістю облігації та загальною сумою виплат з погашення основної суми боргу становить амортизаційну вартість облігації. Облігації мають купони. Купонний період становить шість місяців.

Основні умови є публічною пропозицією платникам податку щодо оформлення відшкодування сум з податку на додану вартість.

Оформлення відшкодування сум податку на додану вартість здійснюється платникам податку на відкриті їм у банках рахунки у цінних паперах.

Порядком випуску, обігу, погашення облігацій внутрішньої державної позики передбачено здійснення відшкодування сум податку на додану вартість на підставі:

поданої платником податку до органу державної податкової служби заяви про оформлення відшкодування податку на додану вартість облігаціями не пізніше 25 червня 2010 року;

даних декларацій з податку на додану вартість;

матеріалів за результатами перевірки органів державної податкової служби за місцем реєстрації платника податку або рішення суду, прийнятого після 1 травня 2010 року.

Відповідно до вимог Постанови оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями здійснюється платникам ПДВ, які включені, на підставі поданих ними заяв про оформлення відшкодування ПДВ облігаціями, до реєстрів інвентаризації платників податку, суми ПДВ яких задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 року, підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", затверджених Міністерством фінансів України, і висновку про відшкодування сум ПДВ органів ДПС за місцем реєстрації платника податку, які подаються до органів Державного казначейства за місцем реєстрації платника податку.

Для отримання відшкодування шляхом оформлення ОВДП такі платники податку повинні:

1. Подати до банків, що виконують функції агентів з оформлення відшкодування ПДВ облігаціями:

виписку з реєстру, подання платникам якої органи державної податкової служби за місцем його реєстрації повинні забезпечити протягом п'яти робочих днів після затвердження Міністерством фінансів України,

заяву про оформлення відшкодування ПДВ ОВДП;

2. Відкрити у банках рахунки у цінних паперах для зарахування належної їм кількості облігацій, про що повідомити органи державної податкової служби за місцем реєстрації.

Банки на підставі поданих платниками податку виписок з реєстру та заяв формують перелік набувачів облігацій та передають його органам Державного казначейства.

У разі коли сума відшкодування сум ПДВ не кратна 1000 гривень, платнику податку оформлюється максимально можлива кількість облігацій на суму, кратну їх номінальній вартості, а залишок підлягає відшкодуванню з державного бюджету в порядку, визначеному законодавством.

Державне казначейство після перевірки відповідності переліків набувачів облігацій, поданих банками, даним, що містяться в реєстрах ДПА, дає розпорядження на переказ облігацій Національному банку. Облігації зараховуються на рахунки банків за умови надання банками Національному банку відповідних розпоряджень на одержання таких облігацій.

Відповідно до інформації Національного банку про стан рахунків у цінних паперах та у порядку, визначеному законодавством, банки у строк, що не перевищує трьох робочих днів після одержання такої інформації, зараховують належну кількість облігацій на рахунки у цінних паперах платників податку на підставі їх розпоряджень на одержання облігацій.

Враховуючи зазначене та обмеженість терміну в видачі виписки з реєстру (п'ять робочих днів після затвердження реєстру Міністерством фінансів України), Державна податкова адміністрація України зобов'язує Голів ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі під персональну відповідальність негайно забезпечити організацію роботи:

1. щодо проведення відповідної роз'яснювальної і консультаційної роботи при застосуванні норм Постанови, в тому числі шляхом розміщення інформаційних матеріалів на регіональних веб-сайтах, проведення семінарів, нарад, консультацій, гарячих ліній тощо;

2. щодо доведення запитань-відповідей щодо відшкодування ПДВ шляхом оформлення облігацій внутрішньої державної позики, які знаходяться в Єдиній базі податкових знань (додаток 1) до відома платників податків та підпорядкованих органів державної податкової служби;

3. щодо продовження тривалості робочого дня з метою забезпечення вчасної та якісної видачі платникам податків виписок з реєстру, створення консультаційних центрів, проведення позачергових прийомів громадян з даних питань.

Інформацію щодо виданих виписок з реєстру та висновків про відшкодування сум ПДВ після погодження Міністерством фінансів реєстрів зобов'язую надавати щоденно Департаменту контролю за відшкодування податку на додану вартість в термін до 17-00 год. в електронному вигляді файлом формату 0711XXLL.YY.P (де XXLL - дата, YY - код регіону, P - незмінний символ) за формою згідно додатка 2.

Додаток:

1. Запитання-відповіді щодо відшкодування ПДВ шляхом оформлення облігацій внутрішньої державної позики, які знаходяться в ЄБПЗ.

2. Інформація щодо виданих виписок з реєстру та виписаних висновків про відшкодування сум ПДВ на 1 арк

  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт